PDA

View Full Version : KUTOB - ang araw-araw mong HOROSCOPE :)Pages : [1] 2 3

kerstinne25
9th Jan 2009, 07:43
January 09, 2009
CAPRICORN (Dis. 22-Enero 19) - May delay sa pagganap sa iyong work responsibilities. Feel mo ang kagipitan ng panahon. Kailangang panatilihin mo ang iyong poise and calm sa kulay na blue green. Lucky numbers ay 2, 15, 22 at 37.


AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18) - Baguhin ang social plans ngayon. Malilito ka sa mga gawain sa bahay. Kailangan mo ngayon ang extra energy upang matapos ang lahat na responsibilities. Ang kulay gold yellow ang makakatulong sa iyo. Lucky numbers ang 7, 20, 27 at 36.


PISCES (Pebrero 19-Marso 20) - Favorable sa iyo ang decisions tungkol sa iyong career. Magkakaroon ng extra energy sa mental work kapag lilac violet ang gagamitin mo. Lucky numbers are 9, 19, 22 at 33.


ARIES (Marso 21-Abril 19) - Panatilihin ang harmony sa pagdinig ng mga suggestions ng iba kahit salungat ito sa iyong paniniwala. Bigyan mo rin ng encouragement ang iyong partner. Upang magkaroon ng poise, magsuot ng electric blue. Lucky numbers ay 9, 18, 25 at 36.


TAURUS (Abril 20-Mayo 20) - Enjoy ka ngayon sa isang balikbayan na bisita. May ipapakilala siya sa iyo na magiging life partner mo. To attract goodluck, magsuot ng scarlet red. Lucky numbers ay 12, 21, 29 at 35.


GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21) - Suriing mabuti ang isang financial proposal mula sa isang bagong kakilala. Mag-background check ka. Mas profitable ang iyong creative interest. Magkakaroon ng creative energies kapag butter yellow ang suot mo. Lucky numbers are 10, 15, 25 at 36.


CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22) - Masigla ang iyong romance ngunit lilitaw din ang iyong karibal. Hahantong ito sa isang matinding agawan ng pagmamahal. Ito ang dramatic event of the day. Upang in control ka sa situation, eucalyptus green ang iyong isuot. Lucky numbers ay 21, 28, 33 at 36.


LEO (Hulyo 23-Agosto 22) - Pakinggan mo ang mga suggestions ng iba. Napapabayaan mo ang iyong hanapbuhay dahil sa pag-ibig. Upang maging malinaw ang isip, cream yellow ang suotin. Lucky numbers ang 3, 9, 25 at 32.


VIRGO (Agosto 23-Setyembre 23) - Kailangang baguhin ang work schedule ngayon dahil may surprise visit ang iyong boss. Dahil dito, magkakaroon ka ng job promotion. Mananatili ang iyong organizing ability kapag suot mo ang indigo blue. Lucky numbers ay 1, 10, 19 at 24.


LIBRA (Setyembre 24-Oktubre 23) - Masaya ka ngayon dahil nasa Dean’s list ang anak mo. Huwag mo lang siyang pagbigyan sa kanyang hinihiling na magpabili ng kotse. Lapitin pa siya ng accident. Upang maging matatag ang iyong decision, bamboo green ang kulay na isuot mo. Lucky numbers ay 17, 25, 27 at 31.


SCORPIO (Oktubre 24-Nobyembre 22) - Iwasan ang mga financial risk. Masaya naman ang romance. Bigyang halaga ang health, mag-enroll sa fitness program at yoga upang manatiling malusog. Ang iyong good healthay mapapanatili kapag suot mo ang strawberry red color. Lucky numbers ay 12, 21, 29 at 37.


SAGITTARIUS (Nobyembre 23-Disyembre 21) - Favorable ngayon na pag-usapan ang property matters? ng family. May good news sa investments. Ma-iincrease mo ang winning energies sa kulay canary yellow. Lucky numbers ay 21, 25, 32 at 39.

kerstinne25
12th Jan 2009, 09:32
January 12, 2009

CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19) - Inspired ka sa iyong work. Social connections ay helpful sa iyong ne?gosyo.
Panatilihin ang iyong ka?unlaran sa color sun yellow. Lucky numbers ay 8, 18, 22 at 10.


AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18) - Mag-consult sa psychic upang may tamang gabay ang iyong prob?lems. Maiiwasan ang
depression kapag cherry red ang suot mo. Lucky numbers ay 8, 17, 35 at 38.


PISCES (Pebrero 19-Marso 20) - Makikilala ang isang surprise romantic attraction. Mag-consult sa psychic bago
magdesisyon. Ang intuition ay mas malakas kapag eggplant violet ang suot mo. Lucky numbers ay 6, 15, 22 at 31.


ARIES (Marso 21-Abril 19) - Masuwerte ang iyong social graces sa negosyo. Magkakaroon ng unexpected expenses dahil sa
nasirang gamit. Kulay april violet ang magbibigay ng poise sa iyo. Lucky numbers ay 1, 11, 19 at 26.


TAURUS (Abril 20-Mayo 20) - Ang creative communications ay favorable ngayon. Masaya ang mga social activities. Dollar
green ang ma?suwerte na kulay. Lucky numbers ang 8, 18, 26 at 28.


GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21) - Nakakalitong information ang matatanggap mo. Maghanap ng second opinion. Mag-consult sa
isang psychic. Mapapanatag ang iyong kalooban kapag metallic blue ang suot mo. Lucky numbers ay 17, 25, 29 at 32.


CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22) - Success and fulfillment ang iyong crea?tive work ngayon. Ang mga suggestions ng partner ay
progressive. Tuloy ang daloy ng tagum?pay sa color magenta. Lucky numbers ay 12, 24, 28 at 33.


LEO (Hulyo 23-Agosto 22) - Happy day ngayon sa friendship interest. Tatang?gap ng regalo mula sa kamag-anak. Lucky
color ay yellow green. Lucky numbers ay 7, 14, 21 at 35.


VIRGO (Agosto 23-Set?yembre 23) - Magkaka?roon ng mutual understanding kapag gagawa ng family? meeting. Masaya ang
paglagda ng contracts. Violet red ang ener?gizing color ngayon. Lucky numbers ay 9, 18, 28 at 36.


LIBRA (Setyembre 24-Oktubre 23) - Tatanggap ng helpful suggestion mula sa isang adviser. Mahalaga na bigyang-pansin ang
plano ng iyong mga anak. To attract more helpful people, magsuot ng lilac violet. Lucky numbers ay 19, 29, 32 at 40.


SCORPIO (Oktubre 24-Nobyembre 22) - Wonderful day to sign contract. May good news din mula sa abroad. Masaya ang araw
kapag lemon green ang suot mo. Lucky numbers ay 22, 29, 33 at 41.


SAGITTARIUS (Nob?yembre 23-Disyembre 21) - Kailangan ang ti?yaga upang masuri ang project proposal. May delay sa
business delivery. Iwasan ang ka?palpakan sa pagsusuot ng navy blue. Lucky numbers ay 1, 13, 19 at 29.

kerstinne25
13th Jan 2009, 08:42
Updated January 13, 2009 12:00 AM
CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19) - Masaya ang romance ngayon. Anumang binabalak ay gawin na agad at huwag nang magdalawang-isip dahil magta?tagumpay. Red rose ang kulay ng suwerte ngayon. Lucky numbers
ang 3, 5, 19 at 22.


AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18) - Matatapos ang lahat ng gawain kaya huwag mag-alala. Kapag natapos na ito, magpahinga dahil kailangan ito ng katawan. Lucky color ay red orange. Lucky numbers ay 15, 27, 32 at
36.


PISCES (Pebrero 19-Marso 20) - Favorable ngayon ang financial decisions. Pero bago maglabas ng pera ay pakaisipin muna kung nararapat o hindi. Lucky color ang baby pink. Lucky numbers ay 25, 29 at 34.


ARIES (Marso 21-Abril 19) - Successful day ngayon concerning financial interests. Paghandaan ng puhunan ang bagong moneymaking opportunities. Enjoy ka sa pagsa-shopping pero magkontrol sa paggastos. Lucky color ay
navy blue. Lucky numbers ay 25, 27, 31 at 37.


TAURUS (Abril 20-Mayo 20) - Bad mood ang iyong paggising. May delay sa inyong pagbaba?yad sa mga kailangang bayaran. Upang maging cheerful ang iyong mood, magsuot ng cherry red. Lucky num?bers ang 14, 16, 21 at 23.


GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21) - Iwasan ang sugal. Harapin ang mga taong naka-schedule na makita o ka-meeting ngayon. Upang maging in harmony ang araw, magsuot ng bright yellow. Lucky numbers ay 6, 9, 17 at 22.


CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22) - Kilatisin mabuti bago bil?hin ang mga items sa inyong pagsa-shopping. Favorable ngayon ang iyong creative plans sa ne?gosyo. Maiiwasan ang pabigla-big?lang de?sisyon kapag blue violet ang suot mo. Lucky numbers ay 10, 15, 24 at 29.


LEO (Hulyo 23-Agosto 22) - Isang kaibigan mula sa abroad ang magpo-propose ng isang bagong negosyo. Pag-isipan itong mabuti bago sumabak. Matutuloy ang iyong paglalakbay. Ang dark green ang magbibigay sa iyo ng aura of protection. Lucky numbers ay 17, 29, 34 at 36.


VIRGO (Agosto 23-Set?yem?bre 23) - Masuwerte ang simula ng iyong buy and sell of properties. Upang patuloy ang daloy ng suwerte, kailangan magpa- Feng Shui ang lahat ng properties. Masu?werte ang magenta red sa iyo. Lucky numbers ay 1, 11, 21 at 23.


LIBRA (Setyembre 24-Oktubre 23) - Ang paglilinis at pag-aayos ng bahay ay mag-a-attract ng suwerte. Mas magiging masuwerte kapag may Feng Shui ang iyong bahay at workplace. Blue green ngayon ang masuwerte mong kulay. Lucky numbers ay 24, 29, 35 at 39.


SCORPIO (Oktubre 24-Nobyembre 22) - Tatanggap ng parangal dahil high performance ang iyong career. Magbibigay ka rin ng appreciation sa lahat ng tumulong sa iyo. Ang ganitong paraan ay mas may dagdag na suwerte. Ang masuwerteng kulay ay yellow orange. Lucky numbers ang 8, 19, 29 at 32.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23-Disyembre 21) - May di-inaasahang gastusin na dara?ting. Huwag mabahala dahil kakayanin naman ito. Mas magiging masuwerte kapag jade green ang suot mo. Lucky numbers ay 1, 12, 16 at
20.

kerstinne25
14th Jan 2009, 07:51
Updated January 14, 2009 12:00 AM
CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19)— Pakinggan ang hinaing ng kapamilya.
Tumulong sa paglutas ng kanilang problema bagaman magmumula rin sa
kanila ang mga solusyon. Lucky color ang pink. Lucky numbers ay 21, 34,
35 at 44.


AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18)— Tatanggap ngayon ang iyong boss ng
iyong creative proposals para sa projects. Kailangan ang panalangin
para maaprobahan ito. Para maging cooperative ang lahat, magsuot ng
pearl white. Lucky numbers ang 21, 34, 39 at 44.


PISCES (Pebrero 19-Marso 20)— Favorable ngayon ang home repairs.
Makatatanggap ng bayad sa isang may utang sa iyo. Magiging masaya sa
pagsusuot ng peach. Lucky numbers ang 16, 29, 32 at 35.


ARIES (Marso 21-Abril 19)— Tama ang sign ng pusang nakita mong
naghilamos. May unexpected visitor na darating. Iwasan ang mairita sa
pagsusuot ng indigo blue. Lucky numbers are 2, 8, 26 and 46.


TAURUS (Abril 20-Mayo 20)— Pakinggan ang isang business proposal ng
iyong social connection. Pag-aralan kung sang-ayon ka rito. Magsuot ng
canary yellow upang maging maliwanag ang isip. Lucky numbers ay 25, 29,
32, at 36.


GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21) – I-postpone ang travel plans ngayon. Ang
lahat ng kasama ay cooperative. Ang harmony ay mananatili kapag silver
blue ang suot mo. Lucky numbers ay 19, 23, 29 at 34.


CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22)— Mag-ingat sa mga nagbebenta ng special
offer. Galamay ito ng mga akyat-bahay gang. Magpa-Feng Shui upang
magkaroon ng psychic protection. Lucky color ay dollar green. Lucky
numbers ay 16, 26, 29 at 32.


LEO (Hulyo 23-Agosto 22)— Goodluck sa iyong bagong career. Kung
nag-a-apply, magsuot ng cream yellow sa iyong job interviews. Lucky
numbers ay 3, 9, 13 at 20.


VIRGO (Agosto 23-Setyembre 23) – Mapapasabak sa mga usapan ukol
sa iba’t ibang transaksiyon. Magsuot ng apple green upang maging
favorable ang iyong transaction. Lucky numbers ay 12, 19, 21 at 25.


LIBRA (Setyembre 24-Oktubre 23) – Mag-meditate dahil stressfull ang
araw. Kailangang magpahinga para makapag-recharge ng energy. Purple
violet ang color for harmony. Lucky numbers ay 3, 16, 26 at 28.


SCORPIO (Oktubre 24-Nobyembre 22)— May sira ang iyong computer kaya
made-delay ang lahat ng mga gawain. Magkakaroon din ng extra expenses.
To remain poised, magsuot ng aquamarine. Lucky numbers ang 14, 17,
27 at 37.


SAGITTARIUS (Nobyembre 23-Disyembre 21)— Time to celebrate dahil
tagumpay ang iyong project. Huwag kalimutan ang mga taong tumulong sa
iyo para magtagumpay. Mas enjoy ka kapag crimson red ang suot mo. Lucky
numbers are 6, 20, 24 at 32.

kerstinne25
16th Jan 2009, 09:30
Enero 16, 2009
Ni Madam Rosa Updated January 16, 2009 12:00 AMCAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19)— Hindi accurate ang information na
matatanggap ngayon. Maiiwasan ang mga swindler kapag suot mo ang pearl
white. Lucky numbers ay 15, 21, 32 at 40.


AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18)— Perfect timing ang kailangan ngayon.
Upang maganap ito, lemon yellow ang isuot mo. Lucky numbers ang 3, 19,
21, at 29.


PISCES (Pebrero 19-Marso 20)— Favorable ang paglagda ng kontrata. To
encourage ang mabilis na prosperity, magsuot ng jade green. Ang lucky
numbers mo ay 17, 19, 22 at 24.


ARIES (Marso 21-Abril 19)— Ang mind power development ay magiging
masuwerte ngayon. Ang tamang solutions sa problema ay darating lang.
Ang kulay na violet ay magbibigay ng calm vibrations. Lucky numbers ay
26, 28, 31 at 37.


TAURUS (Abril 20-Mayo 20)— Tagumpay ang iyong financial deals. Isang
kaibigan ang magbibigay ng support sa iyo. Lucky color ay midnight
blue. Lucky numbers ang 6, 13, 27 at 35.


GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21)— Malakas ang iyong charms at charisma today.
Maa-attract mo ang mga helpful people. Upang patuloy ang charm, magsuot
ng hot pink. Lucky numbers ay 14, 25, 28 at 40.


CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22)— Tagumpay ang iyong money making. Enjoy ka
sa shopping. Lucky color ay ivory white.   Lucky numbers ang 2, 10, 15
at 17.


LEO (Hulyo 23-Agosto 22)— Magkakaroon ng bagong romance ngunit
tuluy-tuloy ka namang aawayin ng iyong karibal. To remain calm, magsuot
ng bamboo green. Lucky numbers ay 25, 36, 42 at 45.


VIRGO (Agosto 23-Setyembre 23)— May hadlang sa iyong pagganap ng
responsibilities. Mas mabuti kung ibigay mo ang responsibilities sa
kanya. Lucky color ay canary yellow.  Lucky numbers are 8, 16, 23
at 43.


LIBRA (Setyembre 24-Oktubre 23)— Dahil sa iyong mind power, darating
ang mga solusyon sa mga problema. Lucky color ay cardinal blue. Lucky
numbers ay 29, 32, 37 at 41.


SCORPIO (Oktubre 24- Nobyembre 22) – Bigyang- pansin ang iyong
kalusugan. Simulan ang fitness program. Upang patuloy ang iyong
interest, emerald green na kulay ang isuot mo. Lucky numbers ay 21, 32,
35 at 40.


SAGITTARIUS (Nobyembre 23-Disyembre 21)— Kailangan ang self-discipline
ngayon dahil ang mga flirtations ng mga kasama ay mag-aattract ng bad
luck. For your psychic protection, magsuot ng dark blue. Lucky numbers
ay 14, 17, 19 at 21.

regitoyo
16th Jan 2009, 10:13
Saan mo nakuha ito Mam, Sana Magkatotoo?!?!?!?!

renton69
16th Jan 2009, 12:23
sana magka22o :p

kerstinne25
19th Jan 2009, 07:48
Enero 19, 2009
Ni Madam Rosa Updated January 19, 2009 12:00 AM
CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19) — Ang iyong kutob ang magbibigay ng
tamang gabay ngayon. Mas magiging malakas ang kutob kapag lilac violet
ang suot mo. Lucky numbers ay 8, 29, 33 at 40.


AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18)— Happy ang solutions ng iyong love
problem. Upang mas maging malalim ang inyong relationship, magsuot ng
red rose. Lucky numbers ay 13, 19, 27 at 29.


PISCES (Pebrero 19-Marso 20)— Iwasan ang arguments sa isang kasama sa
work. To maintain harmony, magsuot ng amethyst violet. Lucky numbers
are 17, 25, 29 at 36.


ARIES (Marso 21-Abril 19)— Tatanggap ka ng surprise gift mula sa
di-inaasahang kakilala. Ang romantic development ay unexpected rin. To
maintain a happy feeling, magsuot ng hot pink. Lucky numbers ay 14, 17,
22 at 27.


TAURUS (Abril 20-Mayo 20)— Ang encounter na opposition ay isang
blessing in disguise dahil mas profitable ang kapalit. Mas marami ang
pleasant surprise kapag olive green ang suot. Lucky numbers ay 11, 19,
27 at 32.


GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21)— Iwasan ang mga intriga. Isang inaakalang
kaibigan ang maninira sa iyo upang makuha ang iyong position. Upang
maging kalmado, magsuot ng midnight blue. Lucky numbers ay 24, 29,
35 at 39.


CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22) – May makikilala   ka ngayon na magbibigay
ng daan upang matupad ang iyong mga pangarap. Upang mag-enjoy ka sa
successful business day, magsuot ng cherry red. Lucky numbes are 19,
21, 39 at 45.


LEO (Hulyo 23-Agosto 22)— Feeling popular ka ngayon dahil ikaw palagi
ang pinag-uusapan. Mag-ingat sa mandurugas sa mga nakuha mong katulong.
Lucky color ay orange. Lucky number ay 26, 29, 33 at 35.


VIRGO (Agosto 23-Setyembre 23)— Noong nakaraan ay marami kang
isinumpang kapwa dahil sa iyong inis at galit. Ikaw na ngayon ang
nakakaranas ng iyong sariling sumpa. Lucky color ay crimson red. Lucky
numbers are 22, 29, 37 at 43.


LIBRA (Setyembre 24-Oktubre 23)— Isang trusted friend ang magbibigay ng
profitable business proposal. Sa color na shocking pink, maa-attract mo
ang mga helpful people. Lucky numbers ay 1, 5, 19 at 29.


SCORPIO (Oktubre 24-Nobyembre 22) – Maa-attract mo ngayon ang isang
tunay na buyer ng iyong property kapag may Feng Shui ito. Kailangan ng
Feng Shui ng iyong sasakyan upang maiwasan ang accident at carnap.
Magsuot ng blue green upang magkaroon ng protection. Lucky numbers
ang 27, 32, 35 at 44.


SAGITTARIUS (Nobyembre 23-Disyembre 21)— Magkakaroon ka ng investors sa
iyong creative ideas. Isang corporation ang mabubuo. Magsuot ng brick
red sa contract signing. Lucky numbers ay 6, 17, 24 at 25.

core2duo
19th Jan 2009, 09:07
TAURUS (Abril 20-Mayo 20)— Ang encounter na opposition ay isang
blessing in disguise dahil mas profitable ang kapalit. Mas marami ang
pleasant surprise kapag olive green ang suot. Lucky numbers ay 11, 19,
27 at 32.


wow.. olive green.. umusok yung coffee maker ko kanina huhuhu..

what a pleasant surprise :lol:

:thanks: kerstinne

boyangaZ
19th Jan 2009, 09:16
CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19) — Ang iyong kutob ang magbibigay ng
tamang gabay ngayon. Mas magiging malakas ang kutob kapag lilac violet
ang suot mo. Lucky numbers ay 8, 29, 33 at 40.

anak ng boogie yan...ahihihihihi
:)

kerstinne25
20th Jan 2009, 07:49
Enero 20, 2009
Ni Madam Rosa Updated January 20, 2009 12:00 AM

AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18)— Dahil sa iyong kasipagan, maraming mag-aalok sa iyo ng employment opportunities. Pag-isipang mabuti kung ano ang karapat-dapat sa iyo. Lucky color ay ivory white. Lucky numbers ay 11, 24, 27 at 33.

PISCES (Pebrero 19-Marso 20)— Ang iyong mga social connections ang susi ng iyong tagumpay. Mula sa kanila, maa-attract mo ang investors. Lucky numbers ang 7, 21, 29 at 31.

ARIES (Marso 21-Abril 19)— May good news sa iyong mga legal matters. Makikilala mo ngayon ang dapat mong pagkatiwalaan. Lucky color ang pearl white. Lucky numbers are 15, 21, 39, and 45.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20)— May hidwaan sa iyong mga in-laws. Maganda naman ang feedback sa iyong mga ideas. Mananatili ang harmony sa kulay bottle green. Lucky numbers ay 9, 21, 28 at 32.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21)— Mag-ingat at iwasan amg ma-involve sa maintrigang tsismis. Harapin ang mga collector ng utang. Lucky color ang pink carnation. Lucky numbers ang 14, 17, 29 at 36.

CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22) – Maa-approve ang loan na kinukuha. May good news sa financial investments. Lucky color ay purple. Lucky numbers ay 19, 27, 36 at 41.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22)— Isang matagal na may utang ang magbabayad sa iyo. Lalagda ng kontrata sa isang bagong negosyo. Lucky color ay ruby red. Lucky numbers ang 22, 29, 33 at 44.

VIRGO (Agosto 23-Setyembre 23)— Postponed ang iyong appointment ngayon. Tagumpay ang lovelife. Mananatili ang saya sa kulay canary yellow. Lucky numbers are 25, 28, 32 and 36.

LIBRA (Setyembre 24-Oktubre 23)— Dahil sa yoga meditation, magkakaroon ka ng extra energy. Maraming matatapos na gawain. Lucky color ang sapphire blue. Lucky numbers ay 10,13, 29 at 31.

SCORPIO (Oktubre 24-Nobyembre 22)— Profitable ang iyong overtime sa negosyo. May new love na makikilala. Lucky color ay deep red. Lucky numbers ay 19, 29, 34 at 39.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23-Disyembre 21)— Favorable ngayon ang naka-schedule na interview sa visa. Huwag mag-init ng ulo at baka marami ang madamay kung magagalit. Lucky color ay royal blue. Lucky numbers ay 6, 15, 21 at 24.

CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19) – Magtatagumpay ang iyong project presentation sa iyong boss. Lucky color ay earth brown. Lucky numbers ang 18, 25, 35 at 36.

kerstinne25
21st Jan 2009, 07:34
Enero 21, 2009
Ni Madam Rosa Updated January 21, 2009 12:00 AM

AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18) - May delay dahil sa traffic. Ngunit blessing in disguise ito. Lucky color ay mint green. Lucky numbers ang 24, 29, 32 at 37.

PISCES (Pebrero 19-Marso 20) - Favorable ang shopping dahil sa bargain sale ngunit mag-ingat sa paggamit ng credit card. Lucky color ay electric blue. Lucky numbers ay 13, 22, 39 at 44.

ARIES (Marso 21-Abril 19) - Tatanggap ng award dahil sa iyong honesty. Maraming alok sa iyo na employment. Lucky color ay forest green. Lucky numbers are 25, 29, 33 at 36.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) - May di-inaasahang gas­tos dahil may nasirang ap­pliance dahil sa brownout. Lucky color ay peach. Lucky numbers ang 21, 29, 31 at 39.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21) - Mai-inspire ka sa isang bagong kakilala. Ang date sa museum ay favorable. Lucky color ay pine green. Lucky numbers are 16, 19, 25 at 29.

CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22) - Tagumpay ang iyong acti­vities na business ka­sama ang pleasure. Magkaka­roon ng entertainment business opportunity. Lucky color ay purple. Lucky numbers ay 18, 26, 31 at 37.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22) - Favorable ngayon ang research. Matutuklasan ang isang mahalagang secret ng ka­pamilya. Lucky color ay aquamarine. Lucky number ang 5, 14, 19 at 29.

VIRGO (Agosto 23-Setyembre 23) - May surprising moments ang iyong lovelife. Cooperative ngayon ang mga nagmamahal sa iyo. Lucky color ay cardinal red. Lucky numbers ay 20, 32, 36 at 38.

LIBRA (Setyembre 24-Ok­tubre 23) - Favorable nga­yon ang advice ng financial con­sultant. Masuwerte ang love proposals. Lucky color ay sun yellow. Lucky numbers ang 8, 19, 25 at 35.

SCORPIO (Oktubre 24-Nobyembre 22) - Mare-re­cognize ang iyong efforts sa iyong business o pinapasukan. Mag-ingat sa pag-eyeball sa textmate. Lucky color ay blue bells. Lucky numbers ang 26, 29, 32 at 36.

SAGITTARIUS (Nobyem­bre 23-Disyembre 21) - Tagumpay ang iyong pagba­bayad sa iyong bank loan. May increase ang iyong credit line. Lucky color ay hot pink. Lucky numbers ay 6, 29, 35 at 41.

CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19) - May bagong opportunity sa paglipat ng bagong employment. Matutuloy ang pag-aabroad. Lucky color ay rust red. Lucky numbers ay 2, 23, 29 at 40.

kerstinne25
22nd Jan 2009, 07:49
Updated January 22, 2009 12:00 AM
AQUARIUS (Enero 20-Peb­rero 18) - Magbigay ng incen­tives sa iyong staff. Magka­karoon sila ng mabilis na accomplishment. Lucky color ay platinum pink. Lucky numbers ang 16, 21, 39 at 42.

PISCES (Pebrero 19-Marso 20) - Ang pag-aaral ng genesis meditation ay magbibigay sa iyo ng prosperity. Lucky color ay rose gold. Lucky numbers are 24, 35, 39 at 44.

ARIES (Marso 21-Abril 19) - Mahusay ngayon ang iyong power of organization. Sundin ang iyong kutob. Lucky color ay magenta. Lucky numbers ay 29, 32, 36 at 47.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) - Kailangang tactful ka sa pag­bibigay ng advice. Iwasan ang maluhong paggastos. Lucky color ay brick red. Lucky numbers ang 3, 11, 24 at 39.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21) - Productive ang iyong araw. Kailangan lang na maging mabusisi sa details na gagawin. Lucky color ay honey yellow. Lucky numbers are 14, 21, 28 at 32.

CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22) - Tagumpay ang iyong negosyo na event coordinator. Magkakaroon ng dagdag na clients. Lucky color ay indigo blue. Lucky numbers ay 1, 19, 22 at 42.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22) - Kailangan ang serious analysis sa lahat ng events ng iyong buhay. Tanggapin ang aral dito at si­mulang baguhin ang sarili. Lucky color ay sepia brown. Lucky number ang 17, 29, 31 at 46.

VIRGO (Agosto 23-Setyembre 23) - May financial gains sa iyong buy and sell na negosyo. Huwag lang mapipikon. Lucky color ay sky blue. Lucky numbers ay 20, 25, 35 at 43.

LIBRA (Setyembre 24-Oktubre 23) - Isang hindi inaasahang bisita ang darating. Ito ang mag­papabago ng direction ng iyong buhay. Lucky color ay yellow cosmos. Lucky numbers ay 7, 19, 21 at 36.

SCORPIO (Oktubre 24-Nob­yembre 22) - Ang crisis situation ay isang turning point ng iyong buhay. Tuluy-tuloy na ang iyong tagumpay. Mag-consult sa psychic para sa tamang gabay. Lucky color ay garnet red. Lucky numbers ang 4, 23, 24 at 42.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23-Disyembre 21) - Magpa-Feng Shui bago lumipat sa bagong bahay. Mag-ingat sa mga bagong kakilala. Lucky color ay dragon red. Lucky numbers ay 9, 18, 29 at 41.

CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19) - Ang pagdo-donate sa charity ay mag-a-attract ng tuluy-tuloy na suwerte. Lucky color ay satin white. Lucky numbers ay 5, 23, 29 at 33.

kerstinne25
23rd Jan 2009, 14:34
Updated January 23, 2009 12:00 AM
AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18)— Isang unusual encounter ang magpapaalala sa iyong childhood trauma ng hinanakit. Ito ay isang paraan para masimulan ang iyong self-understanding. Mag-consult sa psychic for aura cleansing at past life regression. Lucky color ay silver. Lucky numbers ay 11, 20, 27 at 32.

PISCES (Pebrero 19-Marso 20)– Magkakaroon ng bagong social connection dahil sa pagdalo sa isang birthday party ng kaibigan. Makakatulong ito sa iyong bagong negosyo. Mag-consult sa Feng Shui upang malinis ang work place sa mga bad spirits. Lucky color ay jasper red. Lucky numbers ang 4, 7, 12 at 17.

ARIES (Marso 21-Abril 19)— Pakinggan ang opinion ng iba bago ka magdesisyon. Dahil sa iyong work, maiinis ang iyong romantic date. Lucky color ay peach. Lucky numbers ang 9, 15, 23 at 27.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20)— Bigyang panahon ang isang balikbayan na kaibigan. Iwasan ang shortcut sa paglalakbay. Lucky color ay coral red. Lucky numbers ay 6, 17, 24 at 35.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21)— May improvement sa iyong financial matters. Bilangin at pasalamatan ang Diyos sa natamong biyaya. More blessings are coming to you. Lucky color ay teal blue. Lucky numbers ang 4, 12, 21 at 41.

CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22)— Profitable ngayon ang business partnership. Ang tamang sales records ay magbibigay ng stability sa negosyo. Lucky color ay eggplant purple. Lucky numbers are 5, 10, 17 at 44.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22)— Patuloy mong suriin ang iyong self-worth. Matutuklasan mo ang isang bagong talent na magpapaangat sa buhay mo. Lucky color ay white. Lucky numbers ang 1, 13, 38 at 40.

VIRGO (Agosto 23-Setyembre 23)— May bagong kakilala na magbibigay ng lubos na tiwala. Magkakaroon kayo ng tagumpay sa negosyo. Lucky color ay lemon green. Lucky numbers ay 8, 15, 24 at 42.

LIBRA (Setyembre 24-Oktubre 23)— Kahit makaramdam ka ng matinding kilig sa iyong manliligaw, mas mabuti pa rin na bastedin mo ito dahil may bisyo ito na sugal. Ang iyong pagmamahal ay hindi makapagpapabago sa kanya. Lucky color ay midnight blue. Lucky numbers ay 3, 10, 14 at 34.

SCORPIO (Oktubre 24-Nobyembre 22)— Ang mga bata ay source ng iyong joy at goodluck. Mag-donate ng pagkain sa orphanage upang mas lalo na maging masuwerte. Lucky color ay olive green. Lucky numbers ang 9, 13, 24 at 34.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23-Disyembre 21)— Suriing mabuti bago ka mag-present ng iyong proposals. Ihanda ang sarili sa lahat ng mga tanong ng iyong boss. Lucky color ay purple. Lucky numbers ay 2, 18, 19 at 28.

CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19)— Darating ang iyong inspiration mula sa unusual source. Good day ngayon sa pagtuklas ng mga spiritual enrichment process. Lucky color ay orange. Lucky numbers ay 10, 14, 20 at 21.

kerstinne25
24th Jan 2009, 07:41
Enero 24, 2009
Ni Madam Rosa Updated January 24, 2009 12:00 AM

AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18)— Happy ang children ngayon dahil sa iyong presence. Mag-aattract sila ng suwerte para sa iyo. Lucky color ay terra cotta red. Lucky numbers ay 7, 14, 28 at 48.

PISCES (Pebrero 19-Marso 20)– Mag-consult sa isang psychic upang masolve ang iyong love-problem. Magsuot ka ng celadon blue. Lucky numbers ang 19, 29, 36 at 39.

ARIES (Marso 21-Abril 19)— Ang iyong creative projects ay magpapaangat sa iyong buhay. Masisira ka kapag papansinin mo ang mga competitive actions. Lucky color ay malachite green. Lucky numbers are 1, 7, 9 at 19.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20)— Maraming benefits ang matatamo sa isang real estate purchase. Bigyang halaga ang healthful diet program. Lucky color ay cobalt blue. Lucky numbers ay 8, 14, 25 at 45.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21)— Mag-eenjoy ka sa iyong overactive creative imagination. Ituluy-tuloy mo ito kahit maraming hadlang dahil sa iyong limited work. Ito ang mag-aattract ng masuwerteng livelihood opportunity. Lucky color ay pearl pink. Lucky numbers ay 1, 18, 22 at 29.

CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22)— Ang malas ng iba ay isang masuwerteng opportunity sa iyo. Ang pagtake-over mo rito ay magpapaangat sa buhay mo. Maghanap ng second opinion sa medical diagnosis mo. Lucky color ay chartreuse green. Lucky numbers ang 13, 22, 32 at 41.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22)— Huwag mong kimkimin ang iyong hinanakit. Ang kailangan lang ay ang iyong creative way of telling upang magkaroon ng harmony. Lucky color ay lavender. Lucky number are 7, 12, 21 at 27.

VIRGO (Agosto 23-Setyembre 23)— Magkakaroon ka ng leadership role sa iyong team. Cooperative sila kapag mananatili kang low-profile. Lucky color ay plum red. Lucky numbers ay 2, 14, 22 at 41.

LIBRA (Setyembre 24-Oktubre 23)— Mula sa isang generous someone na may position at power, magkakaroon ka ng isang excellent financial opportunity. Lucky color ay copper red. Lucky numbers ang 5, 13, 22 at 37.

SCORPIO (Oktubre 24-Nobyembre 22)— Kalayaan at love relationship ay isang issue na dapat mong bigyan ng serious na pagsusuri ngayon. Lucky color ay almond brown. Lucky numbers ay 6, 10, 23 at 36.

SAGITTARIUS (Nobyembre 22-Disyembre 21)— Very clever mong mapagtatagumpayan ang isang financial crisis situation. Lucky color ay saffron orange. Lucky numbers ay 8, 19, 29 at 39.

CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19)— Good news ang salapi dahil full-effect na ang salary increase. Lucky color ay bone white. Lucky numbers ang 2, 6, 16 at 25.

kerstinne25
25th Jan 2009, 10:17
Enero 25, 2009
Ni Madam Rosa Updated January 25, 2009 12:00 AM

AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18)— Isang opportunity to speak your mind ang magiging daan upang ma-recognize ang iyong efforts. Lucky color ay champagne pearl. Lucky numbers ay 2, 13, 15 at 36.

PISCES (Pebrero 19-Marso 20)—Pakinggan ang diwa ng salita ng isang musmos. Ito ang susi ng iyong tagumpay. Lucky color ay red. Lucky numbers ang 12, 17, 27 at 44.

ARIES (Marso 21-Abril 19)— Dahil sa isang tsismis, isang malalim na misunderstanding ang mararanasan ngayon. Mag-consult sa isang psychic upang magkaroon ng tamang gabay. Magiging kalmado ka kapag green ang suot mo. Lucky numbers are 3, 14, 21 at 41.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20)— Mahusay ang simula ng inyong discussion sa iyong katrabaho ngunit ang resulta nito ay disharmony. Mag-suggest ng strategic visioning seminar upang ma-solve ang work problems. Lucky color ay indigo blue. Lucky numbers ay 15, 25, 32 at 37.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21)— Magsisimula ngayon ang iyong positive change and transformation. Consult a psychic para sa tamang gabay. Lucky color ay pimento red. Lucky numbers ang 6, 17, 27 at 37.

CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22)– Mare-review mo ngayon ang iyong past romantic failures. Mare-realize mo na ikaw ay may sumpa sa pag-ibig. Magpa-aura cleansing upang ma-attract mo ang iyong true love. Lucky color ay magenta. Lucky numbers ay 8, 21, 28 at 38.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22)— Ang iyong adventurous spirit ang nagbibigay ng career shift. Mag-ingat sa isang minor accident na magaganap. Lucky color ay lime green. Lucky number are 7, 26, 29 at 37.

VIRGO (Agosto 23-Setyembre 23)— May chance ka ngayon to prove yourself at magkaroon ng bagong aral. Ang pagiging humble ang mag-aattract ng suwerte. Lucky color ay pink. Lucky numbers ay 2, 13, 23 at 35.

LIBRA (Setyembre 24-Oktubre 23)— Ang iyong responsibilities ang magbibigay ng daan to look at your best. Ang best color ngayon ay cinnabar red. Lucky numbers ang 7, 17, 26 at 29.

SCORPIO (Oktubre 24-Nobyembre 22)— Isang senior citizen na kaibigan ang magbibigay sa iyo ng moral support. Lucky coloy ay tea yellow. Lucky numbers ay 8, 19, 29 at 32.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23-Disyembre 21)— Isang inspiration ang magbibigay ng bagong pag-asa sa problema mo. Lucky color ay pomelo pink. Lucky numbers are 9, 20, 25 at 52.

CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19)— Isang celebration dahil sa suwerte ng kaibigan ang magiging daan sa iyong masuwerteng lovelife. Lucky color ay red. Lucky numbers ay 6, 25, 29 at 35

kerstinne25
26th Jan 2009, 07:44
Enero 26, 2009
Ni Madam Rosa Updated January 26, 2009 12:00 AM

AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18)— Tatanggap ng salapi mula sa abroad. Kailangan ang tamang system sa budget. Lucky color ay cherry red. Lucky numbers ay 17, 28, 38 at 44.

PISCES (Pebrero 19-Marso 20)— Subukan mo ang mga natural healing practices upang malunasan ang iyong sakit. Ngunit ituloy mo pa rin ang medicines na prescribed ng doctor. Lucky color ay avocado green. Lucky numbers ang 13, 23, 33 at 43.

ARIES (Marso 21-Abril 19)– Mag-consult sa isang Feng Shui expert upang malunasan ang hadlang sa iyong tagumpay. Lucky color ay persimmon red. Lucky numbers are 7, 15, 4 at 2.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20)— Ang crisis ng iyong buhay ang daan upang mag-aral ka ng spiritual enrichment. Sundin ang iyong kutob. Lucky color ay yellow. Lucky numbers ay 15, 18, 28 at 38.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21)— Makikilala mo ngayon ang pagkatao ng mahal mo dahil sa inyong hidwaan. Lucky color ay brick red. Lucky numbers ang 3, 14, 25 at 46.

CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22)— Ang isang desperate move sa isang financial concern ang magbibigay-daan sa isang tuluy-tuloy na financial opportunity. Lucky color ay dollar green. Lucky numbers ay 8, 14, 21 at 28.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22)— Huwag pabayaan ang isang chance for financial success dahil lang sa isang kulang sa pansin na sweetheart. Lucky color ay cloud white. Lucky number are 5, 26, 32 at 37.

VIRGO (Agosto 23-Setyembre 23)— Kailangan ng review ng iyong financial records. May matutuklasan kang pagkupit sa iyong business partner. Lucky color ay lavender. Lucky numbers ay 7, 16, 27 at 33.

LIBRA (Setyembre 24-Oktubre 23)— Ang pagdo-donate sa orphanage ang magbibigay ng suwerte sa iyo. Lucky color ay cidar brown. Lucky numbers ang 1, 14, 19 at 21.

SCORPIO (Oktubre 24-Nobyembre 22)— Patuloy ang daloy ng suwerte kapag mag-celebrate ka ng iyong financial breakthrough. Lucky color ay violet. Lucky numbers are 1, 21, 20 at 9.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23-Disyembre 21)—Isang travel adventure ang magbibigay-daan sa isang new career possibilities. Lucky color ay ming blue. Lucky numbers ay 2, 27, 29 at 39.

CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19)— Ang iyong pagsuko ang magpapaangat ng iyong buhay. Lucky color ay april violet. Lucky numbers ang 5, 14, 21 at 41.

kerstinne25
27th Jan 2009, 07:42
Enero 27, 2009
Ni Madam Rosa Updated January 27, 2009 12:00 AM

AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18) - Ang iyong small victory ang mag?bibigay-daan sa iyong pagiging permanent sa iyong career. Lucky color ay bottle red. Lucky numbers ay 6, 19, 28 at 38.

PISCES (Pebrero 19-Marso 20) - Kailangan ng smart approach sa pakikipag-deal sa isang mapaglin?lang na tao. Mag-ingat at baka ma-hypnotize ka. Lucky color ay navy blue. Lucky numbers ang 7, 14, 17 at 41.

ARIES (Marso 21-Abril 19) - Kailangan mo na ma-express ang iyong creative ideas. May support ka sa iyong boss. Lucky color ay euro beige. Lucky numbers are 9, 19, 23 at 29.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) - Mapapansin mo ngayon na ang work mo ay boring kahit na ito ay nagbi?bigay sa iyo ng kasaganahan. Magiging masigla ito kapag magsuot ka ng strawberry red. Lucky numbers are 12, 18, 28 at 48.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21) - Mag-ingat sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Tumawag ng makakatulong sa iyo. Lucky color ay ultramarine blue. Lucky numbers ay 29, 44, 16 at 6.

CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22) - Hindi mo mapipigilan ang pagba?bago. Mas mabuti na maging handa ka na lang. Lucky color ay pale pink. Lucky numbers ay 14, 17, 27 at 35.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22) - Makinig at sundin ang mga advice ng iba. May concern lang sila sa iyo. Lucky color ay jade green. Lucky number ang 1, 17, 21 at 31.

VIRGO (Agosto 23-Setyembre 23) - Sundin ang iyong kutob. Magiging profitable ang araw kapag tapos na ang iyong project. Lucky color ay paprika red. Lucky numbers ay 5, 18, 27 at 39.

LIBRA (Setyembre 24-Oktubre 23) - Ang isang pagkakamali ay magiging golden financial opportunity sa iyo. Lucky color ay golden red. Lucky numbers ang 25, 27, 35 at 45.

SCORPIO (Oktubre 24-Nob?yembre 22) - Kailangang bukas ang iyong financial options ngayon. Mag-consult sa psychic upang magkaroon ng tamang gabay. Lucky color ay bronze red. Lucky numbers are 23, 27, 37 at 47.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23-Disyembre 21) - Ipagpatuloy mo ang pag-work sa iyong finances upang mag-attract ito ng best profits. Lucky color ay cream yellow. Lucky numbers ay 6, 26, 18 at 28.

CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19) - May reward dahil sa iyong paninindigan sa principle of integrity. Lucky color ay sapphire blue. Lucky numbers ang 9, 16, 19 at 29.

kerstinne25
28th Jan 2009, 07:33
Enero 28, 2009
Ni Madam Rosa Updated January 28, 2009 12:00 AM

AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18) - Magiging useful ang iyong creative ideas of wealth at ito ang mag-aattract ng maraming investors. Lucky color ay indigo blue. Lucky numbers are 2, 4, 43 at 66.

PISCES (Pebrero 19-Marso 20) - Masagana ang money news ngayon. Ang guide ng iyong business productions ay ang present purchase orders na hindi pa ninyo na-deliver. Lucky color ay carnation pink. Lucky numbers ay 3, 19, 23 at 33.

ARIES (Marso 21-Abril 19) - Material blessings ang matatamo ngayon. Kailangan na bigyang halaga ang spiritual enrichment. Lucky color ay emerald green. Lucky numbers ang 1, 14, 25 at 35.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) - Promising ang araw, career wise. Ang minamahal ay kailangan ng pansin. Lucky color ay bronze red. Lucky numbers ay 8, 15, 21 at 28.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21) - Iwasan ang confrontation dahil magreresulta ito sa isang hidwaan. Kailangan lang ng psychic counseling upang malunasan ang relationship conflict. Lucky color ay periwinkle blue. Lucky numbers ang 7, 17, 23 at 33.

CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22) - Mag-ingat sa paglalakbay. Kung may naka-schedule na biyahe, ipagpaliban muna. Lucky color ay turmeric yellow. Lucky numbers ay 15, 25, 35 at 45.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22) - Ang traditional na gawain ng lalaki at babae ay hindi na uso ngayon. Ngunit alamin mo rin ang responsibilities sa bawat isa. Lucky color ay tangerine. Lucky numbers ang 6, 14, 24 at 35.

VIRGO (Agosto 23-Setyembre 23) - Ang iyong mga creative ideas ang magiging daan sa pag-angat ng iyong buhay. Lucky color ay green. Lucky numbers ay 6, 19, 22 at 35.

LIBRA (Setyembre 24-Oktubre 23) - Magkakaroon ng deeper commitment ang iyong love one. Ang iyong matutuklasan sa iyong paglalakbay ang source of your success. Lucky color ay guava green. Lucky numbers ang 18, 23, 34 at 39.

SCORPIO (Oktubre 24-Nobyembre 22) - May chance ka ngayon upang matupad ang iyong pangarap na pag-aabroad. Pahalagahan ang emotional issues. Lucky color ay russet red. Lucky numbers ay 14, 17, 24 at 42.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23-Disyembre 21) - Ang simple joys ng mga bata ang magbibigay ng joy para sa iyo. Pag-aralang mabuti bago maganap ang work plans. Lucky color ay cranberry violet. Lucky numbers are 6, 10, 16 at 26.

CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19) - Ang financial independence ay magaganap ngayon. Ang iyong crea­tive ideas ang magbibigay ng inner sense of security. Lucky color ay tobacco brown. Lucky numbers ay 3, 12, 17 at 32.

kerstinne25
29th Jan 2009, 07:51
Updated January 29, 2009 12:00 AM
AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18) - Masosolve mo ang iyong current earning power at utang. Mag-aral ng meditation upang maalis ang worries. Lucky color ay emerald green. Lucky numbers ay 3, 9, 29 at 34.

PISCES (Pebrero 19-Marso 20) - Cooperative ang kasama at matatapos agad ang work load. Lucky numbers ay 28, 32, 35 at 38.

ARIES (Marso 21-Abril 19) - May mga kasama ka na susubok sa iyong emotion. Kailangan na mag-ingat ka nang hindi ka magkakaroon ng temper tantrums dahil sa inis. Mananatili kang kalmado sa color moss green. Lucky numbers are 14, 29, 34 at 39.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) - Magiging comfortable ka sa pag-aaral ng new skill. Panatilihin ang iyong low profile sa iyong romance. Lucky color ay lavender. Lucky numbers ay 18, 22, 28 at 34.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21) - May nagpapa-guilty sa iyo upang makuha niya ang kanyang gusto. Magaganap ang increase ng responsibilities. Lucky color ay cerulean green. Lucky numbers ang 12, 20, 29 at 32.

CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22) - Sundin ang iyong kutob. Maa-attract ngayon ang magandang suwerte kapag sinunod mo ito. Lucky color ay pink. Lucky numbers ay 7, 16, 18 at 28.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22) - Matutuklasan mo ang iyong past life connection sa iyong life partner ngayon sa process ng past life regression. Lucky color ay melon pink. Lucky number ang 10, 12, 21 at 41.

VIRGO (Agosto 23-Setyembre 23) - Ang financial improvement ay magmumula sa tulong ng isang kapamilya. I-postpone ang iyong pagla­lakbay. Lucky color ay aquamarine. Lucky numbers are 20, 27, 32 at 48.

LIBRA (Setyembre 24-Oktubre 23) - Mag-hire na ng event coordinator upang nasa tama ang budget ng gastos sa isang celebration. Magiging profitable­ ang creative idea. Lucky color ay beige. Lucky numbers ay 2, 17, 37 at 39.

SCORPIO (Oktubre 24-Nob­yembre 22) - Kailangan na maging regular ang practice ng iyong physical fitness program. I-postpone muna ang isang career decision. Lucky color ay cadet blue. Lucky numbers ay 8, 16, 32 at 42.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23-Disyembre 21) - Magkakaroon ng kakaibang twist ang iyong friendship. Magiging efficient ang system sa iyong workplace. Lucky color ay burnt orange. Lucky numbers ay 1, 10, 13, at 41.

CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19) - Tagumpay ang iyong paraan sa current effort sa workplace. Kailangan ng Feng Shui upang ma-attract ang helpful people. Lucky color ay lapis lazuli blue. Lucky numbers ay 9, 17, 27 at 39.

kerstinne25
30th Jan 2009, 07:51
Enero 30, 2009
Ni Madam Rosa Updated January 30, 2009 12:00 AM

AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18)— Magiging maganda ang simula ng araw kapag nag-meditate ka. Madaling matatapos ang mga gawain. Lucky color ay flamingo red. Lucky numbers ay 18, 29, 39 at 49.

PISCES (Pebrero 19-Marso 20)— Pakinggan ang mga suggestions ng kasama. Masaya ang pagganap ng mga gawain. Magdesisyon ka na sa iyong love. Lucky color ay indigo blue while your lucky numbers are 1, 30, 19 at 43.

ARIES (Marso 21-Abril 19)— High energy ang araw mo. Maraming gawain na matatapos. Maa-attract mo rin ang solutions ng iyong problems. Lucky color ay cayenne red. Lucky numbers are 8, 17, 29 at 34.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20)— Isang hindi inaasahang gastos ang bubulaga sa iyong umaga. Sa kabila nito, magiging harmonious ang buong araw. Lucky color ay golden brown. Lucky numbers ay 12, 14, 24 at 39.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21)– Maa-attract mo ngayon ang mga opportunities for abundance. Lucky color ay salmon orange. Lucky numbers ang 15, 25, 35 at 45.

CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22)— Magiging productive ang inyong business meeting. Masaya ang romantic date. Lucky color ay oak brown. Lucky numbers ang 19, 25, 31 at 41.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22)— Secured ka ngayon sa iyong work position. I-cancel ngayon ang travel plans. Lucky color ay turquoise blue. Lucky number ay 4, 14, 26 at 28.

VIRGO (Agosto 23-Setyembre 23)– I-analyze muna ang lahat ng mga anggulo sa plano upang magtagumpay. Lucky color ay ocean blue. Lucky numbers are 7, 17, 21 at 31.

LIBRA (Setyembre 24-Oktubre 23)— Romance ang issue ngayon. Tatanggap ka ng declaration of love. Magkakaroon ka ng conflict dahil tanggap ka rin sa work abroad. Lucky color ay rust red. Lucky numbers ay 13, 23, 33 at 43.

SCORPIO (Oktubre 24-Nobyembre 22)— Ang iyong life partner ang magbibigay para sa iyong kailangan. Iwasan ang alitan. Lucky color ay ginger brown. Lucky numbers ay 8, 26, 29 at 35.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23-Disyembre 21)— Matutuloy ang iyong travel adventure. Iwasan ang arguments. Lucky color ay scarlet red. Lucky numbers ay 7, 15, 27 at 37.

CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19)— Magpasama kapag magwi-withdraw ng pera sa ATM. May mag-aabang na mandurukot. Lucky color ay ilang-ilang green. Lucky numbers ay 4, 17, 18 at 28.

kerstinne25
6th Feb 2009, 07:42
Pebrero 6, 2009

AQUARIUS (Ene. 20-Peb. 18) - Walang dahilan upang magkunwaring masaya kung taliwas ito sa tunay na nararamdaman. Act naturally dahil pinakamahirap sa lahat ang niloloko ang iyong sarili. Maging tapat sa sarili at kapwa. Lucky numbers at color for the day ang 10, 29, 31, 42 at beige.

PISCES (Peb. 19-Mar. 20) - Hindi maiiwasan ang kompetisyon sa kahit anong larangan pero huwag itong bigyang pansin. Gawin ang nararapat at hindi nakikipagpagalingan sa iba. Sariling sikap ang dapat ipairal. Lucky numbers at color for the day ang 12, 25, 35, 44 at lavender.

ARIES (Mar. 21-Abr. 19) - Maayos ang samahan sa pagitan ng mga kaibigan at mga katrabaho. Marami ang umaasa na iyong magagawa nang mahusay ang nakatakdang responsibilidad. Huwag matakot mabigo dahil ito ang daan sa tagumpay. Lucky numbers at color for the day ang 5, 18, 32, 42 at sky blue.

TAURUS (Abr. 20-May. 20) - Magpalamig muna ng init ng ulo bago humarap sa ibang tao. Tiyaking ang ikinagagalit ay hindi madadala saan pa man nang hindi makadamay ng ibang tao. Lucky numbers at color for the day ang 5, 18, 26, 30 at lilac.

GEMINI (May. 21-Hun. 21) - Piliing mabuti ang mga sasamahang kaibigan at ang pupuntahang lugar. Magandang pagkakataon ito para makakilala ng isang taong makakatulong sa iyong pag-unlad. Lucky numbers at color for the day ang 8, 16, 31, 43 at silver.

CANCER (Hun. 22-Hul. 22) - Anumang desisyon na gagawin, siguraduhing hindi ito makakasagasa ng ibang tao. Ikaw ang higit na nakakaalam ng iyong mga ninanais kaya huwag asahang iba ang magdesisyon sa iyo. Lucky numbers at color for the day ang 3, 19, 34, 43 at golden brown.

LEO (Hul. 23-Ago. 22) - Labis na ang pangungulila sa kasintahan pero walang magagawa sa ngayon kundi ang magtiis. Isipin na pagsubok lamang ito sa relasyon na kahit magkalayo ay patuloy namang tumitibay ang samahan. Lucky numbers at color for the day ang 4, 18, 25, 30 at mint green.

VIRGO (Ago. 23-Set. 23) - Gumawa ng paraang maibalik ang tiwala sa sarili. Hindi makakabuti kung palaging negatibo ang nasa isip lalo na’t walang basehan ang mga ito dahil tiyak na wala itong magandang idudulot sa sarili. Lucky numbers at color for the day ang 4, 24, 31, 40 at yellow.

LIBRA (Set. 24-Okt. 23) - Kung may pinaplanong gawin, isipin munang mabuti kung ano ang mga hakbang para dito saka ayusin ito ayon sa pagkakasunud-sunod upang hindi malito. Tiyaking organisado ang bawat kilos. Lucky numbers at color for the day ang 10, 23, 31, 38 at white.

SCORPIO (Okt. 24-Nob. 22) - Ang ilang pagbabago kahit para sa mabuti ay sadyang mahirap gawin. Hindi dapat sumuko kung para sa ikabubuti ng sarili at kapwa ang gagawin. Pairalin ang sipag at tiyaga. Lucky numbers at color for the day ang 8, 17, 26, 35 at cherry red.

SAGITTARIUS (Nob. 23-Dis. 21) - Asahang maraming trabaho ang gagawin ngayong araw. Maiiwasan ito kung iiwasan ang makipagkwentuhan, mag-focus na lamang sa mga ginagawa. Tiyak na mahahapo at mapapagod sa buong araw. Lucky numbers at color for the day ang 12, 26, 34, 41 at blue gray.

CAPRICORN (Dis. 22-Ene. 19) - Hindi inaasahan ang pagkikita ng mga dating kaibigan ang magaganap. Tiyak na maraming oras ang magugugol sa sobrang dami ng kuwento ng mga ito. Walang dapat panghinayangan. Gamitin ang panahon sa makabuluhang bagay. Lucky numbers at color for the day ang 4, 18, 37, 45 at fuchsia.

renton69
6th Feb 2009, 08:24
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:

kerstinne25
7th Feb 2009, 07:32
Pebrero 7, 2009
Ni Madam Rosa Updated February 07, 2009 12:00 AM

AQUARIUS (Ene. 20-Peb. 18) - Magiging pangunahin ang kalusugan at kung may dinaramdam, magpa-check-up kaagad upang hindi lumala. Good news dahil ang hinihintay ay malamang darating. Lucky numbers at color for the day ang 2, 24, 31, 39 at aqua blue.

PISCES (Peb. 19-Mar. 20) - Ang kalusugan ay mahalagang pag-ukulan ng pansin at panahon. Iwasan ang makasakit ng damdamin ng kapwa at walang kabuluhang pagbibiro. Lucky numbers at color for the day ang 11, 14, 31, 35 at purple.

ARIES (Mar. 21-Abr. 19) - Kung may problema sa negosyo, mag-relax muna upang makapag-isip ng mas mabisa at magandang paraan upang ito ay maresolba. Hindi napapanahon ang hanapan kaagad ng solusyon ang taglay na suliranin. Lucky numbers at color for the day ang 3, 15, 19, 31 at cream.

TAURUS (Abr. 20-May. 20) - Kung may pananagutan sa buhay, huwag bigyan ng masamang kahulugan ang kagandahang-loob na ipinapakita ng ka-opisina o kaibigan. Iwasan ang makamandag na tukso sa relasyon. Lucky numbers at color for the day ang 8, 16, 35, 41 at yellow.

GEMINI (May. 21-Hun. 21) - Malamang isang sorpresa ang naghihintay sa pinapasukan o tahanan. Ang angking katalinuhan ay malaking tulong sa proyekto o trabaho ngayon. Lucky numbers at color for the day ang 9, 14, 33, 37 at strawberry red.

CANCER (Hun. 22-Hul. 22) - Kung may kasalanang nagawa sa kapwa, ngayon ang panahon ng paghingi ng tawad o magpatawad ka sa nagkamali sa iyo. Ngayon ang panahon na makipag-date. Lucky numbers at color for the day ang 2, 6, 21, 41 at green.

LEO (Hul. 23-Ago. 22) - Mabigat man ang dating ng trabaho, magaan naman ang pakiramdam kung ito ay matapos. Maaaring hindi maging maganda ang pagdalaw sa kaibigan. Lucky numbers at color for the day ang 4, 19, 33, 41 at burgundy.

VIRGO (Ago. 23-Set. 23) - Ang magandang pakikisama ay magbibigay ng suwerte. Pangatawanan ang binitiwang desisyon at iwaglit ang urong-sulong na ugali upang makamit ang minimithi. Lucky numbers at color for the day ang 11, 22, 37, 39 at white.

LIBRA (Set. 24-Okt. 23) - Ang pag-iwas sa gulo ay hindi karuwagan. Kung may katwiran, hanapan ng tamang paraan at sa mahinahon na pagpapahayag. Mag-ingat sa trabaho at madaling magalit ang nakakataas o ang boss. Lucky numbers at color for the day ang 7, 14, 30, 40 at violet.

SCORPIO (Okt. 24-Nob. 22) - Ang samahang pangkaibigan ay malamang mauwi sa pag-iibigan. Ano man ang lalakarin maging ito ay sa negosyo o personal ipagpaliban muna ito dahil walang ibubungang mabuti. Lucky numbers at color for the day ang 6, 16, 24, 40 at ivory white.

SAGITTARIUS (Nob. 23-Dis. 21) - Iwasan ang makapagbitiw ng pera sa ngalan ng pautang o pagtitiwala dahil matagal o hindi ka mababayaran. Iwasan ang magalit kung may labis na kaabalahan sa trabaho. Lucky numbers at color for the day ang 5, 12, 31, 40 at indigo.

CAPRICORN (Dis. 22-Ene. 19) - May dulot na katangi-tanging karanasan ang sosyal na pakikisalamuha. Magiging maaliwalas ang araw kung iiwasan ang makipagtalo at pagiging masungit. Lucky numbers at color for the day ang 7, 9, 30, 40 at aquamarine.

kerstinne25
13th Feb 2009, 08:31
Advance Happy Valentines!!!
Updated February 13, 2009 12:00 AM
AQUARIUS (Ene. 20-Peb. 18) - Malaking pag?kakataon ang nasa iyo upang pag-aralang mabuti ang negosyong iniaalok. Huwag basta pumasok sa anumang bagay na hindi tiyak ang kalalabasan. Lucky numbers at color for the day ang 4, 6, 30, 41 at white.

PISCES (Peb. 19-Mar. 20) - Magiging magaan ang pagtu?long kung bukas sa puso ang pagbi?bigay. Tiyakin lamang na nasa tamang tao at panganga?ilangan ang tulong na ipagkakaloob. Huwag basta magtiti?wala ngayon dahil malapit sa iyo ang malin?lang. Lucky numbers at color for the day ang 8, 23, 30, 37 at yellow gold.

ARIES (Mar. 21-Abr. 19) - Ang dinaranas na katam?layan ay maaaring nagmula sa kapa?guran noong mga nakaraang araw. Pahinga ang kailangan upang manum?balik ang enerhiya at kasiglahan. Lucky numbers at color for the day ang 5, 18, 20, 33 at mahogany brown.

TAURUS (Abr. 20-May. 20) - Masamang balita dahil may hindi inaasahang gastusin ang da?rating. Mag?pasalamat pa rin sa Poong Maykapal at huwag kali?mutan ang manalangin dahil kahit may ganitong mga prob?lema ay nabibigyan kaagad ng solusyon. Lucky colors at number for the day ang 8, 17, 39, 45 at baby pink.

GEMINI (May. 21-Hun. 21) - Hindi magiging komportable sa biro ng ilang taong makakasa?lamuha kaya hangga’t maaari ay umiwas. Gamitin ang bakanteng oras sa makabuluhang bagay at may mapapa?lang kabutihan. Lucky numbers at color for the day ang 5, 7, 20, 30 at orange.

CANCER (Hun. 22-Hul. 22) - Ngayon mo mapag?tatanto kung sino ang tunay na kaibigan dahil ikaw ngayon ang mangangailangan ng kanilang tulong. Ang mga pangyayari sa nakalipas ay magiging aral sa iyo ngayon. Lucky numbers at color for the day ang 5, 7, 20, 36 at avocado green.

LEO (Hul. 23-Ago. 22) - Habang may buhay ay may pag-asa. Malaki ang chances na ang inaasahan ay darating o matatanggap. Posibleng may sorpresang dumating. Lucky numbers at color for the day ang 3, 19, 32, 43 at turquoise.

VIRGO (Ago. 23-Set. 23) - Ang kahihinatnan ng kapusukan ay kapahamakan na dapat mong supilin dahil ito ang magiging damdamin mo ngayon. Huwag sundin ang bugso ng damdamin at makabubuting pag-isipang at pag-aralan muna ang dapat gawin. Lucky numbers at color for the day ang 3, 5, 26, 34 at dirty white.

LIBRA (Set. 24-Okt. 23) - Walang perpekto kaya sa pa?nahon ngayon, pag-aralan ang sarili kung ano ang pagkukulang na nagawa. Magiging basehan ang pagku?kulang upang ituwid ang landas ng pagkakamali. Humingi ng paumanhin. Lucky numbers at color for the day ang 4, 7, 20, 31 at beige.

SCORPIO (Okt. 24-Nob. 22) - Huwag hayaang maging malaki ang hidwaan sa pagitan ng kaibigan, kamag-anak o kasintahan. Ma?dali ang solusyon kung sadyang nanaisin. Makabubuting ikaw ang gu?mawa ng paraan. Lucky numbers at color for the day ang 3, 7, 10, 25 at mocha cream.

SAGITTARIUS (Nob. 23-Dis. 21) - Iwasang ipag?sapalaran ang perang gagamitin sa negosyo o naka?laang panggastos. Iwasang mag?sugal dahil tiyak matatalo. Pangalagaan ang kalusugan. Lucky numbers at color for the day ang 6, 14, 36, 42 at chocolate brown.

CAPRICORN (Dis. 22-Ene. 19) - May mga pang?yayaring kaila?ngang sundin ang dam?damin. Magi?ging mainit ang ulo ng mina?mahal dahil kasusuweldo pa lamang ay may pangangailangang pinansiyal. Habaan ang pasensiya. Lucky numbers at color for the day ang 3, 12, 27, 40 at cream

kerstinne25
16th Feb 2009, 07:47
February 16, 2009 12:00 AM
AQUARIUS (Ene. 20-Peb. 18) - Kung may magandang binabalak, kumilos kaagad nang makita ang positibong resulta. Ang mga bagay na dapat ayusin na nangangailangan ng pera ay madaling matutugunan kung ipagtatapat sa minamahal. Lucky numbers at color for the day ang 8, 22, 25, 37 at golden brown.

PISCES (Peb. 19-Mar. 20) - Ang sukatan ng true love ay hindi sa salita at pera kundi sa kilos at gawa. Malamang bagong pag-ibig ang sisibol ngayon. May lihim kang madidiskubre na hindi sinasadya. Lucky numbers at color for the day ang 12, 29, 33, 38 at strawberry red.

ARIES (Mar. 21-Abr. 19) - Kung sisimulan ngayon ang pag-iimpok, lalago ito nang husto. Nararapat na pag-aralang mabuti ang nilalandas upang hindi maligaw ng daan. Anuman ang gawin, very positive ang magiging resulta kaya good news ito para sa iyo. Lucky numbers at color for the day ang 2, 10, 27, 40 at navy blue.

TAURUS (Abr. 20-May. 20) - May mga taong sasalungat sa iyo ngayon subalit sa taglay na kagalingan ay mangingibabaw ka pa rin. Good news dahil sa taglay mong katalinuhan, maipapamalas mo ang bagay na hahangaan ng marami at ng iyong boss. Lucky numbers at color for the day ang 5, 13, 21, 30 at ruby red.

GEMINI (May. 21-Hun. 21) - Magiging abala sa araw na ito subalit magiging masaya sa resulta ng ginawa. Huwag mangako ngayon dahil sa pagka-busy ay malamang na ito ay makalimutan. Isang kaanak o kaibigan ang hihingi ng tulong tungkol sa pera o pag-ibig. Lucky numbers at color for the day ang 4, 13, 16, 19 at pearl white.

CANCER (Hun. 22-Hul. 22) - Bad news dahil maaari kang masangkot sa gulo ngunit hindi dapat mag-panic at maging mahinahon sa pagpapaliwanag ng panig. Huwag paniwalaan o patulan ang pang-aasar o paninira ng kasamahan. Lucky numbers at color for the day ang 20, 33, 39, 40 at aqua blue.

LEO (Hul. 23-Ago. 22) - Magandang balita dahil magiging masaya ang araw na ito. Mapupuno ng romansa at harmonya ang buong pamilya. Maaaring manalo sa isang pustahan o makakatanggap ng salaping gantimpala. Lucky numbers at color for the day ang 11, 15, 30, 43 at beige.

VIRGO (Ago. 23-Set. 23) - Maaaring hindi matuloy ang mga binabalak gawin ngayon dahil may ibang importanteng bagay na dapat harapin. Magiging busy sa umaga ngunit magkakaroon naman ng kaluwagan sa oras sa bandang hapon. Lucky numbers at color for the day ang 9, 11, 21, 29 at mustard yellow.

LIBRA (Set. 24-Okt. 23) - Isang kamag-anak o kaibigan ang maghahatid ng balita na maaaring ikalungkot o ikaligaya. Kung magiging positibo ang iyong pag-iisip, magiging positibo rin ang resulta ng iyong mga ginagawa. Lucky numbers at color for the day ang 9, 11, 18, 34 at tangerine.

SCORPIO (Okt. 24-Nob. 22) - Ang matagal nang ibig mangyari ay may katuparan ngayon. Ituloy ang mga binabalak at tiyak na matatapos ang mga ito. Huwag mag-atubiling pansinin ang mga pagkukulang sa loob ng tahanan. Lucky numbers at color for the day ang 16, 22, 26, 41 at lilac.

SAGITTARIUS (Nob. 23-Dis. 21) - Tumpak ang panahon sa pagpaplano ng negosyo. Gayundin, naaayon ang araw sa pagpaplano o pag-uusap tungkol sa kasalan o pag-iisang-dibdib. Magandang balita dahil magiging maayos ang takbo ng oras. Lucky numbers at color for the day ang 3, 17, 28, 42 at pink.

CAPRICORN (Dis. 22-Ene. 19) - Magandang balita dahil approachable ang lahat ng taong ibig makausap. Kung may kaanak o kasamahang may birthday ngayon, iwasan ang makipag-celebrate sa labas ng bahay upang maiwasan ang hindi inaasahang mangyari. Lucky numbers at color for the day ang 13, 15, 27, 34 at mint green.

kerstinne25
24th Feb 2009, 07:14
Pebrero 24, 2009
Ni Madam Rosa Updated February 24, 2009 12:00 AM

PISCES (Peb. 19-Mar. 20) - Ang lihim na iniingatan ay malamang madiskubre. Mag-ingat dahil magiging taliwas ang mangyayari sa inaakala. Huwag matakot ilantad ang katotohanan lalo at nasa katwiran. Lucky numbers at color for the day ang 7, 24, 40, 44 at fuchsia.

ARIES (Mar. 21-Abr. 19) - Magiging malakas ang makasariling pagnanasa subalit makabubuting ilagay sa tamang oras at lugar. Sa paligsahan, ibuhos ang lahat ng makakaya dahil determinasyon lamang ang makapagsasabi kung sino ang magwawagi. Lucky numbers at color for the day ang 7, 11, 19, 35, at flame red.

TAURUS (Abr. 20-May. 20) - Magiging makakalimutin ngayon. Siguraduhing bago umalis ng tahanan ay walang makalimutan nang hindi na maabala. Masusing rebisahin o repasuhin ang mga importanteng bagay lalo na sa trabaho at baka may makaligtaan. Lucky numbers at color for the day ang 9, 18, 26, 32 at magenta.

GEMINI (May. 21-Hun. 21) - Magsaliksik o magtanong sa nakakaalam kung hindi tiyak ang gagawin o patutunguhan. Huwag magpadalus-dalos sa paglagda ng anumang mahalagang papeles. Panindigan ang anumang ipinangako. Lucky colors at number for the day ang 1, 5, 21, 24 at cream.

CANCER (Hun. 22-Hul. 22) - May posibilidad na makatagpo ang dating kaklase na siyang makatutulong sa pagbabago sa takbo ng buhay. Ang walang imik sa trabaho ay magbibigay ng hindi magandang kahulugan sa mga kasamahan. Lucky numbers at color for the day ang 10, 19, 23, 29 at maroon.

LEO (Hul. 23-Ago. 22) - Malaking pag-asa na magtagumpay sa pag-ibig lalo at malinis ang hangarin. Ang mga bagay na lumihis ay manunumbalik sa tamang landas. Huwag patangay sa emosyon kung may suliraning darating. Huwag agad ibigay ang tiwala sa bagong makikilala. Lucky numbers at color for the day ang 5, 8, 12, 27 at electric blue.

VIRGO (Ago. 23-Set. 23) - Magiging maunlad sa larangan ng negosyo o pangangalakal. Iwasan ang anumang paanyaya. Huwag basta maniwala sa tsismis at magpabigla-bigla sa desisyon lalo kung hindi tiyak ang resulta. Iwasang mamagitan sa gulo ng iba. Lucky numbers at color for the day ang 4, 15, 20, 29 at orange.

LIBRA (Set. 24-Okt. 23) - Ang inaasahang tulong o salapi na matagal nang hinihintay ay matatanggap ngayon. Ang relasyong pampamilya ay magiging matatag at maligaya kung pagsisikapan. Maaaring mabigyan ng solusyon ang matagal nang bumabagabag na problema. Lucky numbers at color for the day ang 4, 14, 16, 28 at butter yellow.

SCORPIO (Okt. 24-Nob. 22) - Maging handa sa mga pagbabagong magaganap sa tungkulin. Magsikap at magtiyaga upang magtagumpay. Sikaping mailagay sa ayos ang magulong relasyon. Maging mapamaraan sa pakikitungo sa kapwa nang walang makaaway o maghinanakit. Lucky numbers at color for the day ang 2, 7, 10, 14 at peach.

SAGITTARIUS (Nob. 23-Dis. 21) - Ipagpaliban ang pagdalaw sa kaibigan o kasintahan. Mapapanatili ang magandang harmonya sa pag-ibig kung iiwasan ang usaping selos at pangangailangan ng pera. Ang maging positibo sa kilos at pag-iisip ay magbibigay ng suwerte. Lucky numbers at color for the day ang 9, 19, 26, 28 at dollar green.

CAPRICORN (Dis. 22-Ene. 19) - Maganda ang iyong araw dahil taglay ngayon ang malakas na ESP na siyang makatutulong sa paglutas ng suliranin. Paglabanan ang ugaling mapagpuna sa ibang tao dahil ang balik nito ay sampung doble sa sarili. Iwasan ang mag-alinlangan at walang mangyayaring kabutihan. Lucky numbers at color for the day ang 3, 12, 17, 22 at aquamarine.

AQUARIUS (Ene. 20-Peb. 18) - Ang binabalak gawin ay dapat ipagpaliban dahil may hadlang at hindi magtatagumpay. Sa larangan ng pag-ibig, ang sitwasyon ay normal at payapa. Huwag patangay sa emosyon dahil sa alitan ng iba. Lucky numbers at color for the day ang 2, 14, 19, 35 at champagne yellow.

kerstinne25
28th Feb 2009, 07:33
Pebrero 28, 2009
Ni Madam Rosa Updated February 28, 2009 12:00 AM

PISCES (Peb. 19-Mar. 20) - Lumalandas patungo sa katuparan ang mga pangarap. Ang bagabag, kalungkutan o katamlayan ay napapalitan ng kaligayahan. Lucky color at numbers for the day ang 13, 26, 36 at 38 at lavander.

ARIES (Mar. 21-Abr. 19) - Ang hindi pagkakasundo ng mga ideya ang siyang magbibigay ng kalungkutan at katamlayan. May ilang tao na nag-iisip na gamitin ka sa pansarili nilang interes. Lucky color at numbers for the day ang orange at 13, 17, 37 at 44.

TAURUS (Abr. 20-May. 20) - Lawakan ang pang-unawa at matutong magpaubaya. Malulutas ang suliraning bumabagabag sa sarili. May sorpresang matatanggap. Lucky color at numbers for the day ang 17, 19, 31 at 42 at ivory white.

GEMINI (May. 21-Hun. 21) - Ang patuloy na pagsisikap ay magiging daan upang maisakatuparan ang mga binabalak. Ang anumang uri ng komunikasyon ay mahalaga ngayon. Lucky color at numbers for the day ang canary yellow at 10, 17, 25 at 29.

CANCER (Hun. 22-Hul. 22) - Lawakan ang pang-unawa sa minamahal kahit masakit sa iyong kalooban. Ang malakas na pagkatao ay dapat sabayan ng matapat at magandang kalooban. Lucky color at numbers for the day ang mustard yellow at 6, 18, 25 at 44.

LEO (Hul. 23-Ago. 22) - Magiging masaya ang araw sa larangan ng pag-ibig. Malamang makilala ang isang mayamang biyudo o biyuda na mag-aalay ng pag-ibig. Lucky color at numbers for the day ang royal blue at 7, 12, 23 at 43.

VIRGO (Ago. 23-Set. 23) - Maganda ang palatandaan tungkol sa pag-ibig subalit huwag padala sa nadaramang kapusukan dahil kalungkutan ang naghihintay. May babalang gusot na magsisimula sa trabaho at madadala hanggang sa tahanan. Lucky color at numbers for the day ang aquamarine at 15, 25, 35 at 37.

LIBRA (Set. 24-Okt. 23) - Hinahon at katiwasayan ng pag-iisip ang dapat ipairal. Dahil sa dami ng gawain, magiging mainitin ang ulo at madaling magalit na dapat iwasan. Lucky color at numbers for the day ang yellow at 13, 15, 31 at 37.

SCORPIO (Okt. 24-Nob. 22) - Sundin ang kutob ng kalooban at hindi magkakamali. Ang sikretong itinatago ay may pagkakataong madiskubre o mabulgar. Lucky color at numbers for the day ang emerald green at 10, 15, 17 at 42.

SAGITTARIUS (Nob. 23-Dis. 21) - Makakatagpo ng bagong kakilala sa pakikisalamuhang-sosyal. Mapalad sa itatayong negosyo kung magsisimula ngayon. Lucky color at numbers for the day ang red orange at 10, 18, 28 at 40.

CAPRICORN (Dis. 22-Ene. 19) - Hindi naaayon ang paglalakbay. Iwasang mapasubo sa isang pakikipagsapalaran. Iwasang mangako dahil mahihirapang isakatuparan. Lucky color at numbers for the day ang maroon at 11, 18, 22 at 40.

AQUARIUS (Ene. 20-Peb. 18) - Pakinggan ang pangaral ng nakatatandang kaanak tungkol sa binabalak na negosyo. Mag-ingat at may pagkakataong makaharap ang isang taong mahirap makaunawa. Lucky color at numbers for the day ang midnight blue at 5, 15, 30 at 33.

cyrus_rado
1st Mar 2009, 00:06
:pray:

kerstinne25
23rd Mar 2009, 08:07
Updated March 23, 2009 12:00 AM
ARIES (Mar. 21-Abril 19)- Ipagpaliban ang pagdalaw sa kaibigan o kasintahan. Mapapanatili ang magandang harmonya sa pag-ibig kung iiwasan ang usaping selos at pera. Lucky numbers at color for the day ay 9, 19, 26, 28 at dollar green.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20)- Ihanda ang sarili sa mga pagbabagong magaganap sa tungkulin. Magsikap at magtiyaga upang magtagumpay. Sikaping malagay sa maayos ang naging magulong relasyon Lucky numbers at color for the day ay 2, 7, 10, 14 at peach.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21)- Ang inaasahang tulong o salapi na matagal nang hinihintay ay malamang dumating. Ang relasyong pampamilya ay magiging matatag at maligaya kung pagsisikapan. Lucky numbers at color for the day ang 4, 14, 16, 28 at butter yellow.

CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22)- Uunlad sa larangan ng negosyo o pangangalakal. Iwasan ang anumang paanyaya. Huwag basta maniwala sa tsisimis. Huwag magpabigla-bigla sa pagdedesisyon kung hindi tiyak ang resulta. Lucky numbers at color for the day ang 4, 15, 20, 29 at orange.

LEO (Hulyo 23-Ago. 22)- Malaking pag-asang magtagumpay sa pag-ibig kung malinis ang hangarin. Ang mga bagay na lumihis ay manunumbalik sa tamang landas. Huwag patangay sa emosyon kung may suliranin. Lucky numbers at color of the day ay 5, 6, 12, 27 at electric blue.

VIRGO (Ago. 23-Set. 23)- May posibilidad na makatagpo ang dating kaklase na siyang makakatulong sa pagbabago ng takbo ng buhay. Ang walang imik sa trabaho ay magbibigay ng hindi magandang kahulugan sa kasamahan. Lucky numbers at color for the day ang 10, 19, 23, 29 at maroon.

LIBRA (Set. 24-Okt. 23)- Magsaliksik o magtanong sa nakaaalam kung hindi tiyak ang gagawin o patutunguhan. Panindigan ang salita o pangako. Huwag bigyan ng pagkakataon na makutya ng kapwa. Lucky numbers at color for the day ang 1, 5, 21, 24 at cream.

SCORPIO (Okt. 24-Nob. 22)- Makakalimutin ka ngayon. Ang pangako ay malamang hindi matutupad. Masusing repasuhin ang mga importanteng bagay lalo na sa trabaho at baka may makaligtaan o makalimutan. Lucky numbers at color for the day ang 9, 18, 26, 32 at magenta.

SAGITTARIUS (Nob. 23-Dis. 21)-Malakas ang makasariling pagnanasa subalit makabubuti kung ilagay sa tamang tao, oras at lugar. Sa paligsahan mabubuhos ang lahat ng kakayahan dahil determinadong magwagi. Lucky numbers at color for the day ang 7, 11, 19, 35 at flame red.

CAPRICORN (Dis. 22-Enero 19)- Ang iniingatang lihim ay malamang na mabubunyag. Mag-ingat dahil taliwas ang mangyayari sa inaakala. Huwag matakot ilantad ang katotohanan kung may katwiran. Lucky numbers at color of the day ay 7, 24, 40, 42 at fuchsia.

AQUARIUS (Enero 20-Peb. 18)- Ang binabalak na gawin ay dapat na ipagpaliban dahil may hadlang at hindi magtatagumpay. Huwag patangay sa emosyon dahil sa hidwaan ng iba. Lucky numbers at color for the day ay 2, 14, 19, 35 at champagne yellow.

PISCES (Peb. 19-Mar. 20)- Maganda ang araw dahil taglay mo ang malakas na ESP na siyang makatutulong sa paglutas ng suliranin. Paglabanan ang ugaling mapagpuna dahil ang balik ay sampung doble sa sarili. Lucky numbers at color for the day ang 3, 12, 17, 22 at aquamarine.

kerstinne25
26th Mar 2009, 08:19
Updated March 26, 2009 12:00 AM
ARIES (Mar. 21-Abril 19) - Mabunga at mabiyaya ang pa?nahon kung gagamitin ang was?tong pamamaraan sa hanapbuhay. May pagbabagong magaganap sa buhay kung buo ang loob na makipagsapalaran. Ang suliranin ay malulutas kung haha?ngarin. Lucky numbers at color for the day ay 2, 9, 15, 28 at lavender.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) - Makaka?gawa ng bagay na kapaki-pakinabang sa sarili, tahanan, pinapasukan o opisina. Mag-ingat sa pag?bubuhat ng mabibigat na bagay dahil may kahinaan ang baywang. Kung ayaw mag?karoon ng kagalit ay huwag mag?pautang. Lucky numbers at color for the day ang 17, 20, 31, 43 at yellow gold.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21) - Mag-ingat sa pagpili ng kaibigan dahil may ilan na mapagsamantala at gagamitin ka lamang. Panindigan ang nabitiwang pangako. Iwasan ang pagkaing makakasama sa tiyan at sikmura. Lucky numbers at color for the day ay 4, 8, 24, 40 at peach.

CANCER (Hunyo 22- Hulyo 22) - Malaking pag-asa ang mag?tagumpay sa pag-ibig ng sinusuyo kung lalakarin sa umaga. Maaaring makagawa ng mahalagang desisyon tungkol sa kapatid, kamag-anak o ka?ibigan. Huwag abusuhin ang sarili sa labis na pag-inom ng alak o pagpupuyat. Lucky numbers at color for the day ay 18, 21, 40, 41 at cream.

LEO (Hulyo 23-Ago. 22) - Isang hindi inaasahang balita ang magbibigay ng ligaya o kalung?kutan. Mag-ingat sa matutulis at mata?talas na bagay kung gumagawa. Iwa?san ang mamagitan sa walang ka?bu?luhang pagtalo upang hindi ma?sangkot sa gulo. Lucky numbers at color for the day ay 2, 19, 26, 37 at emerald green.

VIRGO (Ago. 23- Set. 23) - Matatanggap sa trabaho kung mag-aapply o magpa-follow-up. May mga kaibigan na handang mag?malasakit at maghandog ng tulong kung kailanganin. Lucky numbers at color for the day ay 10, 28, 31, 39 at jade green.

LIBRA (Set. 24-Okt. 23) - Ma?lamang na makadalo sa isang pagtitipon na hindi inaasahang mapuntahan dahil sa kaibigan. Ngayon ay may bantang maloko ka kaya huwag ibigay nang lubos ang tiwala lalo na sa hindi lubusang kakilala o sa taong may pagdududa. Lucky numbers at color for the day ay 15, 26, 38, 42 at tangerine.

SCORPIO )Okt. 24-Nob. 22) - May panahon upang mapag-ukulan ang pan?sariling balak o gawain. Maisasagawa kaagad ang plano. Maging totoo sa sarili at iwasan ang pambobola. Lucky numbers at color for the day ay 24, 33, 38, 42 at midnight blue.

SAGITTARIUS (Nob. 23-Dis. 21) - Walang maaasahan ngayon sa mga ka?ibigan kahit na bestfriend o kamag-anak. Maaabala dahil sa trapik o ibang dahilan kaya agahan ang pag?lalakad kung may pupunta?han. Lucky numbers at color for the day ay 14, 36, 37, 40 at pearl white.

CAPRICORN (Dis. 22-Ene. 19) - Magtiwala sa minamahal dahil kung walang tiwala, wala nang silbi ang pag?sasama. Kung may pana?nagutan, iwasan ang maghangad ng bagong relasyon sa pag-ibig dahil mabu?buking. Isang matalik na kaibigan ang traydor. Lucky numbers at color for the day ay 5, 12, 19, 41 at garnet.

AQUARIUS (Ene. 20-Peb. 18) - Magandang kapalaran ang maghihintay sa personal na hangarin kung kikilos agad. Mabi?big?yan ng tamang solusyon ang suli?ranin sa tanggapan o tahanan kung aaksi?yunan kaagad. Lucky numbers at color for the day ay 14, 25, 34, 42 at lemon green.

PISCES (Peb. 19-Mar. 20) - Mapalad ka ngayon sa kalakal at pag-ibig. Ang tiwala ng kapwa ay dapat suklian ng tapat na paglilingkod at hangarin. Magiging magaan ang pasok ng pera. Lucky number at color for the day ay 16, 26, 33, 44 at blue.

11minuteslate
26th Mar 2009, 08:25
suki ako ng KUTOB mo ahaha...

kerstinne25
27th Mar 2009, 07:52
Updated March 27, 2009 12:00 AM
ARIES (Mar. 21-Abril 19) - Masusing pag-aralan ang mga bagay na gumu?gulo sa isipan. Kung hindi nakaka?siguro sa gawain, magtanong upang maliwa?nagan. Iwasan na magkaroon ng walang kabuluhang pagtatalo. Ang personal na hangarin o binabalak ay may katu?paran. Ang paglalakbay tungkol sa negosyo ay may kaunlaran. Lucky numbers at color for the day ay 7, 10, 32, 45 at indigo.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) - Tuparin ang pangako upang mapa?natili ang dignidad. Kung may tran?saksyon sa negosyo ay dapat isagawa sa umaga. Makakabuti ang pagdalaw sa isang nakakatandang kamag-anak. Magiging ma?halaga ang makinig sa payo ng mga magulang o nakakatanda. Lucky numbers at color of the day ang 10, 15, 24, 40 at avocado green.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21) - Magandang kapalaran ang naghi?hintay sa pagliliwaliw. Maaaring may payo ang isang kaibigan sa kalagayang pinansiyal o pag-ibig. Sa paraang mahinahon, ang problema kasangkot ang ilang kasa?mahan sa trabaho o kasambahay ay madaling malu?lunasan. Lucky numbers at color for the day ay 22, 29, 32, 35 at honey yellow.

CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22) - Ang magmamadali sa pagpapasya ay malapit sa panganib o kapaha?makan. Huwag magtiwala sa mga taong makakatagpo o bagong makikilala. Huwag makialam o makisangkot sa alitan ng kasa?mahan. Iwasan ang makipagtalo. Huwag mangako kung hindi tutuparin. Lucky numbers at color of the day ay 5, 8, 22, 28 at fuchsia.

LEO (Hulyo 23-Ago. 22) - May masayang pangyayari na maga?ganap. Iwasan ang anumang uri ng pakiki?pagsapalaran. Ang mga kasama sa gawain ay maaasahan. Maging alerto sa mga gawain. Iwasan ang pagpapautang ng pera. Magiging maligaya ang gabi sa piling ng minamahal. Lucky numbers at color for the day ay 9, 11, 18, 21 at violet.

VIRGO (Ago. 23-Set. 23) - Ang panahon ay umaayon sa mga bina?balak. Matatagpuan ang sarili sa harap ng alanganing sitwasyon. Ang sikretong pag-ibig ay dapat iwasan. Magiging masungit ang minamahal. Lucky numbers at color for the day ay 7, 10, 26, 38 at navy blue.

LIBRA (Set. 24-Okt. 23) - May kahirapang pakibagayan ang mahal o kasamahan sa tahanan. Kailangan ang unawa at mahabang pasensiya sa minamahal o kasambahay. Ang mga bagay na may kaugnayan sa pinansiyal ay dapat bigyang pansin at tamang budget. Mapapaunlad ang ispiritwal na kaalaman. Lucky numbers at color for the day ay 13, 19, 23, 33 at lavender.

SCORPIO (Okt. 24-Nob. 22) - Angkop ang pagpapayaman ng talino at karanasan sa araw na ito. Ang mga gintong aral ay magagamit ngayon. Madaling malulunasan ang suliranin. Iwasan ang anu?mang uri ng paanyaya. Bigyang pansin ang kalusugan. Lucky numbers at color for the day ay 8, 12, 23, 32 at peach.

SAGITTARIUS (Nob. 23-Dis. 21) - Iwasan na maging masalita at baka makasugat ng damdamin ng kapwa. Magiging abala sa sa paggawa sa tahanan, opisina o pinapasukan. Magkakaroon ng di- makalilimutang pangyayari dahil sa pagkaka?buhul-buhol ng trapik. Maging matiyaga at mapagpasensiya. Lucky numbers at color of the day ay 3, 14, 33, 43 at purple.

CAPRICORN (Dis. 22-Enero 19) - May pagkakataon na makagawa ng bagay na kapakipakinabang sa pamilya. Hindi magiging makatwiran sa paningin ng nakararami ang magwala o lumikha ng eskandalo. Ang labis na pagseselos ang kikitil sa relasyon. Lucky numbers at color for the day ay 8, 11, 31, 34 at wine red.

AQUARIUS (Enero 20-Peb. 18) - Isang matalik na kaibigan ang mag?hahatid ng magandang balita. Ang magandang kapalaran ay umaayon sa kalagayang pinansiyal. Ang pagiging mauna?wain sa harap ng hindi magandang pang?yayari ay pagbibigay ng respeto sa iyo. Lucky numbers at color for the day ay 2, 8, 19, 32 at malachite green.

PISCES (Peb. 19-Marso 20) - Huwag kaagad magdesisyon kung maha?lagang bagay ang nakataya. Nasa likuran ang anino ng pagkakamali. Ang propo?sisyon ng kaibigan ay dapat suriin mabuti bago paunlakan. Iwasan ang pabagu-bago ng isip at desisyon. Lucky numbers at color for the day ay 4, 10, 29, 42 at canary yellow.

cyrus_rado
30th Mar 2009, 14:33
sali na nga ako d2

11minuteslate
30th Mar 2009, 14:36
Ang panahon ay umaayon sa mga binabalak. :think:

haha

poorboi_02
30th Mar 2009, 14:54
Ang sikretong pag ibig ay dpat iwasan.Hahah

payas0
30th Mar 2009, 14:57
anu kaya sakin?
.
kutob ko dapat mangampanya ko dito eh.
.
yey! HOTM voting na!

cyrus_rado
30th Mar 2009, 16:45
uminom para mapatid ang uhaw

kerstinne25
17th Apr 2009, 08:11
Updated April 17, 2009 12:00 AM
ARIES (Mar. 21-Abril 19)- Magiging mabilis ang iyong trabaho kung maayos ka sa mga gamit. Matutupad ang hangad na mamasyal kasama ang minamahal sa araw na ito. Lucky numbers at color for the day ang 3, 14, 21, 30 at khaki brown.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20)- May mawawalang bagay o may mangyayaring damage sa gamit kaya mag-ingat. May pananagutan ka na sa buhay pero uusbong ang maling damdamin para sa isang kaibigan o bagong kakilala. Lucky numbers at color for the day ang 3, 24, 34, 37 at burgundy.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21)- Pipilitin mo na huwag makipagtalo sa minamahal lalo na kung tungkol sa pagseselos. Tama ka sa iyong gagawin dahil pag natalo kayo ngayon ay hahantong sa hindi maganda. Lucky numbers at color for the day ang 2, 20, 22, 32 at neon blue.

CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22)- Kung magagalit ay talo ka dahil sisirain ang iyong buong araw. Tutol man ang mga kasambahay, huwag silang pansinin at ituloy ang balak. Nariyan lang sa tabi ang isang taong handang umalalay sa iyo. Lucky numbers at color for the day ang 4, 9, 19, 29 at almond brown.

LEO (Hulyo 23-Ago. 22)- Sariling sikap ka ngayon dahil maging magulang o kaibigan ay hindi makakatulong kung ikaw ay may kailangan. Sa trabaho, kapansin-pansin ang kakaibang sipag mo at pagiging masayahin kahit maraming pressure. Lucky numbers at color for the day ang 3, 21, 24, 33 at old rose.

VIRGO (Ago. 23-Set. 23)- Kung isang empleyado, ang bali-balitang magsasara ang inyong kumpanya ay magbibigay sa iyo ng pangamba. Ikaw ay mangungutang sa isang kasambahay o kaibigan na suwerte sa pera ngayong araw. Lucky numbers at color for the day ang 5, 16, 23, 32 at magenta.

LIBRA (Set. 24-Okt. 23)- May bagay kang pinagdududahan sa minamahal. Upang makasiguro, kausapin siya nang masinsinan para magkaliwanagan. Huwag kimkimin kung may hinanakit. Lucky numbers at color for the day ang 3, 13, 21, 30 at turquoise blue.

SCORPIO (Okt. 24-Nob. 22)- Nakadidismayang balita ang matatanggap na maaaring may kinalaman sa trabaho, pinansiyal o buhay pag-ibig. Huwag hayaan na makaapekto nang husto sa sarili. Nasa tabi lamang ang tamang solusyon ng suliranin kung sadyang haharapin. Lucky numbers at color for the day ang 4, 7, 16, 24 at mauve violet.

SAGITTARIUS (Nob. 23-Dis. 21)- Kailangan na magdesisyon o magpasiya kung sino o ano nga ba talaga ang gustong mangyari. Maaaring ang dalawang interesado sa iyo ay magtatanong kung sino ang iyong pipiliin o maaaring ang kasintahan ay yayain ka nang pakasal. Tiyaking ang desisyon ay galing sa puso at damdamin. Lucky numbers at color for the day ang 9, 19, 25, 34 at midnight blue.

CAPRICORN (Dis. 22-Enero 19)- Huwag kaagad magdesisyon kung hindi tiyak ang sarili sa kahihinatnan. Ang pagdedesisyon ay hindi minamadali at lalong hindi basta-basta kung maselan ang bagay. Kung hindi nakatitiyak ay magkonsulta sa higit na nakakaalam. Lucky numbers at color for the day ang 1, 11, 21, 31 at chartreuse green.

AQUARIUS (Enero 20-Peb. 18)- Manatiling mapagkumbaba at huwag magmayabang dahil ang balik ay kahihiyan. Magiging mataas ang iyong pride kapag walang self-control pero mapapasubo at mapapahiya sa karamihan. Lucky numbers at color for the day ang 3, 27, 37, 47 at chantilly pink.

PISCES (Peb. 19-Mar. 20)- Iwasang maging dahilan ng sakit ng ulo ng kapwa. Huwag hayaang mainis ang karamihan sa iyo. Kung ano ang gusto ay huwag magpadalus-dalos dahil maaaring ito ang ikasira. Lucky numbers at color for the day ang 8, 15, 22, 33 at beige.

kerstinne25
20th Apr 2009, 10:08
Updated April 20, 2009 12:00 AM
TAURUS (Abril 20-Mayo 20) - Tibayan ang loob. Ang general house cleaning ang mag-aattract ng prosperity. Mag-consult sa feng shui upang ma-balance ang daloy ng chi energy. Lucky numbers at color for the day ang 2, 11, 23, 38 at beige.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21) - Iwasang mag-isip ng negatibong bagay dahil makakasira ito sa magandang diskarte sa iyong gawain. Walang kaibahan ang isip ng tao sa komputer na kung ano ang i-input ay siyang magiging output. Kung mag-iisip ng positibo, ang resulta ay positibo. Lucky numbers at color for the day ang 8, 13, 17, 35 at brown.

CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22) - Ang anumang panukalang ilalapit sa nakatataas ay ipagpaliban muna dahil wala kang maaasahang suporta ngayon. Gayundin, wala kang maaasahang tulong sa mga kaibigan o mga kamag-anak maliban sa minamahal. Ang mahalaga ay pagtuunan ng pansin ang sariling kapakanan. Lucky numbers at color for the day ang 12, 13, 28, 34 at gray.

LEO (Hulyo 23-Ago. 22) - Iiral ang iyong kayabangan at kung hindi ito susugpuin ay makakahanap ng katapat. Pagsisimulan ng gulo o hindi pagkakaunawaan ang pagiging mayabang kaya mag-ingat sa pagsasalita. Huwag patulan kung may magyayabang dahil salamin lamang ito ng sarili. Lucky numbers at color for the day ang 6, 14, 23, 33 at cream.

VIRGO (Ago. 23-Set. 23) - Kung ikaw ay nananaginip, ito ay kabaligtaran sa mangyayari. Walang magiging prob?lema sa maghapon maliban sa makakaranas ng pagod o pananakit ng katawan. Iwasang sumama sa anyaya ng isang kaibigan nang hindi magsisi. Iwasang magsugal dahil tiyak na matatalo. Lucky numbers at color for the day ang 8, 14, 28, 38 at beige.

LIBRA (Set. 24-Okt. 23) - Huwag idaan sa pagiging emosyonal kung gipit ka ngayon dahil bukas o makalawa ay tiyak na makakaahon kung magsisipag at magtitiyaga. Walang mapapala kung panay salita at plano kung hindi gumagalaw at kumikilos. Ang ngayon ay hindi na babalik bukas kaya huwag sayangin ang mga oras. Lucky numbers at color for the day ay 13, 23, 37, 43 at jade green.

SCORPIO (Okt. 24-Nob. 22) - Ang pagpaparaya ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal at hindi mababawasan ang pagkatao. Huwag mabahala dahil ang kapalit ng tiwala ay kaligayahan. Ang tiwala ay kakambal ng pag-ibig at pagmamahal kaya dapat lamang na alagaan nang hindi masira. Lucky color at numbers for the day ang 2, 22, 32, 42 at cherry red.

SAGITTARIUS (Nob. 23-Dis. 21) - Iwasan maging dahilan ng sakit ng ulo ng kapwa. Huwag hayaang mainis ang karamihan sa iyo. Kung ano ang gusto ay huwag magpadalus-dalos dahil maaaring ito ang ikasira. Bawat kilos ay tiyakin. Lucky numbers at color for the day ang 8, 15, 22, 33 at beige.

CAPRICORN (Dis. 22-Enero 19) - Gamitin ang pinag-aralan. Huwag mambastos ng kapwa o maging masungit. Talasan ang pakiramdam dahil may lihim na naiinggit sa iyo at hindi siya basta papayag na malamangan. Lucky numbers at color for the day ang 21, 29, 31, at 41 at moonstone white.

AQUARIUS (Enero 20-Peb. 18) - Kung may lalapit na kaibigan, kamag-anak o kasamahan sa trabaho na kailangan ang tulong ay huwag ipagkait. May ganti ang kabutihang gagawin. Posibleng makaramdam ng kahinaan ng katawan. Bigyan kaagad ng kaukulang atensiyon upang hindi lumala. Lucky numbers at color for the day ang 12, 19, 35, 41 at red.

PISCES (Peb. 19-Mar. 20) - Ang binabalak ay maaaring magbago dahil sa hindi magandang pangyayari. Kaila?ngang baguhin ang planong pinansiyal ng pamilya upang mapagkasya ang panganga?ilangan. Magaganap ang hindi pagkakauna?waan dahil sa pagpatol sa tsismis. Lucky numbers at color for the day ang 6, 32, 34, 40 at honey yellow.

ARIES (Mar. 21-Abril 19) - Kung may sariling negosyo, tiyak ang tagumpay nito at magbibigay ng kasiyahan sa mga mahal sa buhay. Maging magiliw ka sa mga kliyente at husayan ang serbisyo, ito ang sekreto ng iyong tagumpay. Lucky numbers at color for the day ang 1, 11, 21, 31 at pink quartz.

kerstinne25
21st Apr 2009, 08:05
Updated April 21, 2009 12:00 AM
TAURUS (Abril 20-Mayo 20)- Kung may karamdaman, tiyakin na magpatingin kaagad sa doctor. Iwasang matuyuan ng pawis ang katawan, mabasa ng ulan o maambunan. Lucky numbers at color for the day ang 6, 21, 33, 35 at indigo.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21)- Iwasang magsalita at baka makasagupa ng katapat. Maaaring makatagpo ng tao na madaling mag-init ang ulo. Magaan ang pasok ng pera. Maunlad ang negosyo. Lucky numbers at color for the day ang 21, 23, 24, 34 at magenta.

CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22)- Paglabanan ang tukso ng karangyaan sapagkat may kakapusan sa pera. Matutulungan ka ng isang kamag-anak o kaibigan sa suliranin kung magiging tapat. Lucky numbers at color for the day ang 3, 4, 31, 39 at green.

LEO (Hulyo 23-Ago. 22)- Ituloy ang mga gawain sa kabila na may mga hadlang na mangyayari. Ang pagiging maagap ay magdudulot ng malaking pakinabang. Lucky numbers at color for the day the day ang 14, 26, 37, 40 at royal blue.

VIRGO (Ago. 23-Set. 23)- Maging matatag sa pagharap sa katotoPairalin ang tamang pag-iisip sa mga gawain upang maiwasang magkamali o madisgrasya. Lucky numbers at color for the day ang 2, 5, 25, 42 at yellow.

LIBRA (Set. 24-Okt. 23)- Ang kaunting suliranin sa negosyo o hanapbuhay kung hahayaan ay maaaring mahambing sa saranggola na nawalan ng hangin. Ang maagap na paghanap sa tamang solusyon sa suliranin ang tanging tamang paraan. Lucky numbers at color for the day ang 4, 18, 29, 38 at blue.

SCORPIO (Okt. 24-Nob. 22)- Ang pagiging mainitin ang ulo ay magbibigay ng negatibong resulta sa kahit anong gawin. Kung pag-uukulan kahit na kaunting panahon ang pag-iisip ng kalutasan sa problema ay makakahanap ng solusyon. Lucky numbers at color for the day ang 4, 16, 26, 36 at emerald green.

SAGITTARIUS (Nob. 23-Dis. 21)- Kung tamlay ng katawan ang mararamdaman, paniningil lamang ito sa pag-abuso o pagbale-wala sa kalusugan. Magandang balita na walang karamdaman dahil maraming positibong bagay ang magagampanan o magagawa. Lucky numbers at color for the day ang 5, 8, 25, 36 at orange.

CAPRICORN (Dis. 22-Enero 19)- Kung may lakad o lalakarin ay gawin sa umaga upang magtagumpay. Iwasang lumakad sa hapon dahil walang mapapala at mag-aaksaya lamang ng panahon. Lucky numbers at color for the day ang 2, 22, 24, 34 at beige.

AQUARIUS (Enero 20-Peb. 18)- Panahon ng pagbabago sa masamang ugali upang matamo ang paggalang at respeto ng kapwa. Alam ng sarili kung ano ang hindi magandang ginagawa. Kung babaguhin ngayon ay may suwerteng darating. Lucky numbers at color for the day ang 5, 9, 28, 39 at violet.

PISCES (Peb. 19-Mar. 20)- Aksiyunan kaagad ang suliranin dahil kung hahayaan ay hahantong sa matinding problema. Huwag hayaang makaalpas ang magandang pagkakataon na darating dahil hindi na ito babalik pa. Lucky numbers at color for the day ang 18, 28, 30, 38 at lavender.

ARIES (Mar. 21-Abril 19)- Isang mahalagang kasunduan ang maaaring magawa. Kailangan ang ibayong pag-iingat bago pumalaot sa pakikipagsapalaran lalo na sa negosyo. Iwasan ang mga pagkain o inumin na makakasama sa lalamunan. Lucky numbers at color for the day ang 4, 10, 37, 42 at jade green.

kerstinne25
22nd Apr 2009, 08:02
Updated April 22, 2009 12:00 AM
TAURUS (Abril 20-Mayo 20)- Maging alerto sa paligid kung nasa labas ng bahay. Kailangan ang lubos na pag-iingat sapagkat maaaring mawalan ka ng gamit. Ilagay lagi sa isipan ang mga mahahalagang bagay upang ito ay hindi makalimutan o maiwaglit. Lucky numbers at color for the day ang 4, 9, 13, 28 at white.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21)- Ang kaunting suliranin sa negosyo o hanapbuhay kung hahayaan ay maaaring maihambing sa isang saranggola na nawalan ng hangin. Ang maagap na paghahanap ng tamang solusyon ay tamang paraan. May pagkakataon na mahanapan ng solusyon ang suliranin. Lucky numbers at color for the day ang 4, 18, 29, 38 at sapphire blue.

CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22)- Masigla ang katawan kung patuloy ang pag aayos ng tahanan. Ang personal na suliranin ay maaaring makatagpo ng katapat na solusyon. Patawarin ang mga nagkasala upang gumaan ang hanapbuhay. Lucky numbers at color for the day ang 21, 29, 36, 38 at pink.

LEO (Hulyo 23-Ago. 22)- Pigilin ang sarili dahil magiging mainit sa pag-ibig. Makakabuti na pairalin ang disiplina sa sarili. Pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay bago gumawa ng hakbang o desisyon. Lucky numbers at color for the day ang 2, 19, 27, 32 at tangerine.

VIRGO (Ago. 23-Set. 23)- Malamang may hindi inaasahang panauhin na hihingi ng tulong ngunit hindi kayang paunlakan. Malaking pagbabago ang mangyayari sa buhay kung iiwasan ang mga tsismosa. Huwag magtiwala kahit kanino ngayon. Lucky numbers at color for the day ang 19, 21, 31, 41 at dollar green.

LIBRA (Set. 24-Okt. 23)- Iwasan ang pagiging madaldal at baka makasagupa ng katapat. Maaaring makatagpo ng taong madaling mag-init ang ulo. Malaking pakinabang ang pagiging mahinahon sa lahat ng pagkakataon. Magpasalamat dahil magiging magaan ang pagpasok ng pera. Lucky numbers at color for the day ang 21, 23, 24, 34 at magenta.

SCORPIO (Okt. 24-Nob. 22)- Kung may dinaramdam, magpahinga at tiyakin na magpatingin kaagad sa doktor. Huwag basta uminom ng gamot nang hindi nagkokonsulta sa doktor. Iwasang mabasa ng pawis ang katawan. Lucky numbers at color for the day ang 6, 21, 33, 35 at indigo.

SAGITTARIUS (Nob. 23-Dis. 21)- Isang mahalagang kasunduan ang maaaring magawa. Kakailanganin ang ibayong pag-iingat bago pumalaot sa isang pakikipagsapalaran sa negosyo. Lucky numbers at color for the day ang 4, 10, 37, 42 at jade green.

CAPRICORN (Dis. 22-Enero 19)- Maging matatag sa pagharap sa katotohanan. Maging responsable sa mga nakaatang na problema. Maging positibo sa lahat ng oras upang makapag-isip ng tamang solusyon sa problema. Lucky numbers at color for the day ang 2, 5, 25, 42 at canary yellow.

AQUARIUS (Enero 20-Peb. 18)- Magiging maganda ang araw na ito para sa iyo. May makikilala na isang tao na makakatulong sa iyong dinadalang problema ngayon. Umiwas sa tsismis. Lucky numbers at color for the day ang 14, 26, 37, 40 at royal blue.

PISCES (Peb. 19-Mar. 20)- Nasa pagitan ka ng dalawang direksiyon: sa trabaho o sa personal na lakarin. Kung mas matimbang ang personal ay sundin ito. Lucky numbers at color for the day ang 3, 22, 27, 39 at blue.

ARIES (Mar. 21-Abril 19)- Maaaring hihingi ang katawan ng pahinga. Mabuting paglabanan ang masamang bisyo sapagkat bukod sa magiging gipit sa pera ay malimit away pa ang mapapala. Tiyakin na huwag mangutang dahil mahihirapan kang magbayad. Lucky numbers at color for the day ang 6, 8, 10, 14 at platinum pink.

iambellie
22nd Apr 2009, 08:05
:wow: dalawang
horoscope ko ang umayon
sa akin sa dalawang
araw na magkasunod :what:

Jusko :slap: mismong
horoscope ko
nagsasabi gipit ako :rofl:

Bakit nga ang hirap
ng pera sakin :kainis:

paano ba magtipid :cry:

Tanging minamahal
Ko lang daw makakatulong

sa akin :naughty:

mahal :more:
pautang :lmao:

:rolleyes:

archblue
22nd Apr 2009, 14:28
parati ko to sinubaybayan dahil parating tama ang sinasaad ng horoscope ko ..tulad kahapon matamlay katawan ko eh ngayun ko lang nabasa..wahaha .... sakto talaga!!

kerstinne25
23rd Apr 2009, 07:56
Updated April 23, 2009 12:00 AM
TAURUS (Abril 20-Mayo 20) - May pagkakataon na ang tahanan ang mapag?tu?tu?unan ng pansin. Magiging mainitin ang ulo sa mga kagulu?hang nakita. Hinahon ang kaila?ngan nang walang masaktan na damdamin. Lucky numbers at color for the day ang 5, 12, 25, 31 at gold.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21) - Huwag magmadali at hintayin ang tamang oras o pagkakataon sa gustong mangyari. Maraming gustong gawin na magbabago ngunit mahihirapan ka na ipaliwanag sa kinauukulan. Lucky numbers at color for the day ang 10, 12, 14, 31 at old rose.

CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22) - Dagdagan ang tiyaga at panalangin nang makaiwas sa bulilyaso dahil maraming pagkakamali ang magagawa ngayon. Hinahon sa anumang bagay ang kaila?ngan. Bad news, mag-ingat sa pakiki?pag-ugnayan sa komuni?kasyon o sa iba dahil ang kapa?reha ay magseselos. Lucky numbers at color for the day ang 6, 14, 19, 24 at green.

LEO (Hulyo 23-Ago. 22) - Magandang balita dahil magiging malakas ang tiwala ng sarili at magiging positibo ang pag-iisip sa mga gawain. Walang suliranin sa pamilya o minamahal. Nasa tamang landas ang kasaganaan ng kabuhayan. Lucky numbers at color for the day ang 10, 14, 35, 36 at blue.

VIRGO (Ago. 23-Set. 23) - Malamang manghiram ng pera sa isang kaibigan subalit dapat itong tanggihan dahil matatagalan bago maba?yaran. Huwag magalit sa anu?mang payo na maririnig mana?pa’y pag-aralang mabuti bago magdesisyon. Lucky numbers at color for the day ang 8, 16, 24, 30 at silver.

LIBRA (Set. 24-Okt. 23) - Ang mag-relax o mamas?yal ay makakatulong upang manumbalik ang enerhiya ng kasiglahan. Magiging makitid ang isip kaya iwasan ang maging pikon dahil mabilis mag-init ang ulo. Iwasan ang maglasing at mag?sugal, gayundin ang biruan at kantiyawan. Lucky numbers at color for the day ang 8, 10, 13, 25 at orange.

SCORPIO (Okt. 24-Nob. 22) - Anumang uri ng paanyaya ay dapat tang?gihan. Iwasan ang sosyalan. Pag-aralang mabuti ang kasu?latan o kasunduan bago lag?daan. Kung may balak na mag?lakbay, dapat ipagpaliban sa ibang araw dahil mag-aaksaya lamang ng panahon. Lucky numbers at color for the day ang 5, 15, 24, 30 at pink.

SAGITTARIUS (Nob. 23-Dis. 21) - May mag-aalok ng trabaho subalit magandang pag-isipan mu?nang mabuti at timbangin ang kabu?tihan na maidudulot kaysa ka?salukuyang pinapasukan. Nasa pagitan ka ng pagkakamali at tama. Panalangin ang kaila?ngan upang magkaroon ng tamang guidance. Lucky numbers at color for the day ang 16, 20, 31, 42 at maroon.

CAPRICORN (Dis. 22-Enero 19) - Ang tunay na kaibigan ay sa gin?hawa at kagipitan ang dama?yan. Tawag ng panahon upang iwasan ang kaibigan sa turing lamang at wala sa damayan. Magiging maligaya ang ro?mansa. Lucky numbers at color for the day ang 6, 16, 19, 30 at dollar green.

AQUARIUS (Enero 20-Peb. 18) - Nasa mood at kasiglahan ka at han?dang harapin ang anuman. Magiging masayahin sa halos lahat ng kakilala at magugulat sila sa asal na iyong ipina?pakita. Isang kaibigan ang ma?lamang na magtraydor. Lucky numbers at color for the day ang 1, 9, 12, 28 at cream.

PISCES (Peb. 19-Mar. 20) - Alam mong tama ka subalit lalong maganda kung huwag kang makialam sa desisyon ng iba. Harapin ang sariling suliranin dahil may kalutasan ito kung pagtutuunan ng pansin. Magbibigay ng positibong resulta kung sisimu?lan agad ang binabalak. Lucky numbers at color for the day ang 14, 19, 21, 39 at purple.

ARIES (Mar. 21-Ab?ril 19) - Magandang balita dahil magtatagum?pay ka sa nilalakad at magaan ang pasok ng pera. Ang daloy ng komunikasyon ay mabilis at may magandang balitang ma?tatanggap. Magiging ma?ganda ang takbo ng panga?ngalakal. Lucky numbers at color for the day ang 2, 14, 29, 35 at ocean blue.

kerstinne25
28th Apr 2009, 09:53
Updated April 28, 2009 12:00 AM
TAURUS (Abril 20-Mayo 20)
- Hayaan ang sinumang magpa?pakita ng paghanga sa kara?mihan. Iwasan na pumutok ang butsi sa ginagawa ng iba. Panatilihin ang pagi?ging mapagkumbaba. Huwag hayaan na magpakita ng kayabangan. Lucky numbers at color for the day ang 6, 18, 26, 37 at green.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21) - Ang nararamdamang sakit kung mayroon ay mapapawi. Pagbig?yan ang sarili na makapaglakbay sa ibang lugar upang maiba ang takbo ng kapalaran. Lucky numbers at color for the day ang 9, 16, 26, 37 at green.

CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22) - Hayaan na maging malaya sa anumang gawin ng minamahal. Ang pagpaparaya ay hindi pagba?bale?wala kundi pagpapakita lamang ng tunay na pagmamahal. Lucky numbers at color for the day ang 3, 15, 19, 38 at red.

LEO (Hulyo 23-Ago. 22) - Huwag maging magastos kahit na may pera dahil tiyak na sa mga darating na mga araw ay may pag?ka?kagastusan. Mabuti ang may naka?tagong pera. Maging matipid. Lucky numbers at color for the day ang 17, 24, 39, 42 at sky blue.

VIRGO (Ago. 23-Set. 23) - Hayaan na maramdaman ang sarap ng tagumpay. Unti-unting makikilala sa larangan na kinabibi?langan. Ipadama sa minamahal ang tunay na nararamdaman. Lucky numbers at color for the day ang 4, 13, 30, 41 at tangerine.

LIBRA (Set. 24-Okt. 23) - Huwag gumawa ng desisyon kung hindi tiyak ang sarili. Ang paggawa ng desisyon ay hindi minamadali kung ma?ha?lagang bagay ang kasangkot. Anu?mang desisyon ang ginawa ay dapat na panindigan. Lucky numbers at color for the day ang 10, 26, 33, 40 at violet.

SCORPIO (Okt. 24-Nob. 22) - Maaaring ang dalawang ma?ngingibig ay magtanong kung sino nga ba ang iyong pipiliin. Maa?aring ang kasintahan ay magyaya na magpakasal. Tiyakin ang pasya. Lucky numbers at color for the day ang 2, 16, 30, 42 at white.

SAGITTARIUS (Nob. 23-Dis. 21) - Nakadidismayang balita ang matatanggap. Maaaring may kinalaman sa trabaho, pinansiyal at pag-ibig. Anuman ang balita ay huwag hayaang makaapekto sa sarili. Mareresolba ang anumang problema. Lucky numbers at color for the day ang 4, 18, 24, 35 at maroon.

CAPRICORN (Dis. 22-Enero 19) - May mga bagay na pinag?dududahan sa minamahal. Upang makasiguro sa nais malaman ay kausapin ito nang masinsinan para magkaliwanagan. Huwag kimkimin kung may hinanakit. Lucky numbers at color for the day ang 9, 16, 24, 39 at peach.

AQUARIUS (Enero 20-Peb. 18) - Ang pagiging mapagbigay at maalalahanin ang tanging paraan upang mapalapit sa damda?min ng lihim na sinisinta. Kung may suliranin sa pag-ibig ay makakahanap ng tamang paraan upang matugunan ito. Lucky numbers at color for the day ang 4, 16, 27, 31 at brown.

PISCES (Peb. 19-Mar. 20) - Hindi kailangan na maging enggrande ang isang party upang maging maganda ang impres?yon ng kapwa tao. Baguhin ang ma?samang ugali upang makuha ang atensiyon ng mga tao. Lucky numbers at color for the day ang 11, 23, 39, 40 at pink.

ARIES (Mar. 21-Abril19) - Iwasan ang maging sakit ng ulo ng kapwa. Huwag hayaang mainis sa iyo ang taong nakapaligid sa iyo. Kung ano ang nais ay huwag magpadalus-dalos dahil maaaring ikasira ng sarili. Bawat kilos ay tiyakin. Lucky numbers at color for the day ang 9, 16, 25, 40 at gray.

kerstinne25
30th Apr 2009, 10:13
Updated April 29, 2009 12:00am

TAURUS (Abril 20-Mayo 20)- Kung nagkalayo man ng minamahal ay huwag magdamdam dahil dito masusubok ang katatagan at katapatan ng bawat isa. Huwag mabahala tungkol sa trabaho dahil walang pagbabago ang magandang impresyon ng nakakataas sa iyo. Lucky numbers at color for the day ang 13, 16, 19, 29 at peach.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21)- Ang mahalagang tungkulin na ipagkakaloob ay magiging daan ng promosyon na dapat gampanan nang buong katapatan at kahusayan. Huwag mag-atubiling magtanong kung hindi maliwanag ang sinasabi o paliwanag upang maiwasang magkamali. Lucky numbers at color for the day ang 2, 25, 39, 40 at cream.

CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22)- Ang pagbibigay ng bahagi ng kinikita ay lalong magpapadagdag sa biyayang tinatamasa. Tiyakin na ang tulong na ipinagkakaloob ay sa tamang kamay mapupunta. Maging maingat sa mga taong mapagsamantala. Lucky numbers at color for the day ang 5, 7, 27, 37 at white.

LEO (Hulyo 23-Ago. 22)- Mapapanatili ang magandang takbo ng career. Mag-ingat dahil may kasamahan na gustong makamit ang iyong puwesto. Iwasan na may mapansin o maipintas ang mga kasamahan dahil ito ang magiging hakbang ng paninira sa iyo. Lucky numbers at color for the day ang 11, 14, 39, 41 at fuchsia pink.

VIRGO (Ago. 23-Set. 23)- Mananatiling masagana ang daloy ng pananalapi at harmonya. Magiging normal ang takbo ng trabaho at mga gawain. Kung may kaunting suliranin na lilitaw, huwag mabahala dahil nasa panig ang katugunan at kalutasan. Lucky numbers at color for the day ang 3, 9, 14, 25 at green.

LIBRA (Set. 24-Okt. 23)- Upang hindi makasakit ng damdamin ng kapwa at maiwasan ang nakaambang gulo ay huwag patulan ang anumang inaakalang hindi maganda mula sa iba. Lucky numbers at color for the day ang 13, 19, 29, 39 at blue.

SCORPIO (Okt. 24-Nob. 22)- Isang kapwa Scorpio ang magbibigay ng tuwa, kagalakan o hinanakit. Ipairal ang pagtitimpi dahil kung may makakasagutan, ito ay lalala at hahantong sa away na pangmatagalan. Lucky numbers at color for the day ang 9, 11, 19, 30 at white.

SAGITTARIUS (Nob. 23-Dis. 21)- Panahon na upang gamitin ang likas na talento upang makamit ang tagumpay. Kung may magandang plano upang umunlad, huwag idaan sa salita lamang dahil sa kilos at gawa makikita ang bunga. Lucky numbers at color for the day ang 6-15-33-45 at navy blue.

CAPRICORN (Dis. 22-Enero 19)- Maisasakatuparan ang matagal nang pangakong binitiwan. Kung may maririnig na masasakit na salita ay walang ibang sisisihin kundi ang sarili. Ang kapalpakan na nagawa ay aral na dapat simulang baguhin ngayon. Lucky numbers at color for the day ang 3, 10, 14, 34 at skyblue.

AQUARIUS (Enero 20-Peb. 18)- Ang sariling sikreto ay malamang na mabuking o may sikreto ang iba na iyong malalaman. Kung ang mangyayari ay makakasakit ng damdamin, maghunos-dili dahil kung hindi ay hahantong sa gulo. Lucky numbers at color for the day ang 12, 22, 30, 42 at orange.

PISCES (Peb. 19-Mar. 20)- May kaibigan o kasamahan ang susubok sa iyong kakayahan o pagtitimpi. Gampanan nang tama ang dapat gawin upang walang mapunang masama laban sa iyo. Lucky numbers at color for the day ang 8, 9, 26, 39 at light gray.

ARIES (Mar. 21-Abril 19)- Huwag maramot upang hindi takasan ng magandang kapalaran. Ang anumang tampuhan sa karelasyon ay dapat hanapan ng magandang solusyon bago lumala. Huwag magpautang dahil matagal bago mababayaran. Lucky numbers at color for the day ang 3, 4, 16, 36 at brown.

kerstinne25
22nd May 2009, 09:48
Updated May 22, 2009 12:00 AM
GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21) - Sa hirap ng buhay ngayon, dapat lamang na unahin ang pang araw-araw na kailangan lalo na kung may pinaaaral. Iwasan muna ang luho at bisyo. Maging wise sa pagbudget ng mga gastusin. Ang mga ma?dramang sitwasyon ay iwaglit dahil lalo lamang pabigat sa damdamin. Lucky numbers at color for the day ang 14, 15, 33, 42 at white.

CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22) - Kung baguhan ka na nakapasok ng trabaho, bigyan ng sapat na panahon ang sarili na makapag-adjust sa sitwasyon. Natural lamang na danasin ang hirap sa mga unang araw ngunit pag nasanay ay magiging magaan ang lahat. Lakasan ang loob dahil lulutang ang iyong husay. Lucky numbers at color for the day ang 9, 13, 37, 38 at maroon.

LEO (Hulyo 23-Ago. 22) - Luma?landas na magkaroon ng problema sa trabaho o relasyon. Mag-ingat sa mga ginagawa upang walang mapuna na magiging dahilan upang mapag-initan ng nakatataas. Maging maunawain at mapag?pasensiya sa minamahal. Lucky numbers at color for the day ang 4, 10, 33, 40 at scarlet.

VIRGO (Ago. 23-Set. 23) - Kung walang kabuluhan at hindi impo?r?tante ang sasabihin, huwag mag?salita dahil mapapaaway ka lamang kung hindi mag-iingat sa sasabihin. Lalong mabuti kung ititikom ang bibig at harapin nang todo ang ginagawa. Lucky numbers at color for the day ang 2, 7, 17, 37 at aquamarine.

LIBRA (Set. 24-Okt. 23) - Magiging mahina ang iyong pakiramdam kaya talasan dahil may gustong sabihin ang isang malapit sa puso na hindi kayang isatinig. Kung ganoon kahina ang pakiramdam ay sobra naman ang pagiging maalalahanin. Lucky numbers at color for the day ang 5, 7, 13, 31 at tangerine.

SCORPIO (Okt. 24-Nob. 22) - Maaaring makamit ang minimithi ngunit ang magiging kapalit ay ma?laking epekto sa katayuan sa lipunan. Tiyakin na ang kapalit ng perang tinatanggap ay mula sa malinis na paraan. Huwag patulan ang alok na ikasisira ng reputasyon. Lucky numbers at color for the day ang 4, 5, 32, 42, at ocean blue.

SAGITTARIUS (Nob. 23-Dis. 21) - Ang iniisip na paraan upang kumita nang malaki ay dapat iwasan dahil lalo kang mawawalan. Mahalin ang kasu?lukuyang trabaho o kita dahil nasa tamang landas ka ng pag-unlad. Huwag padala sa hikayat ng iba na kikita nang malaki na labag naman sa batas ang gagawin. Lucky numbers at color for the day ang 18, 19, 33, 42 at yellow.

CAPRICORN (Dis. 22-Enero 19) - Ang mga magulang ay parating nasa likuran mo pa rin at sumusu?baybay. Matuwa ka kaysa magalit dahil kung hangad mo ang iyong kabutihan ay lalo na sila na ang nais ay malagay ka sa tamang lugar na dapat sa iyo. Walang matinong magulang ang naghangad ng kapahamakan ng anak. Lucky numbers at color for the day ang 9, 10, 24, 37 at blue sapphire.

AQUARIUS (Enero 20-Peb. 18) - Kung lalawakan mo lamang ang iyong pananaw sa kasalukuyang sitwasyon, makikita mo kung saan ka nag?kulang. Madaling baguhin ang pagkakamali kung hangad umunlad dahil nasa sarili ang paraan ng tamang landas at wala sa iba. Lucky numbers at color for the day ang 4, 10, 16, 33 at pink.

PISCES (Peb. 19-Mar. 20) - Wala sa iba kundi sa sarili ang paggawa ng magandang kinabukasan. Hangga’t maaga at may pagkakataon pa, hanapin ang tamang landas ng kaunlaran. Baguhin ang dapat baguhin sa sarili at ginagawa at tiyak na makakamit ang ninanais. Lucky numbers at color for the day ang 16, 18, 29, 39 at jabe green.

ARIES (Mar. 21-Abril 19) - Huwag magtaka sa pabor na ipinagka?ka?loob ng mga kaibigan, kasam?bahay o kaibigan dahil gumaganti lamang sila sa iyong ginawang kabutihan o kasamaan. Iwaglit ang masamang gawain at ipagpatuloy ang mabuti at magandang gawi. Lucky numbers at color for the day ang 2, 7, 12, 27 at beige.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) - Huwag kang mainip. May mga dahilan kung bakit nakakasagupa ka ng mga sagabal. Kung minsan, ito ay isang paraan ng Poong Maykapal upang mailigtas ka sa isang tiyak na kapahamakan. Ibsan ang iyong mataas na pride at baguhin ang masamang gawi dahil iyan ang isang dahilan ng hadlang sa pag-unlad. Lucky numbers at color for the day ang 3, 8, 28, 38 at dollar green.

BlindingAngel
14th Jul 2009, 20:18
thanks dito bossing TS!

kerstinne25
17th Jul 2009, 08:03
Updated July 17, 2009 12:00 AM
CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22)-
Paglabanan ang tukso ng karangyaan sapagkat alam sa sarili na may kakapusan ngayon sa pera. Matutulungan ka ng isang kamag-anak o kaibigan sa suliranin kung magiging tapat. Lucky numbers at color for the day ang 3, 4, 31, 39 at green.

LEO (Hulyo 23-Ago. 22)—Ituloy ang mga gawain sa kabila ng mga hadlang na mangyayari. Bagay ang pakikisalamuhang sosyal kaya huwag paalpasin kung may pagkakataon. Lucky numbers at color for the day ang 14, 26, 37, 40 at royal blue.

VIRGO (Ago. 23-Set.23)- Huwag iwasan ang responsibilidad. Pairalin ang tamang pag-iisip sa mga gawain upang maiwasang magkamali o madisgrasya. Lucky numbers at color for the day ang 2, 5, 25, 42 at yellow.

LIBRA (Set. 24-Okt. 23)- Ang kaunting suliranin sa negosyo o hanapbuhay kung hahayaan ay maaaring mahambing sa saranggola na nawalan ng hangin. May pagkakataong maagapan at mahanapan ng solusyon ang suliranin. Lucky numbers at color for the day ang 4, 18, 29, 38 at blue.

SCORPIO (Okt. 24-Nob. 22) - Ang pagiging mainitin ang ulo ay magbibigay ng negatibong resulta sa kahit anong gawin. Kung pag-uukulan kahit na kaunting panahon ang pag-iisip sa kalutasan sa problema ay makakahanap ng solusyon. Lucky numbers at color for the day ang 4, 16, 26, 36 at emerald green.

SAGITTARIUS (Nob. 23-Dis. 21)- Kung tamlay ng katawan ang mararamdaman, paniningil lamang ito ng pag-abuso o pagbalewala sa kalusugan. Magandang balita ang walang karamdaman dahil maraming positibong bagay ang magagampanan o magagawa. Lucky numbers at color for the day ang 5, 8, 25, 36 at orange.

CAPRICORN (Dis. 22-Ene. 19)- Kung may lakad o lalakarin ay gawin sa umaga upang magtagumpay. Iwasang lumakad pagkatapos ng tanghali dahil walang mapapala at mag-aaksaya lamang ng panahon. Lucky numbers at color for the day ang 2, 22, 24, 34 at beige.

AQUARIUS (Ene. 20-Peb. 18)- Panahon ng pagbabago ng masamang ugali upang matamo ang paggalang at respeto ng kapwa. Alam ng sarili kung ano ang hindi magandang ginagawa.Lucky numbers at color for the day ang 5, 9, 28, 39 at violet.

PISCES (Peb. 19-Marso 20)- Maaaring lumaki ang munting problema kung hindi kaagad aaksiyunan. Huwag hahayaang makaalpas ang magandang pagkakataon na darating dahil hindi na ito babalik pa. Lucky numbers at color for the day ang 18, 28, 30, 38 at lavender.

ARIES (Marso 21-Abril 19)- Isang mahalagang kasunduan ang maaaring magawa. Kailangan ang ibayong pag-iingat bago pumalaot sa pakikipagsapalaran lalo na sa negosyo. Lucky numbers at color for the day ang 4, 10, 37, 42 at jade green.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20)- Kung may karamdaman, tiyakin na magpatingin kaagad sa doktor. Huwag basta uminom ng gamot at baka magka-allergy. Lucky numbers at color for the day ang 6, 21, 33, 35 at indigo.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21)- Iwasang magsalita at baka makasagupa ng katapat. Maaaring makatagpo ng tao na madaling mag-init ang ulo. Magaan ang pasok ng pera. Lucky numbers at color for the day ang 21, 23, 24, 34 at magenta.

kerstinne25
20th Jul 2009, 08:22
Updated July 20, 2009 12:00 AM
CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22) - Pakinggan ang suhestiyon ng mga kaibigan. Kung inaaka?lang makakatulong ito sa sarili, sundin ang kutob at hindi magkakamali. Isang mahalagang bagay na matagal nang hinahanp ang lilitaw. Lucky numbers at color for the day ang 13, 24, 31, 40 at orange.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22) - Hindi maiaalis ang intriga sa trabaho kaya’t huwag na lamang itong pansinin. Kung may taglay na suliranin, tanging ang mga magu?lang ang makakatulong sa iyo. Huwag kim?kimin ang suliranin o maghinanakit dahil ito ang magiging sanhi ng sakit. Lucky numbers at color for the day ang 8, 12, 16, 34 at aquamarine.

VIRGO (Agosto 23-Set?yembre 23) - Maging tapat sa sarili at sa kapwa. Huwag pani?walaan at patulan ang mga pamimika nang maiwasan ang hindi pagkaka?unawaan. Huwag mang-agaw o mang-angkin nang hindi mo pag-aari. Lucky numbers at color for the day ang 10, 22, 30, 34 at white.

LIBRA (Setyembre 24-Oktubre 23) - Isantabi muna ang sos?yalan at harapin ang suliranin ng pamilya at pansarili. Aani ng malaking suporta kung ang ipinaglalaban ay makatarungan at alinsunod sa ma?gandang asal. Lucky numbers at color for the day ang 4, 11, 36, 43 at emerald green.

SCORPIO (Oktubre 24-Nob?yembre 22) - Isantabi ang problema ng kapatid, kaanak o sariling anak. Ang mga bagay na napa?bayaan ay mapag-uukulan ng panahon upang maipagpatuloy at matapos. Huwag pakawalan ang magandang pagkakataon. Lucky numbers at color for the day ang 5, 12, 40, 41 at magenta.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23-Disyembre 21) - Iwasan ang kasamahang ipasusubo ka sa kapahamakan. Isang kaanak ang nangangailangan ng patnubay subalit dahil sa impluwensiya ng barkada ay sadyang ipagwawalang-bahala. Lucky numbers at color for the day ang 11, 29, 31, 37 at yellow gold.

CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19) - Ihanda ang sarili at maging matatag. Ang gipit na sitwasyon ay malalampasan kung hahanapan ng tamang solusyon. Mag?kakaroon ng balakid at hindi matutuloy ang binabalak. Huwag mangako dahil hindi ito matutupad. Lucky numbers at color for the day ang 10, 18, 21, 39 at rust.

AQUARIUS (Enero 20-Peb?rero 18) - Magiging mala?kas ang bugso ng damdamin tung?kol sa pag-ibig. Ang pakikipag-date ay inaayunan ng panahon. Ma?lakas ang karisma at magneto ng pagkatao na magagamit sa pakiki?pagtran?saksiyon. Lucky numbers at color for the day ang 12, 14, 24, 27 at platinum white.

PISCES (Pebrero 19-Marso 20) - Huwag pilitin ang sarili sa kung may alinlangan. Mag-ingat sa paghahayag ng tunay na damdamin nang ma?iwasan ang nakaambang gulo o makasugat ng damdamin. Lucky numbers at color for the day ang 7, 12, 21, 22 at cream.

ARIES (Marso 21-Abril 19) - Iwasan na matuyuan ng pawis lalo na sa likod. Maaaring ang kalusugan ay humihingi ng karag?dagang pansin at pagpapahalaga. Magpacheck-up sa doktor kung may dinaramdam upang hindi lumalala. Lucky numbers at color for the day ang 4, 15, 29, 42 at midnight blue.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) - Ang inaakalang tama noon ay mali pala. Kung may suli?ranin sa nakaraan na hindi nalutas, ngayon ang tamang pagka?kataon na ituwid ang kamalian. Lucky numbers at color for the day ang 6, 10, 38, 46 at gray.

GEMIN I(Mayo 21-Hunyo 21) - Huwag pag-aksayahan ng panahon ang walang kuwen?tang isyu. Okey lang ang iniisip na makipagkomprontasyon upang ma?ipahayag at maiparating ang katwiran ngunit gawin ito sa maka?twiran at mahinahong paraan. Ang inaasahan ay maluwalhati at tahimik na darating. Lucky numbers at color for the day ang 9, 16, 33, 40 at orange.

kerstinne25
21st Jul 2009, 07:55
Updated July 21, 2009 12:00 AM
CANCER (Hunyo 22-Hulyo 22)- Magtatagumpay ka sa iyong gawain kung hindi ipagpapaliban. Aksiyon kaagad ang kailangan upang matamo ang tagumpay na hinahangad. Ang gawain na hindi masisimulan ngayon ay magiging walang silbi sa kinabukasan. Lucky numbers at color for the day ang 11, 13, 40, 41 at neon green.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22)- Naaayon ang pagsasaliksik sa mga bagay na dapat malaman. Kung isa kang abogado na may ipinaglalabang kaso ay kailangan mo na magsunog ng kilay upang maipanalo ang kinakampihan. Sa mga nag-aaral, ang pagsusulit o examination ay hindi maiiwasan ngunit maiiwasan ang hindi makapasa kung paghahandaan. Lucky numbers at color for the day ang 2, 9, 32, 33 at red.

VIRGO (Agosto 23-Setyembre 23)- Kung nag-aalinlangan ka sa iyong gawain, huwag matakot. Lakas ng loob at determinasyon ang kulang sa iyo. Kung magiging matatag ka, ito ang landas ng iyong tagumpay. Baguhin ang ugaling urong-sulong at tiyak na magtatagumpay. Lucky numbers at color for the day ang 4, 6, 40, 43 at aqua blue.

LIBRA (Setyembre 24-Oktubre 23)- Nasa pagitan ka ng dalawang direksiyon: sa trabaho o sa personal na lakarin. Kung mas matimbang ang lakad na pampersonal, ilagay sa ayos ang tamang pagpapaalam sa trabaho para hindi pag-initan ng boss. Lucky numbers at color for the day ang 18, 19, 39, 40 at brown.

SCORPIO (Oktubre 24-Nobyembre 22) - Ngayon mo lakarin sa iyong boss ang matagal mo nang gustong mangyari. Madali kang mauunawaan at mapagbibigyan. Kung may kailangan kang mahalagang bagay sa iyong magulang, kaibigan, kasamahan o kamag-anak ay ngayon mo sabihin at hindi ka matatanggihan. Lucky numbers at color for the day ang 8, 14, 36, 37 at jade green.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23-Disyembre 21)- Mabibigla ka sa sasabihin sa iyo dahil hindi mo sukat akalain na alam pala nila ang iyong sikreto. Ang matagal mo nang itinatago ay may makakatuklas. Mahinahon na paliwanag ang kailangan upang hindi lumala ang sitwasyon. Huwag idaan sa galit ang paliwanag. Lucky numbers at color for the day ang 4, 7, 36, 41 at bold yellow.

CAPRICORN(Disyembre 22-Enero 19)- Maganda ang araw at walang dapat ikabahala. Matiwasay na magagampanan ang tungkulin sa trabaho. Walang magiging problema sa tahanan gayundin sa mga kasamahan at kaibigan. Maaliwalas ang buong paligid. Lucky numbers at color for the day ang 3, 21, 35, 39 at indigo.

AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18)- Anuman ang iyong mga binabalak ay makabubuting pag-aralan muna bago gawin. Wala sa iba kundi sa iyo nakasalalay ang tagumpay mo sa sarili. Kung napag-aralan at tiyak sa resulta ng gagawin ay ituloy na buo ang loob at positibo ang pag-iisip. Lucky numbers at color for the day ang 1, 2, 39, 40 at red.

PISCES (Pebrero 19-Marso 20)- Kung nagdududa sa iyong minamahal, huwag basta magdesisyon nang walang matibay na ebidensiya. Kung sa tsismis nagmula ang mga balita ay hanapan ng paraan na mapatunayan sa sarili. Alalahanin mo na dalawang bagay lamang ang dala ng tsismis ito ay paninira o totoo. Lucky numbers at color for the day ang 14, 17, 23, 42 at orange.

ARIES (Marso 21-Abril 19)- Anumang uri ng pagsubok ay malulusutan kung magiging mahinahon at ipaiiral ang praktikal na desisyon. Huwag maging emosyonal dahil walang magandang desisyon na magagawa at hahantong sa hindi magandang gawin sa sarili. Lahat ng problema ay may katumbas na solusyon na dapat hanapin. Lucky numbers at color for the day ang 20, 21, 36, 40 at green.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20)- Kung isa ka sa may mataas na tungkulin, gamitin mo ang kapangyarihan ng iyong posisyon. Tiyakin na ang taglay na kapangyarihan ay gagamitin sa matuwid at makatarungan at hindi labag sa batas ng tao at ng Diyos. Magdadalawang-isip ka sa iyong gagawin. Lucky numbers at color for the day ang 18, 19, 30, 31 at blue.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 21)- Makatarungan ang iyong gagawin kung ipaglalaban ang prinsipyo at paninindigan. Ang proposisyon o suhestiyon ay dapat tanggihan dahil ikaw ng masisisi sa mangyayari. Gaano man katamis ang mga salita ay huwag paniwalaan dahil malalagay ka sa hindi magandang sitwasyon. Lucky numbers at color for the day ang 7, 8, 29, 37 at sky blue.

rookz101
10th Aug 2009, 10:37
Makataya sa lotto

dreiz03
10th Aug 2009, 10:41
wala nbang bagO?:noidea:

panapok
21st Aug 2009, 06:57
August 19, 2009

ARIES:noidea:
May makikilala kapag sumama sa mga civic groups. Hahangaan sa maganda at malinis na pananaw sa buhay. Makinig sa isang kuwento. Lucky color: green, lucky number: 43.

TAURUS:noidea:
Tapusin nang maaga ang ginagawa. Iwasang palaging magsasama sa barkada. Huwag kumampi sa nag-aaway para hindi madamay. Lucky color: blue, lucky number: 19.

GEMINI:noidea:
Huwag sayangin ang oras sa puro kuwentuhan. Isang malapit na kaibigan ang magtatapat ng damdamin. Lucky color: yellow, lucky number: 18.

CANCER:noidea:
Magsaya kasama ang mga kaibigan. Huwag lamang ubusin ang naipon. Lucky color: red, lucky number : 10.

LEO:noidea:
Diretsuhin ang gustong itanong. Maraming mangyayaring maganda sa buhay dahil sa pagiging tapat at totoo sa sarili. Lucky color: orange, lucky number: 7.

VIRGO:noidea:
Alisin na ang pagtatampo. Ipanatag ang kalooban sa maling akala. Magdesisyon para sa sarili. Lucky color: white, lucky number: 3.

LIBRA:noidea:
Bumangon ng maaga para maaga ring makapagsimula sa mga gagawin. Lucky color: blue, lucky number: 41.

SCORPIO:noidea:
May malaking hadlang sa lovelife. Lutasin agad ito sa lalong madaling panahon. Maraming masasayang na oras kung palagi kang mag-aalala sa mangyayari bukas. Lucky color: silver, lucky number: 7.

SAGITTARIUS:noidea:
Magbigay ng isa pang pagkakataon. Ikundisyon ang sarili bago humarap sa maraming tao. Lucky color: blue, lucky number: 34.

CAPRICORN:noidea:
Gawin ang lahat ng naayon sa iyong plano. May magandang kahihinatnan ang teamwork. Ngayon ang tamang araw para simulan ang pinapangarap. Lucky color: red, lucky number: 10.

AQUARIUS:noidea:
Huwag sabihin ang totoo kung alam mong makakasakit ka ng damdamin. Maging matatag. Linawin ang bagay na tunay na naghahatid sa iyo ng tuwa. Lucky color: green, lucky number: 38.

PISCES
Gumawa ng makabuluhan sa araw na ito. Huwag problemahin ang hindi mo problema. Lucky color: pink, lucky number: 42.

panapok
22nd Aug 2009, 06:52
August 22, 2009

The day is two-toned as the Leo sun holds court for most of it, then turns over the gauntlet to Virgo to rule the evening. As the sun goes down, there’s a sense of coming back down to earth. Playtime is over and we’re ready to get productive in more concrete terms. The experimentation and fun of the last few weeks will enhance our work.

ARIES (March 21-April 19). The better you know someone, the less you will likely want to control them. This is true about yourself, too. Understanding why you do things has a liberating effect. You’ll be made aware of a full spectrum of choices.

TAURUS (April 20-May 20). You’ll be issued a challenge. Your rugged side comes to the fore. You are stronger than some people know. Prepare to impress them with your mental and physical power.

GEMINI (May 21-June 21). You are not always going to be pulled in the same direction as your loved ones and it’s important that you follow your own muses. You may decide that it’s better to love a friend or romantic interest from a distance for now.

CANCER (June 22-July 22). You make emotional attachments quickly. It will help you to realize that not everyone can do this. For some, it’s scary to invest feelings in another person. Be sensitive to the boundaries and pacing of others.

LEO (July 23-Aug. 22). You imagine that others have certain qualities and talents because that is what you would like of them. It may not be so, however, and it’s better to find out sooner rather than later. You’ll politely put people to the test.

VIRGO (Aug. 23-Sept. 22). You’ll get an invitation or request from someone you like immensely. And though you would like to instantly say “yes,” consider the drawbacks of being too available. Don’t reply right away. Cultivate a sense of mystery.

LIBRA (Sept. 23-Oct. 23). At different times in your life, you have been more sure about what you do best. But the playing field changes at every stage and your interests have broadened, too. It’s time for you to try new things again.

SCORPIO (Oct. 24-Nov. 21). Someone thinks of you often and has perhaps even put you up on a pedestal. It’s helpful for you to be in this heightened position, though, because you can offer greater support and have a more powerful positive influence.

SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21). You want passionate people on your side. Realize that everyone has his or her own manner of expression. Your enthusiasm can only be matched by those who are as able to tap into deep wells of emotion as you are.

CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19). Get clear about what you’d like to achieve by the end of the day. Your good looks and happy mood will attract those willing to invest time and money in your endeavors.

AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18). Your confidence could use a boost. Return to an activity that once gave you a feeling of accomplishment. You’ll succeed once again and be reminded that you’re pretty awesome.

PISCES (Feb. 19-March 20). Take time for small talk. You’ll get clues about how honest the people you’re dealing with really are. You’ll either relax into the comfortable feeling that you’re in good hands or you’ll decide to make a change.

TODAY’S BIRTHDAY (AUGUST 22). You are so committed to making things happen for yourself that you don’t even see the moves you make as risky or difficult. Your attitude goes from good to fantastic in September — you meet people who inspire you to do and be more. Your new look attracts favorable attention in October. Wedding bells ring in November. Libra and Taurus adore you. Your lucky numbers are: 6, 40, 21, 44 and 15.

panapok
23rd Aug 2009, 12:37
ARIES
(Mar. 21- April 20)
Don't be too quick to judge partners or those you work with. You need some help today. You'll regret every word for some time to come.TAURUS
(Apr. 21- may 21)
Unexpected events may upset your routine. Travel opportunities must be taken advantage of. You will attract potential lovers, but be sure that they're unattached.

GEMINI
(May 22-June 21)
Avoid friends or acquaintances who drink too much. Don't be afraid to confront situations concerning loved ones in order to solve any problems that may exist. However, you may not attract the kind of interest you had in mind.

CANCER
(June 22-July 22)
Partnerships could be tense. Don't push your luck. Don't overspend on luxury items. Your mind will be wandering to exotic destinations.

LEO
(July 23-Aug 22)
Get into fitness programs to keep in shape. Your ambitious mood may not go over well with loved ones. Renovations or purchases made for your home will payoff. It might be time to do some of those chores at home.

VIRGO
(Aug. 23 -Sept. 23)
All your energy should be directed into moneymaking opportunities. Your energetic nature and ability to initiate projects will add to your popularity. You need to be around friends and family.

LIBRA
(Sept. 24 -Oct. 23)
An older member of your family may have left you with a pressing situation. Take your time and try not to overload

yourself. You may be frazzled today.


SCORPIO
(Oct. 24 - Nov. 22)
Minor health problems will cause setbacks if you haven't taken proper care of yourself. You will be tempted to shop till you drop. Your stubborn nature will backfire if you give your mate an ultimatum.

SAGITTARIUS
(Nov. 23 -Dec. 21)
Uncertain changes regarding your personal life are evident. Use your own ideas to further your interests. You will be able to make favorable changes in your living quarters.

CAPRICORN
(Dec 22.- Jan. 20)
Make creative changes to your living quarters. You have been going through a period of change that has caused problems for you with your loved ones. Don't let your emotional upset interfere with your professional objectives.

AQUARIUS
(Jan. 21 -Feb. 19)
You can buy or sell if you're so inclined. Try to be patient and understanding. Unexpected romantic connections can be made if you go out with friends or take a pleasure trip.

PISCES
(Feb. 20-Mar. 20)
Stick to your own projects and by the end of the day you'll shine. Try to be reasonable. You will have a problem holding on to your cash today.

panapok
24th Aug 2009, 07:07
ARIES
(Mar. 21- April 20)
Someone you work with could try to undermine you. Look into real estate. Don't give your heart too readily.TAURUS
(Apr. 21- may 21)
Don't hesitate to come right out and ask for the pertinent information. You may have the opportunity to get involved in some interesting conversations. Overindulgence could cause problems for you with your loved ones.

GEMINI
(May 22-June 21)
Don't let your jealous imagination play games with you. You may find your nights sleepless due to bad dreams. Attempt to face key issues with lovers or problems could escalate.

CANCER
(June 22-July 22)
Luck is with you, regardless of the financial venture. Do your best, but don't make too many promises or you may exhaust yourself. You will drive your emotional partner crazy today.

LEO
(July 23-Aug 22)
Romantic opportunities are evident. You may need a physical outlet that will help you relieve your tension. Cultural activities will prove to be quite enlightening for everyone.

VIRGO
(Aug. 23 -Sept. 23)
Be honest in your communication and don't lose your cool. You are better off visiting friends or relatives than entertaining at home. You may find that someone you live with may be irritable; you're best to leave them alone.

LIBRA
(Sept. 24 -Oct. 23)
This is a great day to spend with family. Don't let relatives stand in the way of your personal plans. You will have additional

discipline that will aid you in your objectives.


SCORPIO
(Oct. 24 - Nov. 22)
You will be emotional about money matters. Don't be shy; show your abilities! You might find it difficult to control your emotions.

SAGITTARIUS
(Nov. 23 -Dec. 21)
Get together with friends and do something entertaining but not too expensive. Be aware of any deception on the part of those you deal with. Unpleasant situations concerning family members will be unnerving.

CAPRICORN
(Dec 22.- Jan. 20)
Problems with in-laws or relatives may be more damaging than you realize. Don't forget to let your mate know how much you care. This is a great day for a family outing or just a drive.

AQUARIUS
(Jan. 21 -Feb. 19)
Romantic encounters will be full of excitement. Try not to hang out with coworkers if you wish to avoid problems later. Be prepared to meet new lovers through colleagues.

PISCES
(Feb. 20-Mar. 20)
Make sure all of your travel and driver's documents are in proper order. This could be the cause of a dispute that may result in estrangement. Small business ventures can earn you extra cash.

panapok
26th Aug 2009, 06:29
ARIES
(Mar. 21- April 20)
You may find a rare antique today. Back off if you want to keep the relationship intact. Don't be shy; show your abilities!

TAURUS
(Apr. 21- may 21)
You need to interact with others if you want to expand your knowledge. You must not let fellow workers take advantage of your fine talents. Your mate, however, may not be too pleased with you. Get down to business.

GEMINI
(May 22-June 21)
You should follow through on educational endeavors you have wanted to pursue for some time. You can make career moves that will be prosperous. Avoid any intimate involvement's with coworkers or employers.

CANCER
(June 22-July 22)
Minor accidents could cause trauma and major setbacks. Try to iron out any friction over money with your mate or conflicts could prevail. You must be careful not to trust just anyone.

LEO
(July 23-Aug 22)
This is a wonderful day to look into courses or hobbies that interest you. Do not sign contracts or get involved in any uncertain financial deals. Your outgoing, aggressive nature will attract someone you've been eager to meet.

VIRGO
(Aug. 23 -Sept. 23)
Be prepared to lose friends or alienate other people if you insist on being stubborn. Cutbacks at work will be a cause for worry. Use your creative talent in order to accomplish your goals.

LIBRA
(Sept. 24 -Oct. 23)
Get together with friends who like to participate in indoor sports. Concentrate on work. Make plans to mix business with pleasure. Dinner with clients or business associates should be successful.

SCORPIO
(Oct. 24 - Nov. 22)
Your obviously unique way of doing things has caught the eye of someone in a higher position. Don't bother trying to make someone you live with see your point of view. If your lover tries to curtail your freedom, it may lead to conflict.

SAGITTARIUS
(Nov. 23 -Dec. 21)
Your own small business on the side sounds pretty lucrative. Get back down to earth and to basics. You will have some problems with children, but if you are patient you will win their favor.

CAPRICORN
(Dec 22.- Jan. 20)
Make love, not war, and all will be fine. Rewards, gifts, or money from investments or taxes can be expected. Your emotions are soaring and if you don't get your way, look out world.

AQUARIUS
(Jan. 21 -Feb. 19)
Take the time to close deals that have been up in the air. Take time to make physical improvements that will enhance your appearance. Don't rely on others to do your work.

PISCES
(Feb. 20-Mar. 20)
Don't let your mate force you into making a decision that you aren't ready to make. You can beautify your surroundings by renovating or redecorating. You can make a serious attempt at quitting those bad habits that you've picked up over the years.

kerstinne25
15th Apr 2010, 09:27
Abril 15, 2010
Ni Madam Rosa Updated April 15, 2010 12:00 AM

ARIES (Marso 21 - Abril 19) - Ang isip mo ngayon ay nakatuon sa pinaplanong negosyo. Kung wala namang problema sa kasalukuyang hanapbuhay, manatili muna rito. Suriing mabuti ang gagawin o dapat gawin upang maiwasan ang magkamali. Lucky numbers at color of the day ay 2, 9, 24, 35 at yellow.

TAURUS
(Abril 20 - Mayo 20) - May mata?tanggap na hindi magandang balita na ikaka?lungkot mo. Maaaring ito’y ukol sa trabaho o sa pag-aaral. Masaya ka dahil may isang tao ang dadamay at magpapasaya sa iyo. Lucky numbers at color of the day ay 13, 22, 28, 39 at sky blue.

GEMINI
(Mayo 21 - Hunyo 21) - Maging maingat. Huwag magtiwala lalo na kung may duda. Ipinapayong bigyan ng atensyon ang isang kaanak. Ikaw ay kanyang kailangan dahil ikaw lang ang makakatulong sa taong ito. Lucky numbers at color of the day ay 4, 7, 14, 19 at jade green.

CANCER (Hunyo 22 - Hulyo 22) - Tamang araw para isakatuparan ang isang plano. Huwag pagta?kahan ang inaalok na tulong ng iyong ate o kaibi?gan. Huwag magpanggap na ikaw ay mayaman dahil ang tunay na kaibigan ay tatanggapin ka kung ano ka man. Lucky numbers at color of the day ay 10, 28, 31, 35 at pink.

LEO (Hulyo 23 - Agosto 22) - Pagkatapos ng ilang linggong pag-aalala tungkol sa aspetong pinansyal, mapapasaya ka ngayon na tanggapin ang traba?hong inaayawan noong una. Humingi ng payo sa isang tao bukod sa mapagkakatiwalaan ay matalino pa. Lucky numbers at color of the day ay 1, 26, 30, 39 at cream.

VIRGO (Agosto 23 - Setyembre 23) - Isang simpleng komento ang pagmumulan ng gulo sa pa?gitan mo at sa mga kasamahan. Mabibigyan ng so?lus?yon ang problema sa negosyo. Tutukan at huwag iwa?san ang mga plano, daan ito patungo sa tagumpay. Lucky numbers at color of the day ay 8, 27, 31, 43 at scarlet.

LIBRA (Setyembre 24 - Oktubre 23) - Mainam na araw para sa pakikipagkomunikasyon at pagbi?byaheng may kinalaman sa paghahanapbuhay. Mas maswerte ka ngayon sa mga usaping pampuso. Lucky numbers at color of the day ay 5, 6, 37, 39 at fuchsia.

SCORPIO (Oktubre 24 - Nobyembre 22) - Pag-aaral ang asikasuhin at huwag ang mga bagay na alam mong makakasira dito. Magiging masaya ang mag?hapon kahit kapos sa pera. Maging tapat sa sarili at kapwa. Lucky numbers at color of the day ay 1, 3, 39, 36 at red.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 - Disyembre 21) - Lahat ng hadlang ay malulusutan mo. Huwag kalimutan ang Itaas sa mga biyayang natanggap. Sa gabi mo lamang bisitahin ang isang kaibigan. Lucky numbers at color of the day ay 9, 22, 28, 39 at pale yellow.

CAPRICORN (Disyembre 22 - Enero 19) - Ihanda ang sarili sa isang mahalagang isyu na tatalakayin sa trabaho. May darating na tagumpay sa iyong personal na buhay. Iwasan ang makipagsisihan. Lucky numbers at color of the day ay 2, 8, 22, 31 at indigo.

AQUARIUS (Enero 20 - Pebrero 18) - Huwag matakot sa darating na pagsubok. Kakayanin mo ito kung hihingi ka ng tulong sa isang taong malapit sa iyo. Iwasan ang pagdududa sa minamahal. Lucky numbers at color of the day ay 7, 13, 27, 36 at rose quartz.

PISCES (Pebrero 19 - Marso 20) - Magpapasya ka ngayon na humingi ng tulong sa isang kamag-anak. Kailangan talagang makatikim ng pag?katalo nang sa gayon ay lubos na mapahahalagahan ang darating na tagumpay. Lucky numbers at color of the day ay 9, 16, 19, 37, at violet.

SimplyMafe
27th Oct 2010, 16:43
:confused:

robaaron
4th Dec 2010, 07:12
;)....

mcjal
14th Dec 2010, 17:47
:think: wala ng kutob?

hajime29
31st Jan 2011, 12:12
umf :more: wala bang update jan? ung yearly horoscope? e'update mu naman bossing :nice:

kerstinne25
1st Feb 2011, 07:42
Pebrero 1, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated February 01, 2011 12:00 AM

Pagtitibay: Overall lucky day. I walked in the charm circle of God’s love. Kasama ko sa aking paglalakbay ang pagmamahal ng Diyos.

AQUARIUS (Enero 20- Pebrero 18) – Huwag mahiyang magsabi sa magulang na kailangan ng pera para pambili ng gamit. Higit sa inaasahan, hinihintay lamang nila na magsabi at handang-handa na ibigay ang tulong. Maaasahan ang suporta ng mga magulang at kaibigan. Lucky numbers at color for the day ay 4, 23, 39, 44 at pink.

PISCES (Pebrero 19- Marso 20) – Isang kaibigan ang hihingi ng payo. Kahit masaktan siya at upang malaman ang katotohanan at mapagtanto ang kanyang pagkakamali ay sabihin ito kaysa lunurin sa pambobola. Maging tapat sa sarili at kapwa. Lucky numbers at color for the day ay 5, 18, 25, 36 at gray.

ARIES (Marso 21- Abril 19) – Kung may problema sa relasyon ay posible na hahantong sa hiwalayan ng landas kung hindi aayusin ngayon. Iwasan na magkaroon ng alitan. Pag-aralan ang gagawing desisyon bago sumang-ayon o gawin. Lucky numbers at color for the day ay 20, 27, 39, 43 at brown.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) –Pinsan, kamag-anak o kaibigan ang makakatulong para maayos ang problema. Makinig at sundin ang payo. Kung selos ang ugat ng hindi pagkakaunawaan ay hahantong sa matagal na pagbaba?ting muli kung hindi maayos kaagad. Lucky numbers at color for the day ay 2, 16, 23, 31 at mint green.

GEMINI (Mayo 21- Hunyo 21) – Magkakasamaan ng loob ang magkasintahan dahil sa selos. Walang idudulot na kabutihan kung makikipagmatigasan. Masisira ang relasyon ng walang mabigat na dahilan kung pride ang paiiralin. Magpakumbaba kung kakailanganin. Lucky numbers at color for the day ay 8, 16, 27, 37 at sky blue.

CANCER (Hunyo 22- Hulyo 22) – Huwag mawalan ng pag-asa kung hanggang ngayon ay walang trabaho o nangyayari sa buhay. Makakahanap rin ng trabaho kung magtitiyaga o magtiwala sa sarili. Sipag at tiyaga ang kailangan upang magtagumpay. Huwag magpadalos-dalos. Lucky numbers at color for the day ay 13, 20, 27, 31 at white.

LEO (Hulyo 23- Agosto 22) – Walang dapat ipag-alinlangan sa kasuyo o minamahal dahil tapat ito sayo. Kung may duda iwaglit dahil nagkakamali ka. Kabaligtaran ang negatibo sa isip. Tuklasin muna bago magdesisyon. Lucky numbers at color for the day ay 4, 18, 24, 41 at beige.

VIRGO (Agosto 23- Setyembre 23) – Huwag pilitin ang sarili kung may duda dahil kapahamakan ang aabutin. Dahil sa puyat o pagod hindi magagawa ang dapat gawin. Magpahinga upang manumbalik ang enerhiya ng kasiglahan. Lucky numbers at color for the day ay 5, 11, 29, 38 at green.

LIBRA (Setyembre 24- Oktubre 23) – Kung tapat ang hangarin ay ituloy ito dahil magtatagumpay. Walang dapat ipangamba kung malinis ang intensyon. Naaayon ang makipag-sosyalan o makihalubilo sa mga barkada. Lucky numbers at color for the day ay 10, 23, 36, 42 at orange.

SCORPIO (Oktubre 24- Nobyembre 22) – Huwag mahiya na magtanong kung hindi alam. Kung may pagdududa ay kumunsulta sa higit na nakakaalam. Huwag ituloy ang mga balak kung hindi tiyak sa kalalabasan. Lucky numbers at color for the day ay 8, 19, 27, 34 at gray.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23- Disyembre 21) – Aminin ang nagawang kasalanan. Huwag matakot na hindi mapatawad. Lalong sasama ang loob niya kung sa iba malalaman ang nagawa. Ang tao ay may pagkakamali, ang mahalaga marunong tumanggap. Magsisi at magbago. Lucky numbers at color for the day ay 7, 14, 28, 42 at red.

CAPRICORN (Disyembre 22- Enero 19) – Bumagsak man sa pagsusulit ay huwag panghinaan ng loob. Sa halip, ang nangyari ay isang hamon sa pagsisikap. Kulang ka sa kahandaan kaya ugaliin ang palaging maging handa. Ang pagkakamaling nagawa ay isang leksiyon na hindi mauulit. Lucky numbers at color for the day ay 10, 24, 32, 41 at yellow.

akosialan
1st Feb 2011, 08:09
asan na yung 13th zodiac sign :lol:

kerstinne25
2nd Feb 2011, 07:15
allan... walang prediction si madam rosa dun =)) :lmao:

Pebrero 2, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated February 02, 2011 12:00 AM

Pagtitibay: I am young, strong and healthy and my body know it. Alam ng katawan ko na ako ay malakas at masigla.

AQUARIUS (Enero 20 - Pebrero 18) – Unti-unting makikilala ka sa larangan na kinabibilangan. Sa pag-ibig, ipadama sa minamahal ang tunay na nararamdaman. Maging malambing. Sa negosyo maganda ang kikitain. Lucky numbers at color for the day ay 4, 13, 30, 41 at tangerine.

PISCES (Pebrero 19 - Marso 20) – Ang maging mapagbigay at maalalahanin ang tanging paraan upang mapalapit sa lihim na minamahal. Kung may gustong sa?bihin walang masama na ipagtapat kung malinis ang pakay. Lucky numbers at color for the day ay 4, 16, 27, 31 at brown.

ARIES (Marso 21 - Abril 19) – Kalimutan at huwag pansinin ang mga kakaibang ideya na madalas pumasok sa isipan dahil kung hindi mag-iingat ay maaaring makagawa ng isang pagkakamali na makakaapekto sa relasyon sa pamilya o sa kasintahan. Lucky numbers at color for the day ay 2, 16, 30, 42 at white.

TAURUS (Abril 20 - Mayo 20) – Hindi masama ang maging workaholic ngunit laanan ng panahon ang nasa paligid. Ang taong nagmamahal sa iyo ay hindi ma?saya sa labis na pagpapahalaga mo sa trabaho. Lucky numbers at color for the day ay 10, 26, 33, 40 at violet.

GEMINI (Mayo 21 - Hunyo 21) – Maa?aring isang masamang pangitain ang masasagap ng isip. Sikapin na mapuno ang isipan ng magagandang bagay at masasayang mga pangyayari. Lucky numbers at color for the day ay 6, 18, 26, 37 at green.

CANCER (Hunyo 22 - Hulyo 22) – Upang makaiwas na magkaroon ng sakit ng ulo tungkol sa trabaho ay tiyakin na tama ang ginagawa. Huwag kaagad paniwalaan ang sinasabi ng kausap. Lucky numbers at color for the day ay 9, 16, 25, 40 at gray.

LEO (Hulyo 23 - Agosto 22) – May mga kilos ka ngayon na ang resulta ay nangyari nang kapalpakan noon sa iyong buhay. Upang maiwasan, taimtim na panalangin ang kailangan at lubos na pag-iingat. Lucky numbers at color for the day ay 3, 15, 19, 38 at red.

VIRGO (Agosto 23 - Setyembre 23) – Magagampanan ng mahusay ang mga obligasyon na nakaatang sa balikat ngu?nit ang iniisip ay nakatuon sa romansa. Mala??mang na may plano kung saan maglilibang kasama ang iniirog. Lucky numbers at color for the day ay 4, 7, 24, 36 at orange.

LIBRA (Setyembre 24 - Oktubre 23) – Hindi kailangan na maging magarbo o magastos upang tiyak na maging maganda ang impresyon ng tao. Maging natural, sapat na ito. Lucky numbers at color for the day ay 11, 23, 39, 44 at pink.

SCORPIO (Oktubre 24 - Nobyembre 22) – Huwag maging magastos kahit may pera dahil darating ang araw na tiyak na may pagkakagastusan na hindi maiiwasan. Maging tipid at simulan ang pag-iipon. Lucky numbers at color for the day ay 17, 24, 39, 41 at sky blue.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 - Dis?yembre 21) – May mga bagay na pinagdududahan sa minamahal. Upang makasiguro sa nais malaman, kausapin ito ng masinsinan nang maliwanagan. Lucky numbers at color for the day ay 9, 16, 24, 39 at peach.

CAPRICORN (Disyembre 22 - Enero? 19) – Nakakadismayang balita ang matatanggap. Maaaring may kinalaman sa trabaho, pinansiyal o buhay pag-ibig. Huwag hayaan na maapektuhan ng husto ang sarili. Lucky numbers at color for the day ay 4, 18, 24, 35 at maroon.

kerstinne25
4th Feb 2011, 07:37
Pebrero 4, 2010
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon)

Pagtitibay: Okay sa salapi: Divine trust is now at work in this transaction. Ang tiwala ko sa Diyos ang gabay ko sa aking hanapbuhay.

AQUARIUS (Enero 20- Pebrero 18) – Ang kumplikasyon tungkol sa pera sa nagdaang panahon ay magkakaroon ng kalutasan. Umiwas sa walang kwentang usapan. Lucky numbers at color for the day ay 5, 8, 16, 32 at aqua blue.

PISCES (Pebrero 19- Marso 20) – Ang payo sa pinansiyal ay isaalang-alang? at pag-aralang mabuti. Magkakaroon ng bagong relasyon sa pag-ibig. Lucky numbers at color for the day ay 5, 19, 29 at emerald green.

ARIES (Marso 21- Abril 19) – Mayaman ang guni-guni na mapapakinaba?ngan sa kaunlaran o ng magandang negosyo. Matatapos ang sinimulang gawain. Lucky numbers at color for the day ay 2, 7, 19, 41 at jade green.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) – Kung ang nasa kalooban ay tapat at walang pagkukunwari nasa tamang landas ka ng tagumpay. Maaaring may pagsubok ngunit maiiraos din. Lucky numbers at color for the day ay 1, 10, 16, 34 at honey yellow.

GEMINI (Mayo 21- Hunyo 21) – Kung may transaksyon sa negosyo dapat isa?gawa pagkalipas ng tanghali. Suriing mabuti ang proposisyon o suhestiyon. Lucky numbers at color for the day ay 1, 6, 19, 37 at red.

CANCER (Hunyo 22- Hulyo 22) – Huwag patangay sa agos ng karangyaan dahil mahihirapan ka. Magsimula ng pagba-budget. Lucky numbers at color for the day ay 3, 4, 20, 40 at citrine yellow.

LEO (Hulyo 23- Agosto 22) – Abalahin ang sarili sa paggawa sa loob ng tahanan. Maasahan ang payo ng kaibigan. Lucky numbers at color for the day ay 9, 22, 29, 33 at electric blue.

VIRGO (Agosto 23- Setyembre 23) – Ang mga taong malapit sa kalooban ay pahalagahan. Magpasalamat sa nagbigay ng suhestiyon. Lucky numbers at color for the day ay 3, 9, 12, 15 at turquoise.

LIBRA (Setyembre 24- Oktubre 23) – Wala kang maaasahan kaya ma?la?king pasalamat kung matulungan ka ng isang kaibigan o kamag-anak. Huwag ituloy ang isang bagay kung hindi alam ang kahihinatnan. Lucky numbers at color for the day ay 3, 32, 39, 42 at pink.

SCORPIO (Oktubre 24- Nobyembre 22) –Tumpak ang panahon sa pagpapayaman ng katalinuhan at karanasan. Ang nagmamalasakit ay bigyan ng pansin at magpasalamat. Lucky numbers at color for the day ay 2, 8, 14, 20 at sky blue.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23- Disyembre 21) – Ang kalusugan ay dapat bigyan ng sapat na pag-aalaga. Mag-ingat at magtipid. Lucky numbers at co?lor for the day ay 6, 18, 22, 5 at dollar green.

CAPRICORN (Disyembre 22- Enero 19) – Huwag magpadala sa mungkahi ng iba at sariling desisyon ang sundin. Huwag mag-alinlangan sa minamahal. Lucky numbers at color for the day ay 8, 9, 26, 27 at fuchsia.

yesnoonyes
4th Feb 2011, 07:41
Tnx! magbubudget! na po! :weep:

kerstinne25
5th Feb 2011, 07:34
Pebrero 5, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon)

Pagtitibay: Sa tulong ng Diyos maakit ko ang lahat na mabuti sa akin ngayon.

AQUARIUS (Enero 20- Pebrero 18) – Dahil sa isang malapit na kaibigan, makikilala ang lalaki o babae na makakapagpatibok ng puso. Lahat ng gustong gawin ay ipagpatuloy dahil magtatagumpay. Lucky numbers at color for the day ay 9, 17, 24, 38 at brown.

PISCES (Pebrero 19- Marso 20) – Huwag sumuko kaagad. Magtimpi at magtiyaga sa pagharap ng pagsubok. Alalahanin na hindi lahat ng sulosyon sa problema ay makukuha sa isang iglap lang. Lucky numbers at color for the day ay 10, 23, 37, 44 at jade green.

ARIES (Marso 21- Abril 19) – Magtiwala sa anumang mangyayari dahil makakarating ka rin sa patutunguhan. Maraming daan sa landas ng tagumpay. Lucky numbers at color for the day ay 2, 13, 25, 33 at maroon.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) – Huwag labis na pagtuunan ng pansin ang isang bagay dahil mabatbalewala ang iba. Huwag magmadali dahil lalo lamang magkakamali. Lucky numbers at color for the day ay 15, 27, 35, 40 at green.

GEMINI (Mayo 21- Hunyo 21) – Bigyang pansin ang ibang mga bagay na maaaring makatulong sa katuparan ng pa?ngarap. Maaaring sa sobrang pagpansin sa isang bagay ay may makaligtaan kang lalong mahalagang bagay. Mag-ingat. Lucky numbers at color for the day ay 5, 14, 28, 40 at indigo.

CANCER (Hunyo 22- Hulyo 22) – Makakakilala ng tao na sa kalaunan ay magbibigay ng kasiyahan sa buhay. Iwasan ang gulo. Lucky numbers at color for the day ay 7, 19, 27, 32 at violet.

LEO (Hulyo 23- Agosto 22) – Huwag kimkimin ang sama ng loob dahil kapag hindi ito nakaya, daig pa ng bulkang sasabog. Panatilihin nasa maayos ang mga bagay at maging positibo ang pananaw. Lucky numbers at color for the day ay 11, 12, 30, 37 at red.

VIRGO (Agosto 23- Setyembre 23) – Nasa iyo ang katangian at kakayahan. Kailangan lamang pag-ibayuhin. Tiyakin na may kakayahan ka na pamunuan ang lahat. Lucky numbers at color for the day ay 9, 23, 36, 42 at blue.

LIBRA (Setyembre 24- Oktubre 23) – Mahalaga ang magplano at isipin ang gagawin nang makaiwas sa pagsasa?yang ng oportunidad o oras. Huwag magmadali. Lucky numbers at color for the day ay 10, 22, 34, 45 at purple.

SCORPIO (Oktubre 24- Nobyembre 22) – Kung may hindi alam, pag-aralan nang matutuhan. Kung gustong magtagumpay, matutong makisayaw sa tugtog ng buhay. Lucky numbers? at color for the day ay 6, 23, 41 at yellow.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23- Disyembre 21) – Huwag pagurin ang sarili sa paggawa ng bagay na hindi naman talaga nauunawaan ng lubusan. Ang tagumpay ay nakasalalay sa iyong positibong katangian. Lucky numbers at color for the day ay 9, 18, 27, 33 at orange.

CAPRICORN (Disyembre 22- Enero 19) – Sa halip na maghanap ng ibang bagay, bigyang-halaga at pansin ang mga bagay na mayroon ka. Huwag pansinin ang mga inggit?. Lucky numbers at color for the day ay 5, 13, 34, 41 at pink.

kerstinne25
6th Feb 2011, 07:27
Pebrero 6, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated February 06, 2011 12:00 AM

Pagtitibay: My Divine clairvoyance is now producing visions of perfect success. Natatanaw ko ang mga pangitain ng masaganang buhay.AQUARIUS (Enero 20- Pebrero 18) – Maging alerto at makiramdam ng mabuti. Ang inggit ng mga kasamahan sa trabaho ay hindi maiiwasan. Malamang sisiraan ka ng dahil sa inggit. Malamang isang kaibigan ang magtraydor. Mag-ingat sa isang Scorpio. Lucky numbers at color for the day ay 2, 16, 30, 42 at white.PISCES (Pebrero 19- Marso 20) – Pag-isipang mabuti ang mungkahi o suhestiyon, kung maganda ang idudulot, tanggapin subalit kung inaakalang walang mapapala, tanggihan. Huwag magpadalos-dalos ng pasya. Kapakanan ng sarili ang dapat isaalang-alang. Kung may duda, huwag ituloy. Lucky numbers at color for the day ay 10, 26, 33, 40 at violet.ARIES (Marso 21- Abril 19) – Praktikal ang dapat gamitin sa tahanan at maging sa trabaho. Wala kang maaasahang tulong mula sa kasamahan, kaibigan, kasambahay at maging kamag-anak ngayon kaya sariling sikap ang dapat. Kung may negosyo matumal ngunit makakabawi sa susunod na araw. Lucky numbers at color for the day ay 4, 13, 30, 41 at tangerine.TAURUS (Abril 20-Mayo 20) – Kung may suliranin ang iyong kaibigan, kasamahan o kasambahay ikaw ang makakaresulba sa pamamagitan ng payo o pera. Hindi masama ang tumulong ngunit ibigay sa nararapat. Lucky numbers at color for the day ay 17, 24, 39, 41 at sky blue.GEMINI (Mayo 21- Hunyo 21) – Magiging abala ka sa mara?ming bagay, pang-personal o sa trabaho. May magtatampong kaibigan, kasambahay o kasamahan dahil hindi mo mapapaunlakan ang hiling. Huwag magpautang ng pera dahil matagal bago mabayaran. Lucky numbers at color for the day ay 11, 23, 39, 44 at pink.CANCER (Hunyo 22- Hulyo 22) – Magiging mapusok ka ngayon at kung walang pagpi?pigil sa sarili dadalhin ka sa kapahamakan. Ngayon dapat iwasan ang mga barkada dahil masasabit sila sa iyong gagawin o ikaw ang masasabit sa gagawin nila. Kung wala kang magawa, bagay ang magpahinga. Lucky num?bers at color for the day ay 4, 16, 27, 31 at brown.LEO (Hulyo 23- Agosto 22) – Kung haharapin ang dapat harapin lalo kang makilala dahil sa iyong talino at husay. Iwasan ang magbigay ng opinyon sa taong hindi lubos na kilala dahil kabaligtaran ang kanyang akala sa hangad mong makatulong. May surpresang dara?ting. Lucky numbers at color for the day ay 9, 16, 24, 39 at peach.VIRGO (Agosto 23- Setyembre 23) – May masaya at malungkot na mangyayari. Malamang may magandang balitang matanggap na ikakasiya. Malamang may matuklasan na siyang maging dahilan ng paglungkot. Ang mahalaga ay maging praktikal sa anumang mangyayari. Mag-ingat sa kapwa Virgo. Lucky numbers at color for the day ay 4, 18, 24, 35 at maroon.LIBRA (Setyembre 24- Oktubre 23) – Ang nararamdaman na sakit ay mapapawi. Pagbigyan ang sarili na makapaglakbay sa ibang lugar upang maiba ang ihip ng kapalaran. Ang magbakasakali, maliban sa pagsugal ay inaayunan ng panahon. Positibo ang resulta sa lalakarin. Lucky numbers at color for the day ay 4, 7, 24, 36 at orange.SCORPIO (Oktubre 24- Nobyembre 22) – Ang pagpaparaya ay pagpapakita ng pagkamaunawain at pagmamahal. Huwag mabahala dahil kapalit ng tiwala ay kaligayahan. Ang tiwala ay kakambal ng pag-ibig at pagmamahal kaya dapat alagaan nang hindi masira. Magiging maligaya ang tungkol sa pag-ibig kung Leo ang kapareha. Lucky numbers at color for the day ay 3, 15, 19, 38 at red.SAGITTARIUS (Nobyembre 23- Disyembre 21) – Sasama ang iyong mood o pakiramdam sa sitwasyon ngayon. Kailangan ang payo ng higit na nakakaalam sa iyong problema. Walang mangyaya?ring solusyon kung magpapadala sa bugso ng emosyon. Makakahagilap ng katugunan sa problema mula sa ibang tao. Lucky numbers at color for the day ay 6, 18, 26, 37 at green.CAPRICORN (Disyembre 22- Enero 19) – Lingunin ang pinanggalingan at iwasan na maghangad na lumipad ng mataas dahil kung babagsak, sasabog ang lahat ng pangarap. Magpakatotoo at iwasan ang pagkaplastik at pagsisinungaling dahil bukod sa niloloko ang kapwa ay niloloko lamang ang sarili. Lucky numbers at color for the day ay 9, 16, 25, 40 at gray.

kerstinne25
7th Feb 2011, 07:13
Pebrero 7, 2010
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated February 07, 2011 12:00 AM

Pagtitibay: Ang kabuuan ko sa diwa ng karunungan ng Diyos ang umaakit ng kagandahan, kabutihan at kayamanan.

AQUARIUS (Enero 20 - Pebrero 18) – Posibleng hindi maging maganda ang pakiramdam dahil sa tensiyon o may parating na karamdaman. Bigyan ng tamang atensiyon ang kalusugan na siyang tanging yaman upang mabuhay. Kung naging abusado ka sa iyong kalusugan noon ngayon ang paniningil. Dapat magbago. Lucky numbers at color for the day ay 15, 30, 40, 41 at neon.

PISCES (Pebrero 19 - Marso 20) – Kung hangad ma?ging masaya ang araw-araw na buhay, makipagsundo sa mga kaaway at nakasamaan ng loob. Magaan ang buhay at magiging masuwerte kung walang kaaway. Lucky numbers at color for the day ay 22, 39, 40, 42 at aqua blue.

ARIES (Marso 21 - Abril 19) – Kung kabilang ka sa naghahanap ng trabaho huwag mawalan ng pag-asa dahil tiyak makakatagpo ka sa lalong madaling panahon. Kung may problema sa relasyon sa kasambahay, sa tulong nang walang sawang panalangin magiging maayos ang sitwasyon. Lucky numbers at color for the day ay 18, 27, 36, 40 at yellow.

TAURUS (Abril 20 - Mayo 20) – Hindi kailangan na ibuhos ang lahat ng oras sa trabaho o hanapbuhay. Maglaan ng kaunting panahon para sa pag-relax, pakikipagkita sa mga kaibigan, malapit na kamag-anak at lalo na sa paggawa ng bagay na magbibigay sigla sa romansa. Lucky numbers at color for the day ay 8, 24, 34, 38 at jade green.

GEMINI (Mayo 21- Hunyo 21) – Susubukan mong gumawa ng isang kakaibang bagay at gagamitin ang iyong creativity. Ang magandang balita, may surpresa kang darating. Lucky numbers at color for the day ay 11, 22, 33, 40 at red.

CANCER (Hunyo 22 - Hulyo 22) – May paglalakbay kang gagawin tungkol sa trabaho o sa personal. Kung kasama ang maliit na bata sa paglakad tiyakin na bantayang mabuti upang hindi mawala. Kung sakay ka ng isang pampasaherong sasakyan tiyakin kumpleto ang mga dala-dalahan sa pagbaba dahil may bantang may mawawala o maiwan. Lucky numbers at color for the day ay 11, 29, 39, 41 at brown.

LEO (Hulyo 23 - Agosto 22) – Kung hindi mo papansinin ang mga mangyayaring negatibo sa iyong paligid magiging walang epekto ang negatibong enerhiya sa iyo. Kung magkamali ka huwag damdamin manapa’y magpasalamat dahil ang negatibong nangyari ay napunta sa isang bagay. Lucky numbers at color for the day ay 13, 22, 35, 39 at indigo.

VIRGO (Agosto 23 - Setyembre 23) – Tulad ng dati, magiging pasaway ka na naman. Ngayon dapat baguhin ang masamang ugali para swertehin sa buhay. Kung baguhin ang mga kapalpakan kaunlaran ang magiging kapalit. Lucky numbers at color for the day ay 2, 17, 23, 40 at orange.

LIBRA (Setyembre 24 - Oktubre 23) – May mang-aasar sa iyo na hindi maiwasan at kung patulan hindi magiging maganda ang mangyayari. Maghunos-dili ka ngayon upang maiwasan ang dapat iwasan. Lucky numbers at color for the day ay 9, 14, 32, 33 at red.

SCORPIO (Oktubre 24 - Nobyembre 22) – Napapaligiran ka ng mga taong nakakaunawa sa iyong mga ginagawa at handang sumuporta. Magandang oportunidad ang darating na may kinalaman sa trabaho o career. Huwag magpabaya at maging alerto. Lucky numbers at color for the day ay 20, 25, 33, 34 at green.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 - Disyembre 21) – Huwag tularan ang iba kung sa akala mali ang ginagawa. Posibleng may balak kang lumipat ng trabaho o tirahan, kung akalang positibo ang kaunlaran, hindi ka nagkakamali. Lucky numbers at color for the day ay 17, 26, 30, 42 at blue.

CAPRICORN (Disyembre 22 - Enero 19) – Huwag igiit ang katwiran o gusto dahil ito ang pagmumulan ng argumento at hindi pagkakaunawaan. Kung may katwiran ipagpaliban ang paliwanag dahil hindi ka pakikinggan at maghinanakit ka lamang. Lucky numbers at color for the day ay 6, 19, 25, 37 at sky blue.

akosialan
7th Feb 2011, 08:00
wala sa hulog yung akin :lmao:

kerstinne25
8th Feb 2011, 07:29
wala sa hulog yung akin :lmao:

kelan ka ba sa hulog? :evillol:

kerstinne25
8th Feb 2011, 07:30
Pebrero 8, 2010
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated February 08, 2011 12:00

Pagtitibay: Mahal ako ng Diyos. Ang enerhiya ng Diyos ay nasa kalooban ko ngayon.

AQUARIUS (Enero 20 - Pebrero 18) – Magiging masaya ang susunod na mga araw ngunit ngayon ay matamlay dahil sa kakapusan ang problema. Tiyaga at sipag ang kailangan. Lucky numbers at color for the day ay 3, 5, 38, 41 at yellow.

PISCES (Pebrero 19 - Marso 20) – Mali ang akala ng lahat na hindi mo dinaramdam ang mga bagay na sinasabi o ginagawa sa iyo. Umaksyon, huwag pahintulutang manatili sa dibdib ang kimkim na sama ng loob. Lucky numbers at color for the day ay 2, 9, 35, 42 at orangte.

ARIES (Marso 21 - Abril 19) – Sa bawat araw na nagdaan nakakaramdam ka ng pagkainip at pagkainis sa sarili dahil parang walang nangyayari. Ito ang tamang panahon upang isakatuparan ang matagal ng binabalak. Lucky numbers at color for the day ay 2, 12, 33, 41 at pink.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) – Suliranin sa pag-ibig ang magdadala ng tamlay. Kung hindi mapaglabanan ay hahantong sa isipan na sirain ang sarili. Magpakatatag. Lucky numbers at color for the day ay 15, 18, 29, 37 at brown.

GEMINI (Mayo 21 - Hunyo 21) – Huwag mainis kung maging makulit ang mga taong nakapaligid dahil sadyang malapit ka ngayon sa mga ito. Huwag maging waldas sa pera. Lucky numbers at color for the day ay 15, 18, 29, 37 at gray.

CANCER (Hunyo 22 - Hulyo 22) – Palipasin sa kabilang tainga ang maririnig. Huwag patulan ang naghahanap ng gulo. Makakagawa ng isang bagay na hahangaan ng marami. Lucky numbers at color for the day ay 14, 25, 28, 33 at white.

LEO (Hulyo 23 - Agosto 22) – Iwasan ang pagka-agresibo dahil sa halip na mapalapit ang kalooban ng minamahal ay mawawalan ito ng tiwala sa iyo. Kung maging mapusok ay dadanasin ang kapahamakan.. Lucky numbers at color for the day ay 9, 25, 29, 36 at blue.

VIRGO (Agosto 23- Setyembre 23) – Kaya masaya ang minamahal ay dahil sa naging mapagparaya at hindi ka naging makasarili. Ang pagiging maalalahanin ay may ganting pagmamahal. Lucky numbers at color for the day ay 17, 24, 31, 38 at light blue.

LIBRA (Setyembre 24- Oktubre 23) – Kung may problema dahil sa pangangailangan ngayon ay makikilala ang tunay na mga kaibigan. Ngayon mo makikilala kung sino ang hindi makakatulong sa iyo. Lucky numbers at color for the day ay 11, 19, 25, 37 at sky blue.

SCORPIO (Oktubre 24- Nobyembre 22) – Mag-ingat sa pagsasalita. Huwag damdamin ang pangyayari dahil makakabawi ka sa ibang paraan. Lucky numbers at color for the day ay 19, 28, 36, 39 at fuchsia.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 - Disyembre 21) – Upang ma?iwasan na magkaroon ng samaan ng loob kahit labag sa damdamin ay pagbigyan ang kahilingan ng nakakarami. Lucky numbers at color for the day ay 8, 14, 34, 40 at jade green.

CAPRICORN (Disyembre 22 - Enero 19) – Isiping mabuti ang mga dapat gawin na hakbang bago kumilos upang maiwasan ang magsisi. Lalong makakasama sa binabalak ang mga desisyon na hindi pinag-isipan ng mabuti. Lucky numbers at color for the day ay 15, 20, 27, 37 at lilac.

kerstinne25
9th Feb 2011, 08:20
Pebrero 9, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated February 09, 2011

Pagtitibay: I am God’s child, God loves and help me all the time. Anak ako ng Diyos Tuloy-tuloy ang daloy ng biyaya ko ngayon.

AQUARIUS (Enero 20- Pebrero 18) – Magpapakita ng pagkainis o pagkapikon sa kaibigan o kasamahan na nambubuwisit dahil hindi ka tatantanan hanggang mawalan ka ng pasensya. Tawanan ang nang-aasar, huwag pansinin at tiyak magiging maganda at maaliwas ang buong araw sa iyo. Lucky numbers at color for the day ay 13, 34, 35, 36 at indigo.

PISCES (Pebrero 19- Marso 20) – Kung marumi ang kapaligiran, mag-ingat dahil madali kang kapitan ng sakit mula dito. Makakabuti na ilaan ang panahon sa paglilinis ng kapaligiran sa tahanan o sa pinapasukan. Pangalagaan ang kalusugan na siyang tanging puhunan ng hanapbuhay. Magsimula ka ng pagtitipid upang hindi kapusin sa darating na gastusin ng mga nag-aaral. Lucky numbers at color for the day ay 12, 17, 23, 44 at orange.

ARIES (Marso 21- Abril 19) – Walang sigalot sa love-life at mananatili ang harmoniya ng pagsasama. Iwasan ang mga talakayan na walang maidudulot na kabutihan. Hangga’t maaari tumahimik. Lucky numbers at color for the day ay 19, 24, 32, 33 at red.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) – Isang kapamilya ang mabibigyan mo ng kasiyahan. Kung balak magnegosyo, pag-aralan muna ng mabuti at mangalap ng mga mahalagang impormasyon bago pumalaot. Project study ang kailangan sa anumang pangmatagalang hanapbuhay upang hindi danasin ang kabiguan. Lucky numbers at color for the day ay 10, 20, 33, 34 at green.

GEMINI (Mayo 21- Hunyo 21) – Habaan ang pasensya upang mapaglabanan ang mga kabiguan sa buhay. Bawasan o putulin ang mga oras na ginugol sa libangan o walang kabuluhang mga bagay upang maharap at maasikaso ang mahalagang responsibilidad. Kung lahat ng ito ay magagawa, tatahakin ang tamang landas ng kaunlaran. Lucky numbers at color for the day ay 15, 25, 30, 40 at blue.

CANCER (Hunyo 22- Hulyo 22) – Ngayon pa lamang dapat paghandaan ang mga gastusin sa pasukan ng mga nag-aaral. Simulan ang pag-iipon dahil sa obligasyon ng mga pinapaaral upang hindi sumakit ang ulo pagdating ng panahon. Huwag aksayahin ang panahon. Anumang anggulo ng mabuting pagkakakitaan ay dapat gawin basta sa mabuting paraan. Lucky numbers at color for the day ay 16, 29, 35, 37 at sky blue.

LEO (Hulyo 23- Agosto 22) – Mapapabilang ka sa mga taong maaaring kumita ng malaki ngayong araw. Taglay mo ang positibong karisma kaya madali kang makahikayat ng kausap lalo na sa mga customers. Iwasan ang paghihinala sa kasama, kaibigan o kasambahay dahil ito ang magiging dahilan na mawala ang kanilang respeto sa iyo. Lucky numbers at color for the day ay 15, 16, 40, 41 at neon green.

VIRGO (Agosto 23- Setyembre 23) – Baguhin ang desisyon lalo na kung ang resulta ay hindi patas sa kasamahan, kasambahay o kaibigan. Malamang susumpungin ka kung walang pasensiya, ngunit kakikitaan naman ng sigla dahil ang naudlot na lakad ay matutuloy. Huwag magpadalos-dalos. Lucky numbers at color for the day ay 21, 22, 40, 42 at aqua blue.

LIBRA (Setyembre 24- Oktubre 23) – May hadlang sa iyong plano. Ang sigalot sa paligid ay siyang magiging dahilan sa pagpapaliban ng ilang mahahalagang bagay. Mag-ingat sa mga matutulis at matatalas na bagay. Lucky numbers at color for the day ay 19, 20, 36, 40 at yellow.

SCORPIO (Oktubre 24- Nobyembre 22) – Masasangkot ka sa sitwasyon kung saan magagamit ang kahusayan sa pananalita at diplomasya. Maganda ang takbo ng pananalapi at isang Aries o Scorpio ang magkakaroon ng malaking bahagi ng iyong aktibidad. Wala kang maire-reklamo sa takbo ng relasyon o sa buhay may asawa. Lucky numbers at color for the day ay 18, 24, 34, 39 at jade green.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23- Disyembre 21) – Maging tapat sa tunay na nararamdaman. Kung may galit hindi masama kung nais ihayag ngunit hangga’t maaari iwasan ang magmura. Magkakaroon ng linaw ang matagal nang suliranin tungkol sa pag-ibig. Sa dapit hapon magiging maaliwalas ang panahon. Lucky numbers at color for the day ay 11, 12, 33, 34 at red.

CAPRICORN (Disyembre 22- Enero 19) – Ang makikilala mo ngayon ay nagtataglay ng mga katangiang hinahanap sa mamahalin. Malamang makatagpo ngayon ang soulmate o twin-flame. Kung titibok ang puso ngayon sa isang nilalang huwag nang pakawalan dahil tiyak ang iyong magandang buhay sa kanyang piling. Lucky numbers at color for the day ay 8, 9, 39, 41 at brown.

kerstinne25
10th Feb 2011, 07:32
Pebrero 10, 2010
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated February 10, 2011

Pagtitibay: With God’s rich help I go from success to great success. Sa masaganang tulong ng Diyos, walang patid ang daloy ng aking tagumpay.

AQUARIUS (Enero 20- Pebrero 18) – Ibahagi ang iyong opinyon at saloobin. Hindi ikinakahiya na ipakita kung sino ka at ano ang kaya mong gawin. Walang mapapala kung hiya ang iiral sa iyong pagkatao dahil hindi mo mabibigkas o maipapakita ang iyong talino, husay at galing. May kaya ka na hindi kaya ng iba, na dapat maibahagi sa iba. Lucky numbers at color for the day ay 4, 5, 34, 42 at brown.

PISCES (Pebrero 19- Marso 20) – Ang hindi napagtuunan ng pansin noon ay siyang magiging prayoridad mo ngayon at maaaring ito ay mula sa negosyo, trabaho, sa tahanan o relasyon. May mga pananaw kang dapat tapusin, ang nabinbin na gawain, transaksiyon o relasyon. Walang masama kung ikakaligaya at ikakaunlad ang nasa isip, ang mahalaga ituloy ang binabalak. Lucky numbers at color for the day ay 11, 13, 34, 41 at green.

ARIES (Marso 21- Abril 19) – Busilak sa halimuyak at ganda ang iyong araw. Walang magiging problema sa trabaho at tahanan. Walang magiging hadlang sa anumang binabalak at gagawin. Magaan ang pakiramdam at maaliwalas ang bawat sulok ng kapaligiran. Lucky numbers at color for the day ay 7, 8, 39, 43 at ocean blue.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) – Dahil magulo ang iyong isipan at pakiwari na nasa nag-krus na daan ka at hindi alam ang direksyon ng tamang pupuntahan, makabubuting kumunsulta sa higit na nakakaalam o sa psychic. Upang magkaroon ng tamang gabay. Huwag mahiya na humingi ng tulong sa nakakaalam. Lucky numbers at color for the day ay 8, 9, 14, 41 at violet.

GEMINI (Mayo 21- Hunyo 21) – Sa halip na magsisi o manghinayang, magpasalamat na hindi matuloy ang plano o binabalak dahil magreresulta ng hindi maganda. Ibaling sa ibang makabuluhan na gawain ang napagplanuhan dahil dito tiyak ang tagumpay. Palipasin muna ang araw na ito kung may lalakarin. Lucky numbers at color for the day ang 1, 15, 18, 22 at green.

CANCER (Hunyo 22- Hulyo 22) – Kung naging magulo ang iyong isipan, ang magandang gawin ay umupo muna at magplano kung ano ang unang dapat gawin. Magplano bago magsimula nang kahit anong bagay. Huwag magpadalos-dalos dahil palaging nakasunod ang anino ng pagkakamali. Lucky numbers at color for the day ay 2, 3, 17, 29 at white.

LEO (Hulyo 23- Agosto 22) – Buong tatag mong mahaharap kung papaano gawin ang pagkontrol sa iyong buhay at sa gagawing mga desisyon. Subalit ang masusing pag-aaral ay huwag kalimutan. Ang kalimitan sa biglaang desisyon ay pinagsisisihan. Lucky numbers at color for the day ay 3, 22, 35, 37 at red.

VIRGO (Agosto 23- Setyembre 23) – Madali kang mahuhulog pagdating sa usapang pag-ibig. Mabilis ka rin makatayo kapag nadapa sa gitna ng nabigong relasyon. Kung liligawan o manliligaw ngayon, tiyakin na handa kang magpatali dahil hindi ka na makakawala dahil siya ang iyong twin-flame o soulmate. Lucky numbers at color for the day ay 6, 26, 31, 36 at fuchsia.

LIBRA (Setyembre 24- Oktubre 23) - Masayahin ka na makipaghalubilo sa labas subalit ngayon, iwasan ito nang mapalayo sa hindi magandang pangyayari. Mag-ingat, magmasid at maging alerto sa paligid. Huwag magtiwala sa nakasanayan gawin sa labas ng tahanan. Hangga’t maaari tumigil sa loob ng tahanan. Lucky numbers at color for the day ay 5, 7, 36, 39 at aquamarine.

SCORPIO (Oktubre 24- Nobyembre 22) – Huwag maniwala sa kutob o hinala dahil malamang na magkakamali ka. Paniwalaan ang makikitang ebidensiya dahil ito ang katotohanan. Huwag maniwala sa tsismis baka may naninira lamang. Alamin ang puno’t dulo bago magbigay ng komento o gumawa ng desisyon. Lucky numbers at color for the day ay 2, 29, 33, 39 at orange.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23- Disyembre 21) – May makabuluhang bagay na magaganap sa iyo ngayon. Malamang sa iyong bagong anyo ng pagbibihis o pagbabago ng ugaling hindi kanais-nais ay makapuna ng atensiyon ng iba. Magiging balanse ang iyong pagkatao at kung ito ay ituloy, marami kang magiging kapanig. Lucky numbers at color for the day ang 12, 29, 32, 22 at cream.

CAPRICORN (Disyembre 22- Enero 19) – Matinong pag-iisip at praktikal ang dapat mong gamitin ngayon. May makakasagupa kang makulit, mapagsamantala o manloloko. Kahit alam mong inuuto ka, magpakahinahon at idaan sa diplomasya ang hindi pagsang-ayon. Iwasan ang magalit dahil hindi hahantong sa maganda. Lucky numbers at color for the day ay 4, 23, 28, 37 at blue.

kerstinne25
11th Feb 2011, 08:18
Pebrero 11, 2010
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated February 11, 2011 12:00 AM

Pagtitibay: I give thanks to God that my success is big, powerful and free flowing. Malaki ang pasalamat ko sa Diyos dahil tuloy-tuloy ang daloy ng aking tagumpay.

AQUARIUS (Enero 20 - Pebrero 18) – Bagong pag-ibig ang uusbong sa damdamin. Simulang magtipid at mag-ipon para sa kinabukasan. Ang mahalagang bagay na gustong gawin ay maipagpapaliban. Walang problema sa trabaho ngunit may kaunting gusot sa tahanan o sa relasyon. Lucky numbers at color for the day ay 4, 23, 12, 38 at brow

PISCES (Pebrero 19 - Marso 20) – Umaayon ang panahon sa pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan. Ma?ngingibabaw ang kapusukan ng damdamin na dapat mapaglabanan. Magiging abala sa mga gawain. Makiisa sa mga kasamahan upang manatili ang harmoniya. Lucky numbers at color for the day ay 6, 18, 34, 38 at orange.

ARIES (Marso 21 - Abril 19) – Kahit may sarili ka nang pamilya lalong titibay ang relasyon sa kapamilya at bukas ang kanilang suporta. Hindi ka makakaiwas sa isang kumplikadong situwasyon kung maghahangad ng isang mataas na bagay kaysa gumawa ng labag sa batas ng tao at Diyos upang makamit ang karangyaan, makuntento. Lucky numbers at color for the day ay 3, 24, 38, 41 at lavender.

TAURUS (Abril 20 - Mayo 20) – Ang mga kaibigan ay maaasahan ng tulong kung kailangan. May pagka?sensitibo ang minamahal kaya sikapin na magparaya at pairalin ang pang-unawa. Makakakilala ng bagong kaibigan na malamang makakatulong. Lucky numbers at color for the day ay 10, 14, 33 41 at strawberry red.

GEMINI (Mayo 21 - Hunyo 21) – Ang nakaraang suliranin ay maaaring makalimutan o magkaliwanagan sa kinauukulan. Magaan ang pasok ng pera sa negosyo. Umaayon ang masuwerteng pagkakataon kaya abangan at huwag paalpasin. Lucky numbers at color for the day ay 11, 20, 34, 41 at royal blue.

CANCER (Hunyo 22 - Hulyo 22) – Masaya ang pakikisalamuhang sosyal kung bibigyan ng panahon. Ang tamang asal sa pananalita at pakikisama ay dapat pairalin. Bigyang-halaga at panahon ang pag-aaruga sa kalusugan. Lucky numbers at color for the day ay 3, 11, 18, 36 at yellow.

LEO (Hulyo 23 - Agosto 22) – Madaling pakitunguhan ang mga kaibigan. Ang samahang pangkaibigan ay posibleng mauwi sa pag-iibigan. Hindi ka makatatanggi ngayon na magbigay ng tulong sa kaibigang may kaila?ngan. Lucky numbers at color for the day ay 2, 10, 16, 31 at pink.

VIRGO (Agosto 23 - Setyembre 23) – Ang minamahal ay hindi magkakait ng tulong kung kailangan. May haharaping pagkakagastusan na hindi maiiwasan subalit ang magandang balita ay nasa landas ang suwerte. Lucky numbers at color for the day ay 2, 12, 33, 40 at orange.

LIBRA (Setyembre 24 - Oktubre 23) – Iwasan ang palaging mainit ang ulo. Magiging lubos ang kaligayahan kung kasama ang minamahal. Mag-budget sa paggastos. Ang hindi pagkakaunawaan sa kaibigan o kasambahay ay magbubunga ng tensiyon. Lucky numbers at color for the day ay 7, 18, 29, 37 at white.

SCORPIO (Oktubre 24 - Nobyembre 22) – Isang bagong relasyon sa pag-ibig ang magbibigay sigla. Dahil sa kasiglahang ito, ano man ang hirap o bigat ng gawain ay magaan na mairaraos. Nakabuntot ang pagkakamali kaya konsentrasyon ang kailangan. Lucky numbers at color for the day ay 5, 16, 28, 32 at avocado green.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 - Disyembre 21) – Isang kamag-anak o kasamahan ang malamang magkaroon ng hinanakit. Ang pagpapahinga ay magiging makabuluhan sa kalusugan. Umaayon ang panahon sa proyektong pangkomunidad. Mas mabiyaya ang nagbibigay kaysa tumanggap kaya hindi maiiwasan na magbigay ng tulong. Lucky numbers at color for the day ay 1, 9, 18, 41, at tangerine.

CAPRICORN (Disyembre 22 - Enero 19) – Hindi magiging abala subalit maraming mahahalagang gawain na matatapos dahil sa angking enerhiya. Pa?nindigan ang prinsipyo upang hindi maloko ng iba. Dara?ting ang hinihintay. Hindi maiiwasan na may magselos. Lucky numbers at color for to day ay 7, 12, 21, 37 at jade green.

kerstinne25
12th Feb 2011, 07:37
Pebrero 12, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated February 12, 2011 12:00 AM

Pagtitibay: I am strong in the Lord and in the power of His might. Ang kapangyarihan ko ngayon ay mula sa diwa ng Karunungan ng Diyos.

AQUARIUS (Enero 20 - Pebrero 18) – Kung walang imik, walang pagkakamali, kaunting salita kakaunti ang pagkakamali. Kung madaldal marami kang pagkakamaling magagawa. Alalahanin na walang sinuman ang nakaliligtas sa batas ng karma. Baguhin ang dapat baguhin sa ugali upang landasin ang kaunlaran. Lucky numbers at color for the day ay 2, 6, 25, 36 at red.

PISCES (Pebrero 19 - Marso 20) – Maaaring madawit ka ng dahil sa iba ngunit maiiwasan ito kung maging alerto at mapagmasid. Ayusin ang pagganap sa tungkulin upang walang mapuna ang nakakataas. Maaaring may magtraydor na kasamahan o kaibigan. Lucky numbers at color for the day ay 4, 6, 31, 39 at fuchsia.

ARIES (Marso 21 - Abril 19) – Magiging mapusok ka ngayon at kung walang disiplina sa sarili hahantong sa kapahamakan. Iwasan ang mga barkada dahil magiging daan ito ng iyong kapahamakan. Iwasan ang maglasing at magsugal dahil ito ang magiging dahilan ng iyong pagsisisi. Lucky numbers at color for the day ay 9, 17, 21, 23 at scarlet.

TAURUS (Abril 20 - Mayo 20) – Ituloy ang mga binabalak dahil magiging positibo ang resulta, huwag lamang ang labag sa batas ng tao. Kung may lakad na pangpersonal o pangnegosyo, huwag magdalawang-isip dahil magtatagumpay. Iwasan ang date dahil hahantong sa hindi pagkakaunawaan. Iwasan ang alitan tungkol sa selos. Lucky numbers at color for the day ay 21, 24, 30, 39 at yellow.

GEMINI (Mayo 21 - Hunyo 21) – Magiging suliranin ang pinansiyal. Simulan ang masinsinang pagba-budget dahil ito lamang ang tanging paraan upang makaahon sa kagipitan. Aksiyon sa mga plano ang kailangan upang makita ang kaunlaran. Huwag sayangin ang mga oras kung ano ang magagawa ngayon. Lucky numbers at color for the day ay 9, 18, 21, 36 at pink.

CANCER (Hunyo 22 - Hulyo 22) – May iilang pagbabago ang mangyayari sa aspeto ng pag-ibig dahil tiyak na ang damdamin. Kung palaging hindi nagkakaunawaan, walang dahilan na hindi putulin hangga’t maaga ang relasyon. Kung gustong maisalba ang relasyon, kumunsulta sa psychic. Lucky numbers at color for the day ay 3, 6, 14, 18 at jade green.

LEO (Hulyo 23 - Agosto 22) – Huwag ituloy at ipaglaban ang binabalak dahil hindi magbubunga ng maganda. Pansamantalang ibaling ang atensiyon sa paglilinis o pag-aayos ng bahay o kagamitan. Iwasan ang magalit, mag-tsismis o magmura. Lucky numbers at color for the day ay 3, 12, 28, 35 at sky blue.

VIRGO (Agosto 23 - Setyembre 23) – Malakas ang kutob at positibo ang kalalabasan ng anumang gawin o gagawin. May mapapala sa gagawin maliban kung labag sa batas ng lipunan at langit. Huwag maging pihikan o mapili sa trabaho, kahit sa akalang mahirap sunggaban dahil diyan ang simula ng suwerte. Lucky numbers at color for the day ay 6, 10, 21, 25 at bright yellow.

LIBRA (Setyembre 24 - Oktubre 23) – Aanihin ang itinanim. Kung ano ang ginawa ay siyang mangyayari. Iwasan ang sobrang mapaghinala sa kapareha o kapwa. Mauubos ang mga oras sa pag-aayos ng mga kagamitan sa tahanan o pinagtatrabahuhan. May dapat pasalamatan na may kinalaman sa nakaraan. Lucky numbers at color for the day ay 8, 14, 15, 37 at violet.

SCORPIO (Oktubre 24 - Nobyembre 22) – Kung magiging positibo ang pananaw, magsisimula nang maging maayos ang takbo ng buhay. Maisasakatuparan ang binitiwang pangako. Huwag kalimutan na magpasalamat sa Poong Maykapal sa mga biyayang tinatamasa. Sa gabi maligaya ang pagsasama sa minamahal o ng pamilya. Lucky numbers at color for the day ay 7, 13, 27, 36 at pink.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 - Disyembre 21) – Mahalagang pag-usapan ang tungkol sa lumalabong relasyon, pagsasama o negosyo. Hinahon ang kailangan sa pagresulba ng suliranin. Mapapadagdag sa problema ang perang hinihiram o pinahiram na hindi mababayaran. Iwasan ang maging matamlay dahil madaragdag lamang ng suliranin. Lucky numbers at color for the day ay 3, 9, 12, 31 at indigo.

CAPRICORN (Disyembre 22 - Enero 19) – Ngayon mauunawaan na hindi lahat ng ugali ay katulad sa sarili. Mapapatunayan na ang pangako sa iyo ay mapapako at hindi matutupad. Kung hindi makakapagpigil ay makakasagupa ng hindi pinapangarap na makabangga. Lucky numbers at color for the day ay 5, 12, 28, 39 at pale yellow.

kerstinne25
14th Feb 2011, 13:34
Pebrero 14, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated February 14, 2011 12:00 AM

Pagtitibay: Happy Valentine’s to all: God’s good is for me. I claim it now. Angkin ko na ang lahat na kabutihan mula sa Diyos.

AQUARIUS (Enero 20- Pebrero 18) – Magpakahinahon, timbangin at pag-isipang mabuti bago magsalita o humatol upang hindi makasakit ng damdamin ng kapwa. Isang matalik na kaibigan ang hihingi ng payo tungkol sa suliranin na dapat tulungan. Lucky numbers at color for the day ay 4, 10, 16, 33 at pink.

PISCES (Pebrero 19- Marso 20) – Iwasan ang matamis. Iwasan ang hindi inaasahang panauhin dahil may dalang balita na makapagpapainit ng ulo o may kailangan na hindi kayang paunlakan o mabigay. Ang paglilinis sa kapaligiran ng tahanan o pinapasukan ay magbibigay ng kaligayahan. Lucky numbers at color for the day ay 16, 18, 29, 39 at jade green.

ARIES (Marso 21- Abril 19) – Ang gawain na hindi napapansin noon ay matatapos ngayon. Malakas ang magneto ng pakipagsapalaran subalit ang masusing pag-aaral bago pumalaot ay kailangan upang hindi pagsisihan. Ang panahon ng pagre-relax ay bagay upang makapag-isip ng tamang solusyon sa problema. Lucky numbers at color for the day ay 2, 7, 12, 27 at beige.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) – May gantimpala na naghihintay sa pagbigay ng tulong o abuloy sa tamang taong mapagbibigyan. Ang serbisyong sibiko ay magiging pangunahin at gustong gawin. At kung mapaglaanan ng panahon ay maisasakatuparan. Magiging masuwerte kung maisasakatuparan ang binabalak. Lucky numbers at color for the day ay 3, 8, 28, 38 at dollar green.

GEMINI (Mayo 21- Hunyo 21) – Ang makiisa sa tahanan, maging sa mga kasamahan at kaibigan ay tawag ng panahon at pagkakataon. Ang hindi pagkakaunawaan ay madaling mahanapan ng solusyon dahil magiging malambing at kabigha-bighani ang iyong pagkatao. Lucky numbers at color for the day ay 14, 15, 33, 42 at white.

CANCER (Hunyo 22- Hulyo 22) – Bagay ngayon ang pakiki?salamuhang sosyal, huwag paalpasin kung may mag-anyaya. May pagkakataon na makatagpo ang soulmate o twin-flame. Kung isang Libra o Virgo ang makikilala, hahantong sa matagalang relasyon. Lucky numbers at color for the day ay 9, 13, 37, 38 at maroon.

LEO (Hulyo 23- Agosto 22) – Iwasan na mag-init ang ulo. Magpakahinahon dahil may susubok ng iyong pagtitimpi. Iwasan ang palabiro at makantiyaw na tao upang malayo sa gulo. Libangin ang sarili sa paggawa ng mag-isa o sa pamamasyal. Lucky numbers at color for the day ay 4, 10, 33, 40 at scarlet.

VIRGO (Agosto 23- Setyembre 23) – Huwag ipagwalang-bahala ang responsibilidad na nakaatang sa balikat. Harapin ng buong tatag at panagutan ang desisyon na ginawa, maging tama o mali. Magdahan-dahan sa anumang ginagawa o gagawin upang maiwasan na magkamali o madisgrasya. Lucky numbers at color for the day ay 2, 7, 17, 37 at aquamarine.

LIBRA (Setyembre 24- Oktubre 23) – Saan ka man naroroon, ano man ang iyong gagawin alalahanin palagi ang sariling kaligtasan. Mag-ingat sa pagmamaneho ng sasakyan. Mag-ingat sa matutulis na bagay. Mag-ingat sa daan at lansangan. Lucky numbers at color for the day ay 5, 7, 13, 31 at tangerine.

SCORPIO (Oktubre 24- Nobyembre 22) – Kahit anong bagay, kung labis o kulang ay magreresulta ng hindi maganda. Ang iyong labis na pagmamahal ay magiging daan sa pag-abuso ng iyong pagkatao. Pag-aralan kung sa anong paraan na maipapakita ang tunay na pagmamahal, na hindi magiging landas ng pagsasamantala ng iyong pagkatao. Lucky numbers at color for the day ay 4, 5, 32, 42 at ocean blue.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23- Disyembre 21) – Kakapusan ang suliranin subalit kung pagsisikapan ay matutugunan ng kaibigan o kamag-anak. Gaano man kasakit sa kalooban na paglabanan ang gustong bilhin, tiisin dahil kapos ka ngayon. Unahin ang kailangan sa tahanan bago ang sarili. Lucky numbers at color for the day ay 18, 19, 33, 42 at yellow.

CAPRICORN (Disyembre 22- Enero 19) – Magiging masuwerte sa negosyo kung sisimulan ngayon. Maswerte ka kapag ikaw ay freelancer. Kung ano ang suwerte sa negosyo, kabaligtaran naman ang mangyayari sa pag-ibig. Iwasan ang makipag-date. Lucky numbers at color for the day ay 9, 10, 24, 37 at blue sapphire.

kerstinne25
15th Feb 2011, 07:29
Pebrero 15, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated February 15, 2011 12:00 AM

Pagtitibay: God’s Almighty power goes before making our day joyfully successful. Masayang tagumpay ngayon.

AQUARIUS (Enero 20- Pebrero 18) – Mag-ingat kung nagmamaneho ng sasakyan. Maging alerto dahil nakabuntot ang aksidente. Maging sa mga salitang binitiwan na hindi makasakit ng damdamin ng kapwa dahil kapag nagkamali ka may taong magagalit na hahantong sa hindi magandang pangyayari. Iwasan na umawat kung may nag-aaway. Makakabuting mamalagi sa tahanan kung walang gawa. Lucky numbers at color for the day ay 8, 23, 28, 39 at gray.

PISCES (Pebrero 19- Marso 20) – Bigyan mo ng pansin ang trabaho kaysa ang alitan sa iyong minamahal. Tama ka sa iyong gagawin dahil kung sasalubungin ng init ang dati nang mainit ay lalong sisiklab at hahantong sa ma?laking gulo. Huwag mag-alala dahil paghupa ng init magiging kasing lamig naman ng yelo na kailangan ang yakap nang pagmamahal. Lucky numbers at color for the day ay 5, 22, 36, 39 at aquamarine.

ARIES (Marso 21- Abril 19) – Kung may galit sa kapwa o may problema sa ibang tao bigyan ng sapat na panahon na huwag kausapin ngayon dahil ha?hantong sa hindi pagkakaunawaan at malamang may away. Piliin na higit na nakakatanda ang makasama at ilahad ang hinanakit ng kalooban upang mabigyan ng magandang payo sa dapat gawin. Ibang tao ang makakatulong sa taglay na problema. Lucky numbers at color for the day ay 11, 23, 29, 38 at avocado green.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) – Hindi mo pagsisihan ang pagpili ng iyong mangingibig kung puso at utak ang gagamitin. Kung sasabayan mo ang init ng panahon at magiging mainitin ang ulo, walang paltos na makakaharap ka ng katapat. Kung patulan ang mang-asar o mangungulit tiyak may hindi inaasahang mangyayari. Lucky numbers at color for the day ay 15, 24, 39, 42 at red.

GEMINI (Mayo 21- Hunyo 21) – Tiyakin na maging presentable ang sarili dahil may mga tao kang makakaharap. Mas mabuting tulungan na lamang siya upang makabangon kaysa kutyain at sisihin sa kanyang kapalpakan. Huwag patulan kung may kasamahan na mainit ang ulo, mas nakakabuting umiwas. Medyo magiging hindi maganda ang iyong pakiramdam sa gabi. Lucky numbers at color for the day ay 2, 18, 23, 41 at maroon.

CANCER (Hunyo 22- Hulyo 22) – Ang isang kabiguan ay magbibigay sa iyo ng magandang aral. Napapanahon na magkaroon ng mga bagong kaibigan at pagpapalawak ng iyong mga koneksiyon. Panindigan ang gagawing desisyon. Isaalang-alang ang payo ng mga taong nagmamalasakit sa iyo. Lucky numbers at color for the day ay 5, 10, 29, 33 at brown.

LEO (Hulyo 23- Agosto 22) – Magpakatotoo ka, tiyak mas kagigiliwan ka ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kung may kinakainisan ka ngayon, magmasid at makiramdam na lamang at huwag nang magsalita. Ang problemang dinadala mo ngayon ay sariling kagagawan at hindi nang dahil sa iba. Lucky numbers at color for the day ay 10, 24, 31, 40 at yellow.

VIRGO (Agosto 23- Setyembre 23) – Ngayon mo mas lalong makilala ng lubusan ang iyong kasuyo. Mauunawaan mo kung bakit higit na kakaiba ang kanyang mga kilos kaysa iba. Ang mga bakanteng oras ay dapat ibuhos sa pamilya kaysa gugulin sa pamamasyal sa mga malls na wala namang importanteng pakay. Lucky numbers at color for the day ay 18, 25, 39, 43 at blue.

LIBRA (Setyembre 24- Oktubre 23) – Masigla ka sa umaga ngunit may problema sa dapit hapon. Mapupuna mong naiinis sa iyo ang ilang katrabaho at kung ganoon ay makakabuting harapin at kausapin sila ng masinsinan upang malaman ang tunay na dahilan ng problema. Madali mong maresulba ang problema. Lucky numbers at color for the day ay 3, 10, 26, 37 at jade green.

SCORPIO (Oktubre 24- Nobyembre 22) – Makabubu?ting manahimik na lamang kaysa maghatid ng anuman kahit magandang balita dahil iba ang magiging kahulugan sa makatatanggap. Mahihirapan kang magdesisyon kung sino sa dalawang kapwa ang malapit sa iyo na samahan sa kanilang importanteng lakad. Ang mga praktikal na bagay ang dapat pairalin ngayon. Lucky numbers at color for the day ay 17, 25, 36, 38 at red.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23- Disyembre 21) – Tanging ang pagkamaalalahanin at pagkamahinahon ang makakahadlang sa namumuong hidwaan sa magkasintahan o mag-asawa. Kung idadaan sa init ng ulo at hindi pakinggan ang panig ng kabila ay tiyak na malaking gulo ang mangyayari. Pag-isipan muna ng mabuti kung anong kabutihan ang ibibigay ng desisyon. Iwasan maging makasarili. Lucky numbers at color for the day ay 6, 18, 24, 34 at ruby red

CAPRICORN (Disyembre 22- Enero 19) – Hindi tama na sisihin ang taong nakagawa ng kapalpakan, bagkus turuan ng tama at ipaliwanag ng tama ang mga gawain upang hindi maulit muli. Walang taong perpekto kahit sarili ay may mga kapalpakan. Huwag magdamot. Lucky numbers at color for the day ay 13, 29, 34, 43 at yellow.

kerstinne25
16th Feb 2011, 07:26
Pebrero 16, 2011
Ni Madam RosaPagtitibay: God is in absolute control in my life to day. Ang gabay ng buhay ko ngayon.

AQUARIUS (Jan.20- Pebrero 18) – Magpakahinahon dahil mapapasabak ka sa mental o pisikal na gawain. Huwag mag-atubili na ipakita ang kakayahan. Lucky numbers at color for the day ay 9, 12, 30, 37 at green.

PISCES (Pebrero 19- Marso 20) – Iwasan ang mapaglarong isipan dahil maaaring pasukan ng hindi magandang ideya. Paghuhunos-dili ang kailangan sa mga babae at lalaki para walang pagsisihan. Lucky numbers at color for the day ay 10, 13, 17, 24 at light green.

ARIES (Marso 21- Abril 19) – Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa materyal o matatamis na salita kundi sa gawa at pag-uunawa. Sikapin na matupad ang mga pangako sa minamahal. Lucky numbers at color for the day ay 5, 10, 25, 36 at dollar green.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) – Maaaring makatanggap ng balita mula sa koreo, telepono o sa makabagong teknolohiya. Maganda ang palatandaan tungkol sa pag-ibig. Lucky numbers at color for the day ay 2, 3, 9, 37 at brown.

GEMINI (Mayo 21- Hunyo 21) – Huwag aksayahin ang oras sa walang kuwentang usapan, pagtitipon o tsismis. Maraming makahulugang bagay na naghihintay na dapat gawin. Lucky numbers at color for the day ay 4, 11, 25, 37 at jade green.

CANCER (Hunyo 22- Hulyo 22) – Kung hindi mapaglabanan ang pagkatamad hindi makakapasok sa pinapasukan o walang magagawang trabaho. Magmahinahon at mapagpasensiya upang malayo sa disgrasya o away. Lucky numbers at color for the day ay 3, 7, 32, 37 at indigo.

LEO (Hulyo 23- Agosto 22) –Iwasan na ma?ngako dahil hindi kayang tuparin. Mapalad na transaksyon ang sadyang darating. Lucky numbers at color for the day ay 5, 17, 25, 36 at agate green.

VIRGO (Agosto 23- Setyembre 23) – Pakiramdaman ang kutob o desisyon. Ang nasimulang trabaho ay tatakbo ng maayos at mabilis kung iiwasan ang tsismis. Bigyang halaga ang kalusugan ng magulang. Lucky numbers at color for the day ay 3, 12, 39, 26 at carnilian.

LIBRA (Setyembre 24- Oktubre 23) – Dalawang uri ang payo, may makakabuti at may makakasama. Suriing mabuti bago magpahalaga sa payong matatanggap. Lucky numbers at color for the day ay 2, 11, 25, 36 at royal blue.

SCORPIO (Oktubre 24- Nobyembre 22) – Iwasan magtampo dahil walang mapapala kundi sakit ng damdamin at magiging emosyunal. Ugaliin ang pagdarasal. Lucky numbers at color for the day ay 6, 10, 15, 32 at emerald green.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23- Disyembre 21) – Nagtagumpay ang pagtitiyaga at pagsisikap at magsisimulang pitasin ang matamis na bunga ng tagumpay. Iwasan ang tsismis. Lucky numbers at color for the day ay2, 9, 14, 30 at red.

CAPRICORN (Disyembre 22- Enero 19) – Makulay ang panahon sa mga taong maganda ang kalooban, tapat makitungo at masayahin. Iwasan magalit. Lucky numbers at color for the day ay 3, 7, 36, 41 at fuchsia.

akosialan
16th Feb 2011, 08:34
wala na naman sa hulog ung akin LOL!!

kerstinne25
17th Feb 2011, 07:16
Pebrero 17, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated February 17, 2011 12:00 AM

Pagtitibay: The all knowing mind of God is my life now. Diyos lang ang laman ng isip ko ngayon.

AQUARIUS (Enero 20 - Pebrero 18) – Kaunting panahon na lamang ay mapapasakamay na ang ginawang maraming sakripisyo, sasaiyo na ang tagumpay. Huwag bitiwan ang ginagawa at pangarap. Huwag kang aatras dahil kaunting hakbang na lamang ay maaabot na ang pangarap. Lucky numbers at color for the day ay 4, 5, 32, 33 at red.

PISCES (Pebrero 19 - Marso 20) – Mag-ipon ng lakas dahil maaaring may kakaharaping maraming gawain. Nasa kamay mo ang desisyon tungkol sa iyong love-life lawakan ang pang-unawa at timbangin ang bawat hakbang sa dapat gawin. Kung saan ka magiging maligaya doon ka dapat lumagay. Kung lito ka sa pagdedesisyon, walang masama kung kukunsulta sa higit na nakakaalam. Lucky numbers at color for the day ay 19, 39, 40, 42 at aquablue.

ARIES (Marso 21 - Abril 19) – Kung may lihim o hayagan kang pagtingin sa isang nilalang at tila hindi ka pansin huwag mabahala dahil isang araw, bigla na lamang may kakaibang dating ka sa kanya. Mapalad ka sa iyong hanapbuhay kaya dapat paigtingin ang pag-aalaga. Huwag magpabaya. Lucky numbers at color for the day ay 8, 9, 39, 43 at brown.

TAURUS (Abril 20 - Mayo 20) – Kung wala rin lamang mahalagang lakad makakabuting manatili na lamang sa bahay dahil hindi magiging simple ang mga pangyayari ngayong araw. Ang lubos na pag-iingat ay napakahalaga ngayon. Kung may suliranin, maging bukas sa kapareha dahil alam niya. Hinihintay lamang ang iyong pagtatapat. Lucky numbers at color for the day ay 4, 24, 34, 44 at jade green.

GEMINI (Mayo 21 - Hunyo 21) – Hindi maiiwasan na may suliranin sa tahanan o sa trabaho ngunit mga simple lamang ang iyong masasagupa na kayang-kaya maresulba. Ang mahalaga ay tutukan ang kalusugan at mabigyan ng tamang pangangalaga. Ang labis na pagpapagod at pagpupuyat ay magbibigay ng suliranin sa darating na mga araw. Lucky numbers at color for the day ay 8, 17, 36, 44, at bold yellow.

CANCER (Hunyo 22 - Hulyo 22) – Kung seloso o selosa ka at hangad ang kapayapaan ng pagsasama, kailangan putulin ito. Kung patuloy ang iyong pagseselos ito ang magiging dahilan ng broken-home dahil hahantong sa hiwalayan. Kung hawak ang physical at material na ebidensiya, ipaglaban ang karapatan sa tamang paraan. Lucky numbers at color for the day ay 1, 4, 35, 39 at indigo.

LEO (Hulyo 23 - Agosto 22) – Ibaling mo ng husto ang iyong atensiyon sa gusto mong gawin para sa sarili kaysa pakialaman ang landas na gustong tahakin ng ibang tao. Ang naunsyami mong pangarap ay dahil sa kagagawan ng sarili ngunit may malaking pag-asa na makamit kung tututukan at pagsisikapan. Lucky numbers at color for the day ay 9, 27, 33, 40 at red.

VIRGO (Agosto 23 - Setyembre 23) – May darating na mga pagbabago sa trabaho at kung naging pasaway ka noon dapat baguhin upang hindi magsisi. Ngayon ang malaking pagkakataon upang mapakita ang tinatagong kaalaman at kahusayan na hahangaan ng boss. Lucky numbers at color for the day ay 14, 17, 39, 43 at orange.

LIBRA (Setyembre 24 - Oktubre 23) – Huwag munang pakialaman ang pinakapaboritong gawain sa unang oras ng trabaho sa umaga dahil sa hangad magtagumpay, kabaligtaran ang mang?yayari. Iwasan mo ngayon ang mangutang o magpautang dahil hindi ka makakabayad o mababayaran sa pangakong araw. Iwasan ang maglasing. Lucky numbers at color for the day ay 2, 7, 39, 44 at green

SCORPIO (Oktubre 24 - Nobyembre 22) – May kaguluhan ang isip o ang trabaho sa umaga ngunit magiging normal ang situwasyon sa dapit hapon. Kung may mag-anyaya sa sosyalan dapat pagbigyan dahil dito matagpuan ang magandang pagkakataon na may malaking pakinabang sa hanapbuhay o matagpuan ang soulmate o twin flame. Lucky numbers at color for the day ay 11, 27, 39, 40 at blue.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 - Disyembre 21) – Ang kaya?bangan ay kailanman hindi magdudulot ng magandang bunga bagkus makakapagpairita ng kapwa o kahihiyan ang balik kung madidiskubre. Wala kang magiging kalaban kung magiging mahinahon sa gawa at salita. Ipanalangin na hindi mangyari na may makakasagupa ka sa dapit hapon o gabi. Lucky numbers at color for the day ay 9, 27, 35, 37 at sky blue.

CAPRICORN (Disyembre 22 - Enero 19) – Huwag mong sundin ang iyong kutob dahil magkakamali ka. Pag-aralan muna ang mga bagay na dapat gawin bago gumalaw upang matiyak ang tagumpay. Kung nagmamadali ay lalong magkakamali. Iwasan ang magpadalos-dalos sa gawa at pananalita. Lucky numbers at color for the day ay 23, 33, 42, 44 at neon green.

kerstinne25
18th Feb 2011, 07:25
Pebrero 18, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated February 18, 2011 12:00 AM

Pagtitibay: Ang kutob mula sa Diyos ang magbubukas ng aking daan.

AQUARIUS (Enero 20 - Pebrero 18) – Malamang makakasagupa ang isang Cancer o Leo na magbibigay ng hindi makakalimutang pangyayari. Mapaglalaanan ng panahon ang tungkol sa mga binabalak o ambisyon. Lucky numbers at color for the day ay 2, 25, 41, 47 at corn yellow.

PISCES (Pebrero 19 - Marso 20) – Malaki ang magiging bahagi ng isang Gemini o kapwa Pisces na maaaring ikaligaya o ikalungkot. Magpokus sa pag-iinvest. Lucky numbers at color for the day ay 4, 10, 37, 42 at red.

ARIES (Marso 21 - Abril 19) – Magkakaroon ng maraming activities. Pagtuunan ng dobleng pag-iingat ang anumang gagawin. Tapusin ang nasimulan. Lucky numbers at color for the day ay 4, 25, 43, 45 at yellow.

TAURUS (Abril 20 - Mayo 20) – Ingatan ang kalusugan. Magiging maaliwalas sa aspeto ng pag-ibig. Kailangan ang magplano tungkol sa kalagayang pinansiyal. Lucky numbers at color for the day ay 6, 21, 33, 35 at indigo.

GEMINI (May 21 - Hunyo 21) –Maisasaayos ang suliranin sa pinansiyal. Hahangaan ng isang Libra, Leo o Aquarius dahil sa kahusayan sa trabaho o sa kahusayan sa pag-aayos ng sarili. Lucky numbers at color for the day ay 6, 8, 24, 44 at crimson.

CANCER (Hunyo 22 - Hulyo 22) – Kung may balak na magbiyahe ng malapit o malayo walang magiging sagabal. Kung may problema, mahahanapan ito ng solusyon. Lucky numbers at color for the day ay 1, 20, 32, 39 at jade green.

LEO (Hulyo 23 - Agosto 22) – Kung walang asawa nakasentro ang panahon at atensiyon sa pagpaplano sa pag-aasawa o pagpapakasal. May hatid na kakaibang balita ang may inisyal na D o N. Maaaring magkaroon ng atraksyon sa isang Gemini. Lucky numbers at color for the day ay 24, 28, 40, 43 at sapphire blue.

VIRGO (Agosto 23 - Setyembre 23) – May masayang pangyayari ang maaaring maganap. Magiging pinakamasaya sa piling o pakisama sa isang Capricorn. Lucky numbers at color for the day ay 21, 29, 36, 42 at pink.

LIBRA (Setyembre 24- Oktubre 23) – Kalituhan ang hatid ng kapwa na maaaring pagsimulan ng sigalot, pagseselos o inggit. Malaki ang papel ng Sagittarius upang mapokus ang atensyon sa pag-abroad. Lucky numbers at color for the day ay 19, 28, 31, 44 at dollar green.

SCORPIO (Oktubre 24 - Nobyembre 22) –Huwag magpabigla-bigla sa aksiyon o desisyon. Magpokus sa pag-iisip at panahon sa pet care, gene?ral health o kung papaanong mapapaunlad ang ikabubuhay. Lucky numbers at color for the day ay 2, 27, 32, 35 at tangerine.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 - Disyembre 21) – Ayusin ang pakikipagrelasyon nang hindi mapahamak. Mag-ingat sa mga gamit lalo na ang mga alahas at pera, itagong mabuti. Lucky numbers at color for the day ay 3, 24, 31, 39 at blue.

CAPRICORN (Disyembre 22 - Enero 19) – Malaki ang magiging bahagi ng Scorpion na may kinalaman sa pangarap, edukasyon, paglalakbay o promosyon. Makakaharap ang pagsubok na kakailanganin timbangin ang mga pangyayari. Lucky numbers at color for the day ay 14, 19, 23, 45 at maroon.

kerstinne25
19th Feb 2011, 07:56
Pebrero 19, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated February 19, 2011 12:00 AM

Pagtitibay: Divine situation reveals to me the perfect truth. Ang kutob mula sa Diyos ang magbibigay daan na matuklasan ko ang totoo.

PISCES (Pebrero 19- Marso 20) – May darating na suliranin ngunit madali mong malulutas. Tuklasin ang dahilan kung bakit hindi nangyayari ang gusto mong mangyari. Ikaw lamang ang nakakaalam kung bakit may kapalpakan kang nagawa. Lucky numbers at color for the day ay 12, 25, 37 42 at fuchsia.

ARIES (Marso 21- Abril 19) – Isang tao ang aakit ng iyong atensiyon. Bago mahulog ng lubos ang kalooban, alamin muna ang kanyang pinanggalingan at pagkatao. Huwag magtiwala dahil nakapaligid ang mapagkunwari. Maging? alerto upang hindi mapeke. Lucky numbers at color for the day ay 12, 16, 29, 41 at brown

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) – Mauubos ang oras na walang mangyayari kung aasa sa iba. Kung gustong matapos ang gawain, kumilos kahit mag-isa. Huwag aksayahin ang panahon kahit ang iba ay ayaw tumulong. Sa?riling kapakanan ang dapat bigyan ng prayoridad. Lucky numbers at color for the day ay 2, 12, 24, 39 at pink

GEMINI (Mayo 21- Hunyo 21) – Ang problema sa relasyon kung magpapatuloy at magbubulag-bulagan, walang solusyon na mangyayari. Patuloy ang paghihirap ng minamahal dahil sa relasyong nanganganib na masira. Kung pagtutuunan ng pansin, madaling makahanap ng tamang solusyon sa problema. Lucky numbers at color for the day ay 1, 13, 27, 39 at yellow.

CANCER (Hunyo 22- Hulyo 22) – Mag-ingat sa binitiwang salita dahil may magagalit o masasaktan na damdamin. Mabuti na maging tagapakinig kaysa maging tagapagsalita. Kung may sasabihin, tiyakin na walang masaktan sa sinabi. Lucky numbers at color for the day ay 6, 25, 31, 44 at blue.

LEO (Hulyo 23- Agosto 22) – Hindi dapat ipilit sa kanya kung ano ang gusto dahil pagmumulan ito ng hindi pagkakaunawaan at malamang hahantong sa away. Lingunin ang iyong mga nakaraan nang makaiwas sa muling pagkakamali. Lucky numbers at color for the day ay 5, 10, 23, 35 at red.

VIRGO (Agosto 23- Setyembre 23) – Maging praktikal at sabihin kung ano ang gustong sabihin. Makabubuting ilabas ang sama ng loob kaysa patuloy na kinikimkim. Walang mangyayaring solusyon sa pagmumukmok at pag-iyak. Lucky numbers at color for the day ay 5, 16, 22, 30 at royal blue.

LIBRA (Setyembre 24- Oktubre 23) – Kung magmumukmok ng dahil sa problema, pinahihirapan mo lamang ang sarili. Tanggapin ang pagkakamali ng iba dahil walang taong perpekto sa mundo. Kung masakit ang loob dahil sa kagagawan ng iba mabuting kausapin sa mahiinahong paraan. Lucky numbers at color for the day ay 5, 18, 29, 38 at peach.

SCORPIO (Oktubre 24- Nobyembre 22) – May mga pagbabago kang dapat gawin at kung ito ay magagawa, lalandasin ang tamang daan ng kaunlaran. May dapat kang pakinggang suhestiyon o mungkahi na dapat sundin. Huwag aksayahin ang panahon, kumilos kaagad. Lucky numbers at color for the day ay 3, 9, 26, 37 at navy blue.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23- Disyembre 21) – Kung inaakalang ikaw ang nagkamali at gustong magkabati, ikaw na ang unang lumapit. Masusurpresa ka sa araw na ito dahil may mangyayaring hindi inaasahan. Maging alerto sa anumang mangyayari. Lucky numbers at color for the day ay 8, 15, 29, 30 at cream.

CAPRICORN (Disyembre 22- Enero 19) – Iwasan ma?kagawa ng bagay na makakasakit ng kalooban ng minamahal dahil hahantong sa matagal na tampuhan. Pairalin ang pagkamaunawain at pasensya sa kasambahay at kasamahan. Maaaring may magtampo o magkaroon ng hina?nakit. Lucky numbers at color for the day ay 2, 17, 36, 45 at green.

AQUARIUS (Enero 20- Pebrero 18) – Iwasan ang sobrang subsob sa trabaho at kakaisip sa pagresulba ng problema. Mas magiging maayos ang situwasyon kung magre-relax o mamamasyal upang makasagap ng panibagong enerhiya ng kasiglahan. Huwag hayaan na maapektuhan ang sarili sa biro dahil ikaw ang talo. Hangga’t maaari makisayaw sa tugtog. Lucky numbers at color for the day ay 3, 17, 26, 41 at peach.

kerstinne25
21st Feb 2011, 09:47
Pebrero 21, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated February 21, 2011Pagtitibay: I express direct knowledge of God. Ang lahat ng karanasan ko ngayon ay mula sa diwa ng karunungan ng Diyos.

PISCES (Pebrero 19- Marso 20) – Hindi masama kung kasinglawak ng langit ang iyong pangarap ng kaunlaran sa buhay. Ang hindi maganda kung hanggang pangarap ka lamang at wala sa gawa, sikap at tiyaga. Magbanat ng buto. Lucky numbers at color for the day ay 4, 12, 18, 30 at blue.

ARIES (Marso 21- Abril 19) – Walang masama kung aalamin muna ang bagay-bagay bago magdesisyon. Iwasan ang magpadalos-dalos dahil kapahamakan ang nasa huli. Selos ang magiging puno’t dulo ng sigalot at ang hindi pagkakaunawaan ay mareresulba sa mahinahong paraan. Lucky numbers at color for the day ay 3, 22, 35, 37 at red.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) – Malapit ka ngayon sa mga mapagbiro at makantiyaw. Magiging mainitin ang iyong ulo dahil sa personal na suliranin. Huwag patulan ang biro o kantiyaw dahil hahantong sa hindi magandang pangyayari na pagsisisihan. Lucky numbers at color for the day ay 7, 26, 30, 36 at fuchsia.

GEMINI (Mayo 21- Hunyo 21) – Tiyaga at sikap ang maliwanag na sekreto ng tagumpay at kung ito ay palaging tataglayin, walang dahilan na maghikahos. Nasa sariling gawa at wala sa iba ang sitwasyon sa kasalukuyan. Huwag isisi sa iba ang sariling kagagawan. Lucky numbers at color for the day ay 6, 14, 19, 24 at yellow.

CANCER (Hunyo 22- Hulyo 22) – Magiging mapusok ka ngayon at kung walang self control, ihahatid ka sa kapahamakan. Sa lahat ng bagay taglayin ang magdalawang–isip kung kabutihan at kasamaan ang idulot bago kumilos o gawin. Huwag basta maniwala sa tsismis at sulsol. Lucky numbers at color for the day ay 8, 9, 17, 29 at white.

LEO (Hulyo 23- Agosto 22) – Mapaghinala ang minamahal. Mag-ingat sa komunikasyon o makipag-usap sa iba dahil ang minamahal ay magiging selosa. Kung may usok, may apoy kaya kung may sikreto malamang matuklasan. Lucky numbers at color for the day ay 9, 17, 39, 41 at ocean blue.

VIRGO (Agosto 23- Setyembre 23) – Kung abot sa sukdulan ang iyong pagtitimpi, makakabuting umiwas dahil masama ang mangyayari. Madali ang makipag-away ngunit masarap mabuhay ng walang kaaway. Madali kang mapikon at mag-init ang ulo. Self-control ang kailangan. Lucky numbers at color for the day ay 9, 13, 14, 31 at violet.

LIBRA (Setyembre 24- Oktubre 23) – Maganda ang iyong hangarin, ang kulang lamang ay implementasyon. Kung sisimulan na gawin ang binabalak, tiyak may magandang resulta. May mga ba?lakid kang makakasagupa ngunit kung buo ang loob ay magtatagumpay. Lucky numbers at color for the day ay 16, 20, 31, 42 at brown.

SCORPIO (Oktubre 24- Nobyembre 22) – Maaasahan na malaking pakinabang ang ibubunga ng ginagawa. Magtatagumpay sa nilalakad. Kung nag-aaply ng trabaho at lalakarin ngayon, malaki ang posibilidad na matanggap. Lucky numbers at color for the day ay 1, 3, 34, 41 at green.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23- Disyembre 21) – Masigla at nakakatiyak sa sarili kaya handang harapin ang anumang pakikibaka. Diplomasya ang kailangan at magandang paliwanag. Ang pagkamaunawain at pagpapasensya ay dapat pairalin. Lucky numbers at color for the day ay 2, 19, 22, 38 at cream.

CAPRICORN (Disyembre 22- Enero 19) – Kung inaakala mong tama ka, gawin dahil malakas ang iyong ESP ngayon. Maliban kung labag sa batas ng Diyos at tao. Iwasan ang anumang uri ng sugal dahil tiyak matatalo. Kung iinom ng alak, ilagay sa tiyan at huwag sa utak. Lucky numbers at color for the day ay 4, 29, 31, 39 at orange.

AQUARIUS (Enero 20- Pebrero 18) – Nasa tamang daan ng kaunlaran sa buhay ang iyong nilalandas kaya ituloy ang ginagawa. Makakasagupa ka ng mga pagtutol sa iyong mga binabalak. Ang payo o suhestiyon ay dapat pakinggan at timbangin, kung mabuti sundin, kung masama ay iisang tabi. Lucky numbers at color for the day ay 14, 34, 39, 4 at aquamarine.

kerstinne25
22nd Feb 2011, 07:11
Pebrero 22, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated February 22, 2011

Pagtitibay: Ang lahat na biyaya ko ay mula sa Diyos.

PISCES (Pebrero 19 - Marso 20) – Walang maasahan mula sa kaibigan at kahit kanino. Sariling sikap at kayod ka ngayon. Lucky numbers at color for the day ay 5, 10, 23, 42 at red.

ARIES (Marso 21 - Abril 19) – Hindi sinasadya na may matuklasang lihim, kung nakakatuwa o nakakalungkot panahon ang makapag?sasabi. Iwasan ang masakit na biro. Lucky numbers at color for the day ay 6, 10, 25, 33 at fuchsia.

TAURUS (Abril 20 - Mayo 20) – Sa mga nag-a-apply ng trabaho lalo na patungong abroad, inaayunan ng panahon ang tagumpay kung lalakarin sa umaga. Aksiyon ang dapat at hindi panay? salita. Lucky numbers at color for the day ay 4, 13, 21, 36 at yellow.

GEMINI (Mayo 21 - Hunyo 21) – May solus?yon na matagal nang gumugulo sa isip at buma?bagabag sa damdamin. Magdoble ingat? dahil may kaibigang maghuhudas. Lucky num?bers at color for the day ay 6, 11, 28, 36 at avo?cado green.

CANCER (Hunyo 22 - Hulyo 22) – Kung may balak, ituloy at huwag mag-alinlangan. Kung sa masama ang balak, huwag gawin dahil mahuhuli. Lucky numbers at color for the day ay 4, 13, 24, 35 at pink.

LEO (Hulyo 23 - Agosto 22) – Sa tiyaga at sipag makakamit ang tagumpay. Sa mga tamad kahirapan pa rin ang daranasin. Lucky numbers at color for the day ay 7, 16, 26, 36 at brown.

VIRGO (Agosto 23 - Setyembre 23) – Sa gawa at wala sa salita makikita ang sukatan ng tunay na pag-ibig. Magpakatotoo sa tuwina. Lucky numbers at color for the day ay 5, 9, 27, 35 at blue.

LIBRA (Setyembre 24 - Oktubre 23) – Mata?tanggap ang gantimpala sa pagpapa?halaga ng tungkulin o pagsunod sa mga payo ng magulang. Kung iibig, alamin muna ng mabuti ang pagkatao. Lucky numbers at color for the day ay 3, 17, 26, 38 at lemon.

SCORPIO (Oktubre 24 - Nobyembre 22) — Maliksi ang katawan, maganda ang mood at isip. Walang magiging sagabal at tiyak matatapos ang gawain. Lucky numbers at color for the day ay 4, 7, 16, 32 at mint green.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 - Disyembre 21) – Madaling magpaunlak ang kamag-anak o kaibigan. Iwasan ang mabasa ng ambon o ulan at matuyuan ng pawis. Lucky numbers at color for the day ay 11, 22, 33, 44 at gray.

CAPRICORN (Disyembre 22 - Enero 19) – Walang mapapala kung barkada ang laging haharapin. Ugaliin na hindi mahuli palagi sa oras ng pasukan. Lucky numbers at color for the day ay 6, 11, 23, 33 at lavender.

AQUARIUS (Enero 20 - Pebrero 18) – Mag-ingat dahil magiging malapit ka sa mga taong mapagsamantala. Huwag basta maniwala kahit kanino. Ipagpaliban ang transaksiyon o meeting. Lucky numbers at color for the day ay 16, 29, 36, 37 at yellow.

kerstinne25
23rd Feb 2011, 07:29
Pebrero 23, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated February 23, 2011Pagtitibay: Surprise job opportunity. God’s good is now gaining everyday. All is well in my new life. Lumalaki at umuunlad ang lahat ng biyaya na mula sa Diyos.

PISCES (Pebrero 19 - Marso 20) – Nasa kondisyon at kasiglahan ka at handa na harapin ang kahit ano. Magiging masayahin na halos lahat ng kakilala ay magugulat sa asal na makikita at isa lamang ang dahilan, ito ay sa pag-ibig. Mag-ingat dahil isang kaibigan ang malamang na mag-traydor. Lucky numbers at color for the day ay 1, 9, 12, 28 at cream.

ARIES (Marso 21 - Abril 19) – Ang tahanan o pinagtatrabahuhan ang mapagtutuunan ng pansin. Magi?ging mainitin ang ulo sa mga kaguluhang makikita. Hinahon ang kailangan nang walang masaktang damdamin. Maghunus-dili at pigilan ang galit. Lucky numbers at color for the day ay 5, 12, 25, 31 at lavender.

TAURUS (Abril 20 - Mayo 20) –Huwag magmadali. Hintayin ang tamang oras at pagkakataon sa gustong mangyari. Maraming gustong gawin na pagbabago ngunit mahihirapan na magpaliwanag sa kinauukulan. Ma?ging tapat sa gustong mangyari. Iwasan na makipagsisihan dahil wala itong maibubungang mabuti. Lucky numbers at color for the day ay 10, 12, 14, 31 at light green.

GEMINI (Mayo 21 - Hunyo 21) – Malamang manghiram ng pera sa isang kaibigan o kamag-anak subalit dapat tanggihan dahil matatagalan ito bago mabayaran. Huwag magalit sa payong maririnig. Pag-aralan muna ng mabuti bago magdesisyon. Lucky numbers at color for the day ay 8, 16, 24, 30 at gray.

CANCER (Hunyo 22 - Hulyo 22) – Magtatagumpay sa nilalakad kung sa umaga gagawin. Magaan ang pasok ng pera. Ang daloy ng komunikasyon ay mabilis at may mga magagandang balitang masasagap. Maganda ang takbo ng pangangalakal. Lucky numbers at color for the day ay 2, 14, 29, 35 at ocean blue.

LEO (Hulyo 23 - Agosto 22) – Dagdagan ang tiyaga at manalangin upang makaiwas sa bulilyaso. Mara?ming pagkakamali ang magagawa ngayon. Hinahon at pagdadahan-dahan ang kailangan. Mag-ingat sa pakikipag-ugnayan sa komunikasyon o sa iba dahil ang kapareha ay magiging selosa o seloso. Lucky numbers at color for the day ay 6, 14, 19, 24 at green.

VIRGO (Agosto 23 - Setyembre 23) – Malakas ang tiwala sa sarili at positibo ang pag-iisip sa mga gawain o ginagawa. Walang suliranin sa pamilya o minamahal. Nasa tamang landas ng kasaganaan ang tinatahak sa kabuhayan at pag-ibig. Maaliwalas ang buong araw. Lucky numbers at color for the day ay 10, 14, 35, 36 at blue.

LIBRA (Setyembre 24 - Oktubre 23) – Kahit anong paanyaya ay dapat tanggihan. Iwasan ang sosyalan. Pag-aralan ng mabuti ang kasulatan o kasunduan bago lagdaan. Kung may balak na paglalakbay, ipagpaliban dahil mag-aaksaya lamang ng panahon. Lucky numbers at color for the day ay 5, 15, 24, 30 at pink.

SCORPIO (Oktubre 24 - Nobyembre 22) – May mag-aalok ng trabaho subalit mas magandang pag-aralan munang mabuti at timbangin ang kabutihan na maibibigay kaysa sa kasalukuyang trabaho. Nasa pagitan ka ng pagkakamali at tama. Panalangin ang kailangan upang magkaroon ng patnubay sa tamang desisyon. Lucky numbers at color for the day ay 16, 20, 31, 42 at maroon.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 - Disyembre 21) – Alam mong tama ka, subalit mas mabuting huwag kang makialam sa desisyon ng iba. Harapin ang sari?ling suliranin dahil may kalutasan kung ito ang pagtutuunan ng pansin. Magbibigay ng positbong resulta kung sisimulan kaagad ang binabalak. Lucky numbers at color for the day ay 14, 19, 21 39 at fuchsia.

CAPRICORN (Disyembre 22 - Enero 19) – Mag-relax o mamasyal dahil makakatulong na manumbalik ang enerhiya? ng sigla. Magiging makitid ang isip kaya iwasan na mapikon at madaling mag-init ang ulo. Lucky numbers at color for the day ay 8, 10, 13, 25 at orange.

AQUARIUS (Enero 20 - Pebrero 18) – Ang tunay na kaibigan ay sa ginhawa at kagipitan ang damayan. Ngayon mapapatunayan ang tunay na kaibigan. Tawag ng panahon upang iwasan ang mga kaibigan na sa turing lang ang damayan. Magandang balita dahil magiging maligaya sa pag-ibig. Lucky numbers at color for the day ay 8, 16, 19, 30 at dollar green.

kerstinne25
23rd Feb 2011, 07:30
Pebrero 23, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated February 23, 2011Pagtitibay: Surprise job opportunity. God’s good is now gaining everyday. All is well in my new life. Lumalaki at umuunlad ang lahat ng biyaya na mula sa Diyos.

PISCES (Pebrero 19 - Marso 20) – Nasa kondisyon at kasiglahan ka at handa na harapin ang kahit ano. Magiging masayahin na halos lahat ng kakilala ay magugulat sa asal na makikita at isa lamang ang dahilan, ito ay sa pag-ibig. Mag-ingat dahil isang kaibigan ang malamang na mag-traydor. Lucky numbers at color for the day ay 1, 9, 12, 28 at cream.

ARIES (Marso 21 - Abril 19) – Ang tahanan o pinagtatrabahuhan ang mapagtutuunan ng pansin. Magi?ging mainitin ang ulo sa mga kaguluhang makikita. Hinahon ang kailangan nang walang masaktang damdamin. Maghunus-dili at pigilan ang galit. Lucky numbers at color for the day ay 5, 12, 25, 31 at lavender.

TAURUS (Abril 20 - Mayo 20) –Huwag magmadali. Hintayin ang tamang oras at pagkakataon sa gustong mangyari. Maraming gustong gawin na pagbabago ngunit mahihirapan na magpaliwanag sa kinauukulan. Ma?ging tapat sa gustong mangyari. Iwasan na makipagsisihan dahil wala itong maibubungang mabuti. Lucky numbers at color for the day ay 10, 12, 14, 31 at light green.

GEMINI (Mayo 21 - Hunyo 21) – Malamang manghiram ng pera sa isang kaibigan o kamag-anak subalit dapat tanggihan dahil matatagalan ito bago mabayaran. Huwag magalit sa payong maririnig. Pag-aralan muna ng mabuti bago magdesisyon. Lucky numbers at color for the day ay 8, 16, 24, 30 at gray.

CANCER (Hunyo 22 - Hulyo 22) – Magtatagumpay sa nilalakad kung sa umaga gagawin. Magaan ang pasok ng pera. Ang daloy ng komunikasyon ay mabilis at may mga magagandang balitang masasagap. Maganda ang takbo ng pangangalakal. Lucky numbers at color for the day ay 2, 14, 29, 35 at ocean blue.

LEO (Hulyo 23 - Agosto 22) – Dagdagan ang tiyaga at manalangin upang makaiwas sa bulilyaso. Mara?ming pagkakamali ang magagawa ngayon. Hinahon at pagdadahan-dahan ang kailangan. Mag-ingat sa pakikipag-ugnayan sa komunikasyon o sa iba dahil ang kapareha ay magiging selosa o seloso. Lucky numbers at color for the day ay 6, 14, 19, 24 at green.

VIRGO (Agosto 23 - Setyembre 23) – Malakas ang tiwala sa sarili at positibo ang pag-iisip sa mga gawain o ginagawa. Walang suliranin sa pamilya o minamahal. Nasa tamang landas ng kasaganaan ang tinatahak sa kabuhayan at pag-ibig. Maaliwalas ang buong araw. Lucky numbers at color for the day ay 10, 14, 35, 36 at blue.

LIBRA (Setyembre 24 - Oktubre 23) – Kahit anong paanyaya ay dapat tanggihan. Iwasan ang sosyalan. Pag-aralan ng mabuti ang kasulatan o kasunduan bago lagdaan. Kung may balak na paglalakbay, ipagpaliban dahil mag-aaksaya lamang ng panahon. Lucky numbers at color for the day ay 5, 15, 24, 30 at pink.

SCORPIO (Oktubre 24 - Nobyembre 22) – May mag-aalok ng trabaho subalit mas magandang pag-aralan munang mabuti at timbangin ang kabutihan na maibibigay kaysa sa kasalukuyang trabaho. Nasa pagitan ka ng pagkakamali at tama. Panalangin ang kailangan upang magkaroon ng patnubay sa tamang desisyon. Lucky numbers at color for the day ay 16, 20, 31, 42 at maroon.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 - Disyembre 21) – Alam mong tama ka, subalit mas mabuting huwag kang makialam sa desisyon ng iba. Harapin ang sari?ling suliranin dahil may kalutasan kung ito ang pagtutuunan ng pansin. Magbibigay ng positbong resulta kung sisimulan kaagad ang binabalak. Lucky numbers at color for the day ay 14, 19, 21 39 at fuchsia.

CAPRICORN (Disyembre 22 - Enero 19) – Mag-relax o mamasyal dahil makakatulong na manumbalik ang enerhiya? ng sigla. Magiging makitid ang isip kaya iwasan na mapikon at madaling mag-init ang ulo. Lucky numbers at color for the day ay 8, 10, 13, 25 at orange.

AQUARIUS (Enero 20 - Pebrero 18) – Ang tunay na kaibigan ay sa ginhawa at kagipitan ang damayan. Ngayon mapapatunayan ang tunay na kaibigan. Tawag ng panahon upang iwasan ang mga kaibigan na sa turing lang ang damayan. Magandang balita dahil magiging maligaya sa pag-ibig. Lucky numbers at color for the day ay 8, 16, 19, 30 at dollar green.

kerstinne25
24th Feb 2011, 07:42
Pebrero 24, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated February 24, 2011 12:00 AM

Pagtitibay: Masaya ako sa lahat ng naganap na resulta ngayon.

PISCES (Pebrero 19 - Marso 20) – Magtiwala sa nararamdaman dahil malakas ang ESP. Huwag patulan ang mang-aasar o mangu?ngulit. Lucky numbers at color for the day ay 5, 22, 36, 39 at aquamarine.

ARIES (Marso 21 - Abril 19) – Mas matimbang ang kadugo kaysa sa kakilala o ibang tao. Mag-ingat kung may papanigan. Lucky numbers at color for the day ay 1, 3, 29, 38 at avocado green.

TAURUS (Abril 20 - Mayo 20) – Ang bawat tao ay may problema. Huwag pagtangkaan ang buhay dahil ito’y hiram lamang. Lucky numbers at color for the day ay 5, 14, 39, 42 at red.

GEMINI (Mayo 21 - Hunyo 21) – Maaliwalas ang panahon para sa iyo. Walang magiging problema sa trabaho at maging sa tahanan. Kung may negosyo, magiging maunlad ito. Lucky numbers at color for the day ay 15, 20, 29, 33 at brown.

CANCER (Hunyo 22 - Hulyo 22) – Magiging mahina ang tiyan lalo na sa proseso ng pa?nunaw. Mag-ingat sa kakainin. Lucky numbers at color for the day ay 12, 19, 23, 41 at maroon.

LEO (Hulyo 23 - Agosto 22) – Mabuti kang tao, mabait, matulungin at mahusay makisama. Subalit huwag magtiwala dahil may iilan na gusto kang ilaglag at siraan. Lucky numbers at color for the day ay 8, 15, 39, 43 at blue.

VIRGO (Agosto 23 - Setyembre 23) – Dakila ang puso sa hangarin na makatulong ngunit magtira para sa sarili. Isang magandang aral ang mangyayari na dapat simulan at paghandaan kaagad. Lucky numbers at color for the day ay 1, 4, 31, 40 at yellow.

LIBRA (Setyembre 24 - Oktubre 23) – Huwag maliitin ang gawa ng iba dahil may mga bagay na kaya nila na hindi mo kaya. Huwag ihalintulad sa sarili ang nagawa ng iba. Lucky numbers at color for the day ay 8, 14, 36, 38 at red.

SCORPIO (Oktubre 24 - Nobyembre 22) – Nang dahil sa dami ng trabaho magiging matamlay. Bigyan ng panahon ang sarili na makapagpahinga upang manumbalik ang enerhiya ng sigla. Lucky numbers at color for the day ay 13, 14, 26, 37 at jade green.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 - Disyembre 21) – Magugulat ka sa mga makikita dahil hindi mo sukat akalain. Walang katiyakan ang takbo ng panahon kaya ibayong pag-iingat ang gawin. Lucky numbers at color for the day ay 6, 18, 22, 34 at red.

CAPRICORN (Disyembre 22 - Enero 19) – Huwag magsisi kung may nagawang mali, ipalagay na isa itong aral na hindi na mauulit. Ipanatag ang isip sa problema. Lucky numbers at color for the day ay 20, 29, 34, 42 at yellow.

AQUARIUS (Enero 20 - Pebrero 18) – Lakasan ang loob sa mangyayari. Makakaranas ng pangyayari na magiging memorable at hindi makakalimutan. Lucky numbers at color for the day ay 8, 23, 28, 39 at gray.

mcjal
24th Feb 2011, 14:22
wee! I once believed in this and i love studying this. ;) i'm a leo.
that was before... ;) thanks anyways. :peace:

kerstinne25
26th Feb 2011, 07:44
Pebrero 26, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated February 26, 2011 12:00 AM

Pagtitibay: Pleasant surprises. I am bless all for the goodness of God that is at work. Ang lahat ng biyaya ko ngayon ay mula sa Diyos.

PISCES (Pebrero 19 - Marso 20) – Malamang may gagawin kang paliwanag sa iyong boss sa nakalimutang pangako. Kung masumbatan ka, huwag magalit kung ikaw ang may pagkukulang. Ang mga pangyayaring karanasan ngayon ay magandang aral na dapat hindi na maulit. Malamang makasaksi ng isang pangyayari na hindi mo malilimutan. Lucky numbers at color for the day ay 15, 20, 23, 35 at red.

ARIES (Marso 21 - Abril 19) – Taglay mo ang kakaibang lakas ng loob at makakagawa ka ng isang desisyon na ikakagulat ng kasambahay, kasamahan, kaibigan o boss. Sa iyong desisyon, magkaibang reaksyon ang matatanggap subalit ang karamihan ay sa iyong panig. Iwasan ang anumang uri ng kontrobersiya. Lucky numbers at color for the day ay 13, 19, 26, 37 at navy blue.

TAURUS (Abril 20 - Mayo 20) – Maganda ang takbo ng lahat ng uri ng relasyon at ang plano sa minamahal ay maisasagawa. Walang magiging problema sa trabaho at tahanan. Maaliwalas ang buong araw. Marami kang oras na bakante dahil madaling matatapos ang nasimulang gawin. Lucky numbers at color for the day ay 15, 28, 29, 38 at peach.

GEMINI (Mayo 21 - Hunyo 21) – May kumakalaban ng lihim sa iyo kaya doblehin ang pag-iingat at pagmamatiyag. Magiging masaya kung kausap ay Pisces o kapwa Gemini. Mag-ingat sa Scorpio o Aquarius dahil hindi magkakaunawaan at malamang na hahantong sa tampuhan. Maiinis ka kung kasama ang kasambahay na reklamador. Lucky numbers at color for the day ay 12, 27, 36, 44 at green.

CANCER (Hunyo 22 - Hulyo 22) – Malaki ang negatibong epekto sa love life ng pagbabago ng iyong desisyon. Anuman ang mangyari dapat ituloy kung ano ang napagkasunduan ninyo ng minamahal. Pag-aralan muna ang mga bagay kung anong kabutihan at kasamaan ang magiging resulta bago pumalaot. Lucky numbers at color for the day ay 18, 26, 29, 30 at cream.

LEO (Hulyo 23 - Agosto 22) – Maswerte ngayon sa pana?nalapi at sa anumang uri ng relasyon. Kung may negosyo, maganda ang kita. Ang matagal mo nang hinahanap ay makikita o matatagpuan. Kung may magpapakasal, ngayon ang magandang araw upang pag-usapan. Lucky numbers at color for the day ay 2, 5, 37, 42 at fuchsia.

VIRGO (Agosto 23 - Setyembre 23) – Mahuhulog ang iyong damdamin sa isang bago o dating kakilala at kung sisimulan mong ipahiwatig ay kalaunan magkakaroon ng relasyon na malamang hahantong sa matagalang pagsasama. Kung may sadya o pakay ay huwag mag-atubiling sabihin. Lucky numbers at color for the day ay 13, 27, 36, 41 at peach.

LIBRA (Setyembre 24 - Oktubre 23) – Babala! Hindi magugustuhan ng mga kasambahay, kasamahan o kaibigan ang mga kilos mo ngayon. Magiging iritable, madaling mag-init ang ulo at magiging bugnutin. Magpakahinahon at magpasensiya upang maiwasan na makahanap ng katapat. Lucky numbers at color for the day ay 12, 22, 24, 39 at pink.

SCORPIO (Oktubre 24 - Nobyembre 22) – Iwasan ang sobrang pag-iisip nang malalim at pagkaseryoso dahil kalusugan ang bibigay. Kahit puno ka ng problema dapat lamang na maglaan ng oras sa paglilibang at pagpapahinga. Hindi makukuha sa isang iglap lamang ang gusto. Sakripisyo at tiyaga ang kailangan. Lucky numbers at color for the day ay 2, 6, 29, 41 at brown.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 - Disyembre 21) – Magi?ging maluwag ang oras ngayon. Ang pangako ay matutupad kaya lang dapat mag-ingat sa mga kagamitan dahil may bantang mawawala. Lucky numbers at color for the day ay 16, 25, 33, 44 at blue.

CAPRICORN (Disyembre 22 - Enero 19) – May kaunting problema sa aspetong pinansiyal ngunit may paraan sa pagresulba. Madali kang malalapitan ngayon ng mga kaibigan, kamag-anak o ng mga kasamahan. Kung mangangako ka dapat tuparin ito upang manatiling matatag ang tiwala ng kapwa. Lucky numbers at color for the day ay 11, 13, 27, 39 at yellow.

AQUARIUS (Enero 20 - Pebrero 18) – Kung magiging emosyonal ka talo ka dahil hinanakit at luha lamang ang iyong mapapala. Kung may problema, dapat kang kumilos at hanapan ito ng solusyon kaagad. Alalahanin na bawat suliranin ay may katapat na solusyon. Kung may problema at walang mahahanap na solusyon, kumunsulta sa psychic upang magkaroon ng tamang gabay. Lucky numbers at color for the day ay 15, 16, 22, 39 at royal blue.

kerstinne25
28th Feb 2011, 09:21
Pebrero 27, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated February 27, 2011 12:00 AM

Pagtitibay: I claim for my self God’s Almighty good in my life now. Bukas ang palad ko na tanggapin ang biyaya ng Diyos ngayon.

PISCES (Pebrero 19 - Marso 20) - Huwag idaan sa dahas kung may gusto o kailangan. Relax, daanin sa lambing ang pagsasabi ng pakay dahil lalong titingkad ang aura ng karisma. Hindi ka mapapahindian sa pakay kung may kasamang ngiti at lambing na makikipag-usap. Lucky numbers at color for the day ay 17, 18, 27, 36 at rose quartz.

ARIES (Marso 21- Abril 19) – Ang paghahanda sa okasyon ay hindi maiiwasan ngunit maiiwasan ang paggastos ng sobra sa budget. Tiisin ang gusto na hindi kaya ng bulsa. Huwag piliting lumipad na kulang ang pakpak dahil tiyak babagsak. May panahon pa sa pag-iipon upang kahit paano ay may mahanda sa pasukan sa paaralan ng mga anak. Lucky numbers at color for the day ay 13, 22, 28, 35 at sky blue.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20) – Kung ayaw na mapag-usapan, gumawa ng tama at huwag gumawa ng milagro. Atupagin ng maayos ang trabaho upang walang mapuna ang iba. Ilagay sa tamang oras ang makipag?huntahan. Hindi maiwasan ang makipagtsismisan ngunit piliin ang paksa na may kabuluhan at hindi makakasira ng kapwa. Lucky numbers at color for the day ay 16, 20, 21, 25 at bright yellow.

GEMINI (Mayo 21- Hunyo 21) – Kabaligtaran sa inaasahan ang magaganap. Huwag kang umasa nang hindi masiphayo. Sikapin sa abot ng makakaya ngayon at huwag isandal sa iba ang kailangan. Lucky numbers at color for the day ay 19, 28, 38, 39 at pink.

CANCER (Hunyo 22- Hulyo 22) – Kung may mapapaunlakan ka ngayon, tiyak napakabuti mong tao sa kanya ngunit magiging simula ng palaging reklamo at kung hindi mapabigyan, maraming paninira ang iyong aabutin. Ang magandang gawin ay wala kang dapat paunlakan ngayon. Lucky numbers at color for the day ay 13, 16, 24, 38 at jade green.

LEO (Hulyo 23- Agosto 22) – Katungkulan sa pamilya at trabaho at dagdagan sa mga gastusin ang siya mong problema. Kung tutuusin masuwerte ka pa rin kaysa iba na sira na ang utak at palaboy-laboy na lamang ngunit nagsisikap pa rin mabuhay. Huwag mawalan ng pag-asa, dagdagan lamang ang tiyaga at pagsisikap. Lucky numbers at color for the day ay 9, 10, 22, 23 at scarlet.

VIRGO (Agosto 23- Setyembre 23) – Dahil sa pag-ibig, magiging masigla, maligaya at maraming magagandang bagay ang mapapasok sa isip. Himayhimayin mo ang bawat detalye at pangyayari sa nakaraan upang matuklasan mo kung tama o mali ang napili mong ibigin. Walang masama kung tuklasin muna ang kanyang pagkatao. Lucky numbers at color for the day ay ang 22, 24, 39, 43 at yellow.

LIBRA (Setyembre 24- Oktubre 23) – Hanggang kailan ka aasa sa iyong mga magulang, hanggang sa sila ba ay wala na. Huwag mong sayangin ang iyong mga pagkakataon dahil daranasin mo ang kahirapan sa darating na panahon. Masarap mabuhay kung pinagtuluan ng sariling pawis ang tatamasahing kasaganaan. Lucky numbers at color for the day ay 12, 16, 25, 36 at red.

SCORPIO (Oktubre 24- Nobyembre 22) – Walang makukuha sa pagsama sa mga taong may masamang bisyo. Kung nais umunlad, samahan ang mas mataas ang katayuan at maganda ang reputasyon sa lipunan. Sayang ang iyong pagkatao kung hindi mo gagamitin ang matinong isipan. Lucky numbers at color for the day ay 14, 16, 31, 39 at fuchsia.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23- Disyembre 21) – Ang iyong inaakala ngayon ay magkakatotoo. Kung inaakala mong nagkamali ka, huwag ituloy. Kung inaakala mong matatanggap sa trabaho, sagarin dahil tiyak na matatanggap kung tugma ang nalalaman o experience. Kung inaakala na mababayaran ng may utang, singilin at tiyak na mababayaran. Lucky numbers at color for the day ay 13, 19, 32, 41 at indigo.

CAPRICORN (Disyembre 22- Enero 19) - Nasa pagitan ka ng dalawang daan na lito kung ano ang dapat gawin. Dahil magkatulad na ilaw ay kailangan ng pamilya at trabaho. Sa ganitong sitwasyon walang mas magandang pagbasehan ng desisyon kundi ang praktikal. Kung saan ang mas matimbang gawin dahil siya ang dapat. Lucky numbers at color for the day ay 15, 22, 28, 39 at pale yellow.

AQUARIUS (Enero 20- Pebrero 18) – May mga nakakairitang bagay ang sasalubong sa iyo at kung papatulan, buong araw tataglayin ang init ng ulo. Huminga ng malalim at mag-relax muna bago pag-aralan ng mabuti ang mga bagay bago simulan ang dapat gawin. Huwag magpadalus-dalos upang walang damdaming masaktan. Lucky numbers at color for the day ay 18, 19, 35, 37 at violet.

kerstinne25
28th Feb 2011, 09:22
Pebrero 28, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated February 28, 2011 12:00 AM

Pagtitibay: Delightful day. I give thanks that the power of my creative imagination now is happily fulfills my divine destiny. Natupad na ang tadhanang Diyos para sa akin ngayon.

PISCES (Pebrero 19 - Marso 20) – Harapin ng matatag at mag-isa ang hamon sa buhay dahil wala kang makukuhang suporta kahit kanino. Sariling kayod ka ngayon. Huwag mag-alala dahil kung magiging matatag, tiyak na malalampasan ang anumang problema. Lucky numbers at color for the day ang 14, 20, 33, 40 at scarlet.

ARIES (Marso 21 - Abril 19) – Marami kang nais gawin at kadalasan ay mahilig kang simulan at pagkatapos bibitiwan nang hindi tapos na siyang mangyayari ngayon. Simulan ang pagdidisiplina at tiyakin kung ano talaga ang gusto bago hawakan o simulan ang trabaho. Ang masamang gawi ay magbibigay ng pagkababa ng iyong pagkatao. Lucky numbers at color for the day ang 3, 15, 35, 42 at ocean blue.

TAURUS (Abril 20 - Mayo 20) – Kung hindi sasamantalahin ang oportunidad, maiiwan ka ng mga kasamahan sa pag-asenso sa trabaho. Doblehin ang sipag at pagsisikap. Huwag tutulog-tulog. Dahil sa paulit-ulit ang ginagampanang trabaho, makakaranas ng pagkabagot kaya maghanap ng paraan upang mabago ang ginagampanang gawain. Lucky numbers at color for the day ang 8, 9, 13, 31 at tangerine.

GEMINI (Mayo 21 - Hunyo 21) – Mahihirapan kang makitungo sa mga nakapaligid sa iyo ngayon. Makabu?buting i-pokus ang iyong atensiyon sa ginagawa o sa mga gagawing bagay. Hangga’t maaari, iwasan na makisalamuha sa grupo o huntahan dahil mapipikon ka lamang. Simpleng panggugulo lamang ng walang magawa ang magbigay ng problema kaya hindi dapat pansinin. Lucky numbers at color for the day ang 31, 34, 37, 42 at blue sapphire.

CANCER (Hunyo 22 - Hulyo 22) – Huwag hayaan na masira ang pagkatao nang dahil sa ambisyong mapaangat sa trabaho o sa kinang ng pera. Tiyakin na ang pagkain na hinahain sa hapag kainan ng pamilya ay nanggaling sa malinis at marangal na kita. Malamang makipagtalo ka sa isang malapit na kasamahan, kaibigan, magulang o kasambahay. Lucky numbers at color for the day ang 11, 19, 37, 42 at yellow.

LEO (Hulyo 23 - Agosto 22) – Tanggihan mo ang isang pakiusap ng kasamahan, kaibigan o kamag-anak dahil kung pauunlakan ay pagsisihan. Kung nagmamaneho ng sasakyan malamang makipagtalo ka sa traffic officer. Kung traffic officer ka maaasar sa traffic violator. May kakaharapin kang pagsubok at makabubuting ituring na isa itong magandang aral. Lucky numbers at color for the day ang 6, 8, 29, 39 at jade green.

VIRGO (Agosto 23 - Setyembre 23) – Ang pag-uukulan mo ng atensiyon ay may kaugnayan sa negosyo o trabaho. Ilang mga detalye ang dapat bigyan ng prayoridad upang mapag-aralan ang ilang aspeto na hindi nabigyan ng pansin. Maaaring isang pagpupulong o sosyalan ang iyong mapuntahan sa gabi. Lucky numbers at color for the day ang 14, 20, 26, 39 at pink.

LIBRA (Setyembre 24 - Oktubre 23) – Dahil sa implu?wensiya ng pag-ibig magiging masayahin ka ngayon. May positibong pagbabago sa mga galaw at kilos ng dahil sa pag-ibig. Ang problema sa tahanan o sa personal ay hindi mawawala nguni’t magaan mo itong dadalhin. Hindi ngayon kundi bukas matatamo ang swerte sa kalakal. Lucky numbers at color for the day ang 2, 18, 28, 38 at dollar green.

SCORPIO (Oktubre 24 - Nobyembre 22) – Posibleng maging maramdamin ka sa araw na ito nguni’t magiging mahusay sa pangangatwiran. Maganda ang takbo ng love life kaya ang pakiwari ay nasa tuktok ng daigdig. Bigyan ng kaukulang pansin ang kalusugan. Lucky numbers at color for the day ang 12, 17, 22, 27 at beige.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 - Disyembre 21) – Maganda at tugma ang panahon sa pananalapi. Ihanda ang sarili sa surpresang matatanggap, subali’t hangga’t maaari iwasan na makipag-date. Iwasan ang pagbibiyahe ng malayo at kung nagmamaneho, ang lubos na pag-iingat ay huwag balewalain. Lucky numbers at color for the day ang 19, 33, 37, 38 at maroon.

CAPRICORN (Disyembre 22 - Enero 19) – Para sa ikagaganda ng relasyon sa lahat, pang-unawa at pa?sensiya ang dapat pairalin. Magiging abala ka sa araw na ito subali’t masaya naman ang iyong mararamdaman. Hindi man mapapasakamay ang lahat ng gusto, maituturing pa ring mapalad ka. Lucky numbers at color for the day ang 4, 5, 33, 42 at white.

AQUARIUS (Enero 20 - Pebrero 18) – Kung may gagawing paglalakbay, gawin sa umaga nang walang maging sagabal sa biyahe. Ang biyahe sa hapon ay magkakaroon ng abala o alintana. Upang makatiyak sa iyong hinala, tutukan ang pagsubaybay. Huwag magpabigla-bigla ng desisyon. Lucky numbers at color for the day ang 12, 17, 19, 37 at aquamarine.

kerstinne25
1st Mar 2011, 07:43
Marso 1, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated March 01, 2011 12:00 AM

Pagtitibay: Sa bawat antas ng buhay kapag maswerte ay tuloy-tuloy at kapag malas ay tuloy-tuloy din ang malas. Mahalaga na pag-aralan kung paano ang swerte at maaalis ang malas.

PISCES (Pebrero 19 - Marso 20) – Iwasan na maging mapusok. Maaayos at walang balakid ang takbo ng mga gawain. Bagong pag-ibig ang makakapagpagulo ng isipan. Madaling pakitunguhan ang mga kamag-anak o sa mga kaibigan. Mapagtitibay ang relasyon sa tahanan at kaibigan. Lucky numbers at color for the day ay 13, 22, 35, 39 at fuchsia.

ARIES (Marso 21 - Abril 19) – Huwag ipagwalang-bahala ang kaunting suliranin sa bahay o trabaho dapat ayusin kaagad. Maaliwalas at makulay ang pag-ibig. Iwasan ang mga tsismosa at pakialamera upang hindi masangkot sa gulo. Bigyang-halaga ang kalusugan. Lucky numbers at color for the day ay 6, 19, 25, 37 at sky blue.

TAURUS (Abril 20 - Mayo 20) – Kung mag-a-apply ng trabaho sa umaga ito lakarin at tiyak matatanggap kung tama ang posisyon na kailangan. Magkakaroon ng bagong alok sa trabaho. Anumang bagay ay dapat pagdesisyunan at pag-isipan muna ang kahihinatnan bago pumalaot. Lucky numbers at color for the day ay 17, 26, 30, 42 at electric blue.

GEMINI (Mayo 21 - Hunyo 21) – Kaligayahan ang mararamdaman sa pagtulong sa kapwa o kaibigan. Magiging masaya at mapayapa ang tahanan. Maganda ang mood upang tapusin ang trabaho. Isang tawag mula sa mahal ang makadaragdag ng kaligayahan at sigla. Lucky numbers at color for the day ay 20, 25, 33, 34 at green.

CANCER (Hunyo 22 - Hulyo 22) – Huwag magpabigla-bigla at pairalin ang lubos na pagpapasensya. Kung gagawa ng mahalagang desisyon ay dapat pangalagaan ang kapakanan. Iwasan na mangako. Pairalin ang kahinahunan at pang-unawa dahil magiging malapit ka sa mga taong pikon at mainitin ang ulo. Lucky numbers at color for the day ay 9, 14, 32, 33 at indigo.

LEO(Hulyo 23 - Agosto 22) — Mahalaga ang magplano sa bagay na gustong simulan. Makakatulong ang isang matalik na kaibigan o magulang sa suliranin. Maging positibo sa pag-iisip at sa paggawa. Ang paglilibang ay magdudulot ng kaligayahan ngunit iwasan ang labis na gastos. Lucky numbers at color for the day ay 22, 39, 40, 42 at violet.

VIRGO (Agosto 23 - Setyembre 23) – Ang pagkakamaling nagawa ay aral na hindi na mauulit. Magiging maunlad kung positbo ang nasa isip. May pagkakataon na mabalikan sa alaala ang mga nakalipas na magsisilbing aral. Lucky numbers at color for the day ay 15, 30, 40, 41 at neon green.

LIBRA (Setyembre 24 - Oktubre 23) – Matutuklasan ang gustong malaman. Taglay ang pambihirang talas ng isip na bagay gamitin sa pagsasaliksik. Makakatawag ka ng pansin sa kausap upang pakinggan. Magagawa mong makumbinsi na kahit na makulit o makitid ang pag-iisip. Lucky numbers at color for the day ay 8, 24, 34, 38 at jade green.

SCORPIO (Oktubre 24 - Nobyembre 22) – Tampuhan at hinanakit ang mapapala kung hindi paiiralin ang pagkamahinahon at pagpapakumbaba. Taglay ang kasiglahan subalit madaling mapipikon at magiging mainitin ang ulo. Lucky numbers at color for the day ay 18, 27, 36, 40 at bold yellow.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 - Disyembre 21) – Iwasan ang alitan at baka humantong sa malalang tampuhan. Huwag pilitin ang sarili kung may pag-alinlangan. Ang munting suliranin sa pagitan ng minamahal ay huwag dalhin hanggang sa trabaho. Isang lihim ang matutuklasan. Lucky numbers at color for the day ay 11, 29, 39, 41 at brown.

CAPRICORN (Disyembre 22 - Enero 19) – Isang kaibigan ang hihingi ng tulong, payo o mangungutang ng pera. Maganda ang palatandaan tungkol sa pag-ibig. Kung isang kapwa Capricorn ang makikilala ngayon ay tiyak magkakatuluyan. May babalang gusot na mangyayari mula sa kamag-anak o tahanan. Lucky numbers at color for the day ay 11, 22, 33, 40 at red.

AQUARIUS (Enero 20 - Pebrero 18) – Mapapalipas ang kaguluhan ng isip sa paglilibang. Tanggapin ang pagkakamali kalakip ang kaluwagan ng kalooban. Ang payo kong gustong isaalang-alang ay pag-aralan muna ng mabuti. Mahalaga ang magtiyaga. Maging mapamaraan sa pakikitungo sa kapwa. Lucky numbers at color for the day ay 2, 17, 23, 40 at orange.

kerstinne25
2nd Mar 2011, 07:35
Marso 2, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated March 02, 2011 12:00 AM

Pagtitibay: Mapaglikha ang isip. Ang bawat karanasan ay epekto ng mas matimbang na kaisipan.

PISCES (Pebrero 19 - Marso 20) – Bibigyan ng sapat na atensiyon ang mga praktikal na aspeto sa pananalapi. Ikakagalak mo ng lubos ang araw na ito dahil may mangyayaring maganda sa iyong panig. Magiging madali ang pagsabi ng saloobin sa ibang tao. Lucky numbers at color for the day ay 2, 20, 28, 41 at red.

ARIES (Marso 21 - Abril 19) – Susumpungin ka ng sakit ng ulo sa bandang hapon. Mas mabuting agapan ito sa umaga pa lang. Kasiyahan at kaligayahan ng damdamin ang matatamo sa araw na ito. Lucky numbers at color for the day ay 3, 22, 39, 41 at red rose.

TAURUS (Abril 20 - Mayo 20) – Magbabago ang iyong magandang pagtingin sa isang kaibigan dahil sa kanyang ginawa. Mapapahanga mo ang ilang mga taong kumikilatis sa magandang pangangatawan dahil sa iyong pag-eensayo. Magiging abala ka sa gawaing bahay. Lucky numbers at color for the day ay 1, 21, 30, 40 at lilac.

GEMINI (Mayo 21 - Hunyo 21) – Isasakatuparan mo ang matagal mo nang binabalak. Magiging kuntento ka sa kasalukuyang tinatamasa. Kumportable ka sa bagong katrabaho kung saan ay magkakaroon kayo ng mabuting samahan. Lucky numbers at color for the day ay 6, 10, 20, 31 at jade green.

CANCER (Hunyo 22 - Hulyo 22) – Isang araw na puno ng pag-ibig ang pagsasaluhan, mag-ingat kung hindi pa handa na magbuhay pamilya upang hindi magsisi. Maging maingat sa mga taong walang pakialam kung ano ang kinabukasan. Lucky numbers at color for the day ay 4, 11, 32, 39 at aqua blue.

LEO(Hulyo 23 - Agosto 22) — Isang kaibigan na may gusto sa iyo noon pa man ang malalaman ngayon. Magpakahinahon at iwasan ang magalit. Magiging kuntento ka sa kasalukuyang trabaho at kinikita. Lucky numbers at color for the day ay 15, 18, 24, 32 at white.

VIRGO (Agosto 23 - Setyembre 23) – Sisikat ka sa la?rangan ng sports kung ikaw ay makikilahok sa progra?mang may kinalaman dito. Mag-ingat sa matatalas ang dila, baka hindi ka makapagpigil at makasapak ng tao. Lucky numbers at color for the day ay 17, 28, 36, 41 at sun yellow.

LIBRA (Setyembre 24 - Oktubre 23) – Ang pagsumbat sa iyo ang magpapalambot ng kanyang puso upang lalo ka pa niyang mahalin ng lubusan. Magkakaroon ka ng pagkakataon na makapamili ng pagkakakitaan. Lucky numbers at color for the day ay 14, 18, 27, 35 at electric blue.

SCORPIO (Oktubre 24 - Nobyembre 22) – Ang tensiyon na nararamdaman sa bandang umaga ay madadag?dagan pa lalo sa dapit hapon. Madaling matapos ang proyekto sa itinakdang panahon subalit mag-ingat dahil may mga pagkakamali na dapat ulitin. Lucky numbers at color for the day ay 7, 30, 33, 35 at shocking pink.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 - Disyembre 21) – Pag-aralan mo ang mga posibilidad na maaaring pasukin sa negosyo. Huwag pigilin ang sarili na lumigaya. Malalaman mo na ngayon ang kasagutan na nagpapagulo ng iyong isipan. Lucky numbers at color for the day ay 5, 11, 26, 37 at yellow.

CAPRICORN (Disyembre 22 - Enero 19) – Wala kang ganang mag-isip tungkol sa gastusin ngayon dahil sa problema sa pera. Madaling gagaling ang pananakit ng katawan kung magpapahinga. Magbibigay ng tulong pinansiyal ang isang kapatid na nasa ibang bansa. Lucky numbers at color for the day ay 8, 23, 34, 40 at indigo.

AQUARIUS (Enero 20 - Pebrero 18) – Mananahimik muna kapag pera na ang pinag-uusapan dahil kapos ka ngayon. Ang pagbisita ng minamahal ay magbubunga ng suwerte sa iyo. Magiging masaya sa gawaing bahay. Lucky numbers at color for the day ay 7, 18, 28, 32 at brown.

kerstinne25
3rd Mar 2011, 07:46
Marso 3, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated March 03, 2011 12:00 AM

Pagtitibay: Lahat ng kaganapan sa buhay ay mula sa madalas na naiisip at sinasabi alinsabay sa damdamin.

PISCES (Pebrero 19 - Marso 20) – Ilalaan mo ang iyong atensyon sa taong nangangailangan kaysa iyo. Magkakaroon ka ng maraming katanungan tungkol sa problema ng puso, personal man o mga kaibigan. Lucky numbers at color for the day ay 6, 16, 37, 9 at orange.

ARIES (Marso 21 - Abril 19) – Paglalaanan mo ng pasin ang mga bagay-bagay na mangyayari sa kapaligiran dahil may mapupulot kang magandang ideya na makakadagdag sa iyong kikitain. Hihikayatin ka ng isang negosyante na mamumuhunan sa nauusong negosyo. Mag-ingat. Lucky numbers at color for the day ay 7, 11, 35, 42 at aquamarine.

TAURUS (Abril 20 - Mayo 20) – Magkakaroon ng hidwaan sa isa sa mga kasambahay, kaibigan o kasamahan sa trabaho. Limutin ang nakaraan at harapin ang kinakaharap upang umunlad. Maghahanap ka ng paglilibangan kasama ang mga kaibigan. Lucky numbers at color for the day ay 9, 21, 29, 33 at lavender.

GEMINI (Mayo 21 - Hunyo 21) – Marami kang pakikitunguhang mga tagasuporta sa pulitika o sa propesyon. Magkakaroon ka ng panibagong iibigin ngunit dapat mag-ingat. Ang mga ngiti sa iyong mukha ay masisilayan dahil sa ibibigay ng minamahal. Lucky numbers at color for the day ay 3, 14, 28, 31 at midnight blue.

CANCER (Hunyo 22 - Hulyo 22) – Balansehin ang oras sa mga kaibigan at minamahal. Maglaan pa ng dagdag na oras para matapos ang nasimulan. May kakaiba sa iyo sa araw na ito na mapapansin ng mga kasamahan, kasambahay o kaibigan. Lucky numbers at color for the day ay 8, 35, 38, 41 at mustard yellow.

LEO (Hulyo 23 - Agosto 22)- Mapagkakakitaan ang mga bagay na itinatabi mo noon kung ibebenta mo ngayon. Tatamarin kang makipagkita sa isang kakatagpuin. Kailangan ang pagpapasensya sa lahat ng bagay sa araw na ito. Lucky numbers at color for the day ay 10, 18, 30, 37 at ruby red.

VIRGO (Agosto 23- Setyembre 23) – Sisipagin kang mag-ayos ng mga kagamitan sa bahay o pinapasukan. Magkikita kayo ng iyong minamahal sa araw na ito. Mapapalusot mo ang ginawang kasalanan dahil may mahahagilap kang maganda. Lucky numbers at color for the day ay 3, 8, 10, 35 at emerald green.

LIBRA (Setyembre 24 - Oktubre 23) — Matatapos na rin ang iyong problema na may kinalaman sa kalusugan. Makakatanggap ka ng dagdag na proposisyon galing sa itaas. Pag-ukulan ng pansin ang pakiusap ng iniibig o kaibigan. Lucky numbers at color for the day ay 12, 23, 32, 38 at orange.

SCORPIO (Oktubre 24 - Nobyembre 22) – Susuportahan ka ng mga kaibigan sa bagong larangan ng negosyo. Mapapawi na rin ang pag-aalala na matagal mo nang dinadala dahil sa wakas matutuloy na rin ang matagal nang plano. Lucky numbers at color for the day ay 9, 17, 20, 43 at green.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23- Disyembre 21) – Maiiwasan mo ang isang delikadong libangan na magsasalba sa iyo sa kapahamakan. Mapapasakamay mo na ang matagal nang hinahangad. Maaangkin mo ang gantinmpala sa matagal mo nang paghihintay. Lucky numbers at color for the day ay 10, 17, 30, 44, at fuchsia.

CAPRICORN (Disyembre 22 - Enero 19) – Masisiguro sa iyo ng isang kasosyo na uubra ang iyong hinihiling. Huwag pag-aksayahan ng panahon ang mga ‘di karapat-dapat. Magplano upang maging tama ang gawain. Lucky numbers at color for the day ay 4, 10, 21, 33 at violet.

AQUARIUS (Enero 20 - Pebrero 18) – Karapatan mong alamin ang hangarin ng iniibig kung bukal sa puso o mapagsamantala. Makikita mo ngayon ang isang bagay sa nakaraan mong pagkakamali. Kakapusin ka ng pera sa araw na ito. Lucky numbers at color for the day ay 11, 15, 23, 39 at platinum pink.

kerstinne25
4th Mar 2011, 08:10
Marso 4, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated March 04, 2011 12:00 AM

Pagtitibay: Ang makasanayan sa isip at salita ang magaganap sa karanasan.

PISCES (Pebrero 19 - Marso 20) – Mabibiktima ka ng isang panlilinlang kung magpapabaya at hindi mag-iingat. Mapapanatili mo ang kanilang paghanga at pagrespeto sa iyo. Ipagpatuloy ang mataas na respeto ng komunidad sa iyo kung hindi magbabago sa pakikitungo sa kanila. Lucky numbers at color for the day ay 2, 16, 31, 40 at silver.

ARIES (Marso 21 - Abril 19) – Hindi ka kikibuin ng iyong mahal dahil may tampo o may galit sa iyo. Huwag hayaan na lumala ito, pag-ukulan siya ng panahon. Paglalambing at pagsuyo ang kailangan mong gawin. Kung maaari, ilabas mo siya upang lalo siyang maniwala na hindi ka nagbago. Lucky numbers at color for the day ay 3, 9, 14, 22 at honey yellow.

TAURUS (Abril 20 - Mayo 20) – Bigyan ng prayoridad ang pinansiyal na pangangailangan. Tila lalaki ang iyong mga gastusin sa panahong ito. Isang malapit na kapamilya ang lalapit sa iyo upang humingi ng tulong pinansiyal ngunit hindi mo mapapaunlakan. Lucky numbers at color for the day ay 6, 15, 25, 32 at pearl pink.

GEMINI (Mayo 21 - Hunyo 21) – Walang makakapansin sa iyong ginintuang puso subalit huwag tumigil sa paggawa ng kabutihan sa kapwa dahil may biyaya ka mula sa langit. Ang nasa itaas ang magbibigay ng biyaya sa iyo kaya patuloy kang manalig sa kanya. Lucky numbers at color for the day ay 10, 21, 31, 40 at garnet red.

CANCER (Hunyo 22 - Hulyo 22) –Tumahimik ka muna kung mag-uumpisa na namang magbunganga ang iyong asawa o magulang tungkol sa pera. Kailangan mong harapin ang katotohanan na talagang kinakapos kayo sa pera ngayon. Lucky numbers at color for the day ay 5, 10, 17, 31 at citrine yellow.

LEO (Hulyo 23 - Agosto 22) ?— Makakatagpo mo ngayon ang dati mong mahal. Hahantong na naman sa bawal na relasyon ang inyong pagkikita kung hindi mag-iingat at pag-iisipan ng mabuti ang kakahantungan. Mararamdaman mong mahal ka pa rin niya sa kabila ng lahat na ikaw ay hindi na malaya. Lucky numbers at color for the day ay 5, 9, 24, 32 at peach.

VIRGO (Agosto 23 - Setyembre 23) Hawakan ng mabuti ang matatanggap na pera dahil tiyak mawawaldas lamang sa walang makabuluhang bagay kapag nagkataon. Hindi pa panahon para gastusin ito. Mag-ingat sa pakikisalamuha sa mga bagong kakilala baka ikaw ay mabiktima. Lucky numbers at color for the day 3, 6, 15, 31 at mint green.

LIBRA (Setyembre 24 - Oktubre 23) Subukan mo na makipagkita sa dating kasosyo sa negosyo at tiyak may panibago kang kikitain. May mabuting pangyayari ang darating sa iyo sa araw na ito. Huwag ipakita sa mahal ang pagpatak ng mga luha. Maging matatag. Lucky numbers at color for the day ay 4, 17, 27, 39 at violet.

SCORPIO (Oktubre 24 - Nobyembre 22) – Dadalawin ka ng isang kamag-anak dahil sa suwerteng natamasa. Huwag maging madamot. Ganyan talaga ang buhay, kung sino ang mayroon, siya ang nilalapitan. Lucky numbers at color for the day ay 5, 10, 22, 27 at cherry red.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 - Disyembre 21) – Kakayanin mo ang pagod sa maghapon, dapat lamang dahil sa pangangailangan. Kailangang magpahinga ng todo sa gabi upang makabawi. Kung papabayaan mo ang pagpapahinga, magiging sanhi ito ng karamdaman. Lucky numbers at color for the day ay 7, 12, 23, 34 at avocado green.

CAPRICORN (Disyembre 22 - Enero 19) – Kukomprontahin ka ng iyong mahal dahil sa hindi maipaliwang ng pangyayari. Magkakaroon ng kaunting tampuhan sa pamilya ngunit huwag mag-alala at madaling maresulba. Lucky numbers at color for the day ay 1, 10, 20, 30 at blue.

AQUARIUS (Enero 20 - Pebrero 18) – Lalong mapapamahal sa iyo ang irog dahil sa iyong ipinapakita sa kanya. Hihingi ka ng pinansiyal na tulong sa isang kaibigan o kamag-anak. Hindi ka mabibigo. Lucky numbers at color for the day ay 8, 15, 22, 35 at dirty white.

kerstinne25
5th Mar 2011, 07:17
Marso 5, 2011
Ni Madam Rosa (Pilipino Star Ngayon) Updated March 05, 2011 12:00 AM

Pagtitibay: Ang kapangyarihan ng isip ay mula sa kalooban kapag magkakaroon tayo ng kamalayan, ito ang aakit ng tagumpay.

PISCES (Pebrero 19 - Marso 20) – Maging maunawain sa isang kapamilya, hindi naman niya ginusto ang kanyang nagawang pagkakamali at hindi talaga sinadya. Magandang simulan ang binabalak na negosyo tungkol sa pagkain dahil dito ka uunlad. Lucky numbers at color for the day ay 1, 17, 26, 37 at white.

ARIES (Marso 21 - Abril 19) – Magiging magulo ang isip mo sa araw na ito, hindi malaman kung ano ang dapat unahin sa paggawa ng mga gawain. Maaaring matapos ang araw na wala ka pang magagawa. Marahil may magandang surpresa sa iyo sa araw na ito. Lucky numbers at color for the day ay 4, 8, 18, 33 at jade green.

TAURUS (Abril 20 - Mayo 20) – Matinding galit ang mararamdaman mo sa bandang umaga kaya maging mahinahon. Huwag hayaan na masira ang araw mo, hangga’t maaari pag-isipan muna ang bawat salitang bibigkasin at lalabas sa bibig upang walang masaktan na damdamin. Lucky numbers at color for the day ay 1, 11, 26, 37 at pink.

GEMINI (Mayo 21 - Hunyo 21) – Mabuting ayusin mo muna ang iyong kuwarto dahil puno na ng kalat. Iilang gabi nang hindi ka masyadong nakakatulog dahil sa hindi naaayon sa tamang posisyon ang kamang tulugan. Maaalala ang napalayong mahal sa buhay. Lucky numbers at color for the day ay 5, 14, 25, 30 at light blue.

CANCER (Hunyo 22 - Hulyo 22) – Malulungkot ka sa araw na ito dahil sa paglayo ng iyong minamahal. Isang bisita ang magpapahiya sa iyo sa loob ng opisina. Maghapon na sasama ang iyong loob. Paglabanan ito. Lucky numbers at color for the day ay 3, 24, 30, 42 at tangerine.

LEO(Hulyo 23 - Agosto 22) —Tatanggap ka ng maganda o hindi magandang balita mula sa malayo o malapit na kamag-anak. Makikilala ang taong makakapagbago sa takbo ng iyong buhay sa larangan ng pag-ibig o hanapbuhay. Lucky numbers at color for the day ay 6, 27, 31, 44 at green.

?VIRGO (Agosto 23 - Setyembre 23) – Kakailanganin ang tulong tungkol sa suliranin sa pag-ibig. Pag-ukulan ng pansin ang mga bagay-bagay sa iyong kapaligiran. Maging sensitibo ka sa damdamin ng iba. Huwag magsalita ng masakit. Pakinggan ang katuwiran ng iba. Lucky numbers at color for the day ay 6, 22, 28, 39 at apple green.

LIBRA (Setyembre 24 - Oktubre 23) – Gagawin mo ang lahat para sa pag-ibig pero mabibigo ka pa rin. Isang kamag-anak ang lalapit upang humingi ng tulong pinansiyal, mapagbibigyan mo ito bilang pagtanaw ng utang na loob. Lucky numbers at color for the day ay 4, 10, 16, 33 at violet.

SCORPIO (Oktubre 24 - Nobyembre 22) – Mag-ingat sa isang bagong labas na gamot baka sa halip na makatulong ito, maging sanhi pa ng paglala ng iyong sakit. Ikunsulta sa doctor ang gagamitin. Manunumbalik sa iyo ang tiwala sa sarili. Lucky numbers at color for the day ay 2, 9, 23, 32 at cream.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 - Disyembre 21) – Lalong gugulo ang inyong pagsasama ng minamahal dahil sa hindi nagkakaunawaan at sa hindi marunong magpakumbaba ang bawat isa. Simple lamang ang dapat gawin huwag magmataas, matutong makinig ng paliwanag at katuwiran. Lucky numbers at color for the day ay 16, 21, 35, 38 at orange.

CAPRICORN (Disyembre 22 - Enero 19) – Malamang dadalo ka sa isang pagtitipong pangpamilya, mapapansin nila ang maganda mong kalusugan at aalamin nila kung ano ang iyong sikreto. Magiging masaya ang araw mo ngayon. Lucky numbers at color for the day ay 4, 20, 31, 44 at aquamarine.

AQUARIUS (Enero 20 - Pebrero 18) – Makakaramdam ka ng kaunting pananakit sa buong katawan. Pahinga ang kailangan. Maaakit ka sa isang oportunidad na trabaho sa ibang bansa kaya walang masama kung susubukan. Maging maingat sa paglalakad sa mga mataong lugar. Lucky numbers at color for the day ay 2, 17, 23, 34 at blue.