salsalite sa mercury sabihin mo lang may salsalite kayo
good for pampapayat din