saan po setUP ang setting para internet ang 6300 china phone ko at phingi ng OM dapat po dito. Salamat po sna may tumulong.