hindi po ako makapag txt or maka receive ng message . Ok naman lahat ng settings like sms centre ko at time ko . bakit po kaya ?