musta na po mga 622m nyo? working pa po ba? may nassnipe pa po ba kayo?