SAFE Ba ang mag tungo sa pagadian ciry at mga katabing lugar nya sa ngayong panahon ?


Ano ba dapat ang isa alang alang pa andon ?

The best hotel na mura ?