Welcome back, Guest!
Register
Forgot your Password?

Hello, Guest! Welcome to Symbianize Forum.

Most of our features and services are available only to our members. So we encourage you to login or join us by registering a new account. Registration is free, fast, and simple. You only need to provide a valid email address so we can minimize spammers. As a Symbianize member you'll have the following privileges:

All that and more, so what are you waiting for, join us now! Ito ang website na ginawa ng pinoy para sa pinoy!

Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 21
 1. #1

  Default Ano Ang Dapat Gawin Sa Panahon Ng Bagyo at iba pang Kalamidad.

  PANAHON na naman ng tag-ulan. At taun-taon ay dumadaan sa bansa ang malalakas na bagyo na nagdudulot ng malaking pinsala sa mga komunidad sa siyudad at probinsya. Kung kaya,minabuti ko na maglabas ng ilang impormasyon ukol sa kahalagahan ng pagiging handa sa anumang sakuna dulot ng bagyo ( typhoon/storm ), baha ( floodings ), landslide at iba pang kalamidad.
  Ang hazard o panganib ay mga pangyayaring likas o gawa ng tao na maaring magdulot ng pinsala sa buhay, ari-arian, kabuhayan o pagkatigil ng panlipunan (social) at pang-ekonomiyang gawain ng isang komunidad. Ito ay maaaring magresulta sa isang disaster. Ang halimbawa ng mga hazard namadalas maranasan sa Pilipinas ay bagyo, lindol, baha, flashflood, landslide, pagputok ng bulkan, storm surge, tsunami, sunog, giyera at iba pa. Ang hazard ay maaring: nag-iisa - gaya ng sunog, magkasunod o dulot ng isa pang hazard - gaya ng lindol at tsunami, lindol at landslide o malakas na ulan at landslide, at kumbinasyon - gaya ng bagyo, malakas na ulan at landslide.
  .
  Mga Uri ng Hazards at Paghahanda Rito
  .
  *BAGYO
  .
  Ang bagyo o typhoon/storm ay malakas na hanging kumikilos ng paikot na madalas ay may kasamang malakas at matagal napag-ulan. Ito ay ay isang higanteng buhawi. Sa mata ng bagyo ay walang hangin subalit malakas naman ang hangin sa eyewall nito.
  .
  Public Storm Warning Signal(PSWS).
  .
  Ang PSWS ay mga babalang ipinalalabas ng PAGASA upang malaman kung gaano kalakas ang paparating na bagyo, saan ang lokasyon nito sa oras na inilabas ang PSWS, saan ang tinatayang dadaanan nito, at ano ang mga paghahandang dapat o maaari pang maisagawa ng mga komunidad na maaapektuhan ng pagdaan ng bagyo.
  .
  *. PSW Signal Number 1 hanging may lakas mula 30-60 kph. Inaasahan ang bagyo sa loob ng 36 oras.
  .
  *. PSW Signal Number 2 hanging may lakas mula 61-100kph. Inaasahan ang bagyo sa loob ng 24 oras.
  .
  *. PSW Signal Number 3 hanging may lakas mula 100-185 kph. Maaasahan ang pagdating sa loob ng 18 oras.
  .
  *. PSW Signal Number 4 napakalakas na hanging hihigit sa 185 kph at maaasahan sa loob ng 12 oras.
  .
  Mga dapat gawin BAGO dumating ang bagyo
  .
  *. Ihanda ang radyo, flashlight at ekstrang baterya;
  .
  *. Maghanda ng pang-emergency na pagkaing hindi agad nasisira (katulad ng de-lata at biskwit), lalagyan ng tubig, first-aid kit o gamit at gamot na pang-unang lunas, at mga plastik na supot;
  .
  *. Tiyaking mabuti na makakayanan ng bubong at mga bintana ng bahay ang malakas na ihip ng hangin (parasa mga kabahayan sa maralitang komunidad, tiyakin din na kakayanin ng haligi at dingding ang lakas ng hangin sapamamagitan ng pagtatali at/o pagpapako ng maayos sa mga ito); at
  .
  *. Putulin ang mga mahahabang sanga ng mga punongkahoy namalapit sa bahay.
  .
  Mga dapat gawin HABANG may bagyo
  .
  *. Ugaliing makinig sa radyo o manood ng TV para sa regular na anunsyo o babala tungkol sa kalagayan ng bagyong paparating o kaya naman ay makibalita sa mga kapitbahay;
  .
  *. Siguraduhing may mga gamit pang-emergency na nakalagay sa lalagyang hindi nababasa;
  .
  *. Punuin ang lalagyan ng tubig, ilagay sa plastik na supot ang mga ekstrang damit, mga delata, kandila, posporo, baterya, at iba pang mahahalagang gamit;
  .
  *. Mag-ingat sa mata ng bagyo. Ito ang biglang pagtigil ng hangin at ulan at kalmado ang paligid sa isang lugar. Hudyat ito na pagkaraan ng halos 2 oras ay babalik ang mas malakas na hangin at ulan;
  .
  *. Manatili sa loob ng bahay hanggang matapos ang bagyo; at
  .
  *. Kung kinakailangang lumikas, tiyaking nakapatay ang kuryente ng bahay, nakasara ang tangke ng gas, at nakasusiang pinto. Huwag kalimutan ang mga gamit pang-emergency
  Last edited by Browser06; 2nd Aug 2012 at 10:14.

 2. #2

  Default Re: Ano Ang Dapat Gawin Sa Panahon Ng Bagyo at iba pang Kalamidad.

  BAHA
  .
  Nangyayari ang baha o floodings sa pagtaas ng tubig nang higit sa kapasidad ng ilog at ibang daluyan na ang resulta ay pag-apaw nito sa kapatagan. Ito ay dulot ng labis na pag-ulan,biglaang pagbuhos ng ulan o thunderstorm, pagka-ipon ng tubig dahil sa pagbabara ng mgadaluyan ng tubig, at tuluy-tuloy na pag-ulan sa loob ng ilang araw.
  .
  FLASHFLOODS
  .
  Ang flashfloods ay rumaragasang agos ng tubig na may kasamang banlik, putik, bato, kahoy, at iba pa. Mabilis ang pagdating nito at mabilis din ang paghupa. Maaaring sanhi ito ng pagkakalbo ng bundok (kagaya ng dahilan kung bakit naging mapaminsala ang bagyong Sendong sa lalawigan ng Cagayan De Oro) at pagmimina (kagaya ng dahilan kung bakit naging mapaminsala ang bagyong Ondoy sa lalawigan ng Rizal).
  .
  Mga dapat gawin BAGO ang pagbaha
  .
  *. Alamin ang warning system at signal sa inyong barangay o munisipyo.
  *. Obserbahan ang sitwasyon ng lugar at makinig sa ulat ng panahon mula sa PAGASA .
  *. Pakinggan ang opisyal na warning signal na ibibigay ng kagawad na sumasakop sa sona.
  *. Ihanda ang mga pangunahing kakailanganin sa paglikas tulad ng damit, kumot, pagkain, maiinom na tubig, gamot, posporo, kandila, flashlight, radyong de-baterya, banig, at iba pa. Maiging nakabalot ang mga ito sa plastik.
  *. Itago o ilagay sa plastik ang mga mahahalagang dokumento at papeles.
  *. Mag-imbak na ng malinis na inuming tubig.
  *. Siguraduhin na magkakasama ang lahat ng miyembro ng pamilya at ihanda ang bawat isa sa anumang mangyayari.
  *. Alamin ang pinakamalapit na evacuation center at ang pinakamalapit na daan patungorito.
  *. Maghintay sa warning signal naibibigay ng kagawad tungkol sapaghahanda sa paglikas at sa mismong paglikas.
  *. Makipag-ugnayan sa nakatalagang kagawad kung nais nang lumikas patungo sa kamag-anak sa ibang barangayupang maitala.
  *. Ang Barangay Disaster Coordinating Council (BDCC) ay dapat maghanda ng kanilang gamit tulad ng malalaking flashlight, radyong de-baterya,warning device (megaphone, pito, kalembang), mga matitibay na lubid, first aid kit, sasakyang may sapat na gasolina para sa mabilis na paglikas at pakikipag-ugnayan, mga gamit pang-komunikasyon tulad ng cellphone, mga kagamitan tulad ng martilyo, liyabe, wrench, pala, at iba pa.
  *. Kung sa pagtantya ay magtutuluy-tuloy pa ang pagtaas ng tubig ay lumikas nabago pa masira ang mga daan at mga tulay.
  *. Ilipat na ang mga alagang hayop sa mataas na lugar.
  *. Bago lumikas, patayin muna ang kuryente at ikandadong mabuti ang bahay.
  .
  Mga dapat gawin HABANG may baha
  .
  *. Iwasan ang mga lugar na may tubig-baha lalo na kung hindi nakasisiguro sa lalim nito. Huwag lumusong o tumawid sa mga tubig na hindi alam ang lalim, gaya ng ilog o sapa.
  *. Kung may dalang sasakyan at inabot ng baha, huwag piliting tawirin ang baha laluna kung malakas ang agos nito at hindi matantya ang lalim.
  *. Huwag payagang maglaro ang mga bata sa baha. Huwag languyan o tawirin ng bangka ang mga binahang ilog.
  *. Siguraduhing lutung-luto ang mga pagkain at iwasang marumihan ang mga tirang pagkain.
  *. Pakuluan ang tubig bago ito inumin.
  .
  Mga dapat gawin PAGHUPA ng baha
  .
  *. Gumamit ng flashlight kapag muling papasukin ang binahang bahay.
  *. Maging alerto sa mga bagay namaaaring pagsimulan ng sunog.
  *. Tiyaking malinis at hindi narumihan ng tubig-baha ang mga pagkain at inumin. Lutuin muna ng mabuti o pakuluan ito bago kainin o inumin.
  *. Iulat sa mga kinauukulan ang mga nasirang pasilidad gaya ngposte at kawad ng kuryente, tubo ng tubig, at iba pa.
  *. Siguraduhing nasiyasat ng mabuti ng isang marunong sa kuryente ang switch ng kuryenteng nabasa at lahat nggamit na de-kuryente bago gamiting muli ang mga ito.

 3. #3

  Default Re: Ano Ang Dapat Gawin Sa Panahon Ng Bagyo at iba pang Kalamidad.

  LANDSLIDE
  .
  Nagaganap ang landslide sa pagbagsak ng lupa, putik, o mga malalaking bato dahil sa pagiging mabuway ng burol o bundok. Karaniwan itong idinudulot ng malakas o tuluy-tuloy na pag-ulan o 'di kaya naman ay paglindol. Nagiging dahilan din o nakapagpapalala ng landslide ang pagmimina, paggawa ng kalsada, di-akmang paggamit ng lupa, at pagputol ng mga puno sa kagubatan.
  .
  Mga Dapat Tandaan
  .
  *. Ang landslide ay walang babala. Sa mga pagguhong sanhi ng paglindol, ang lindol mismo o mga aftershock nito ang magsisilbing babala. Malaki rin ang epekto ng matinding pag-ulan - dahil sa pagkababad ng lupa sa ulan, napapadali nito ang pagguho ng lupa. Dahil walang babala, wala ring sapat na oras o panahon upang makalikas.
  .
  *. Iwasan ang mga natukoy na mapanganib na lugar hangga't maaari. Iwasang magtayo ng anumang istruktura sa mga lugar na ito.
  .
  *. Magbuo ng sistema ng babala sa komunidad para sa lindol at mga dulot nitong hazard katulad ng landslide.
  .
  *. Magbuo ng Evacuation Plan para sa mga lugar na may banta ng panganib. Tiyaking makapagtukoy ng mga ligtas na relocation site.
  .
  *. Magtayo ng mga warning stations at palagian itong bantayan upang makapagbigay ng babala kung kinakailangan.
  .
  *. Piliing mabuti ang paglalagyan ng mga rain gauge upang ito ay makakuha ng sapat na daming ulan. Regular itong i-monitor upang maging wasto ang basehan ng warning signal. Ito ay kailangang mabantayang mabuti upang hindi masira at magsilbi para sa wastong gamitng taong bayan. Magsagawa ng pagsasanay sa mga taumbayan hinggil sa pagbasa ng rain gauge.
  .
  *. Maiging laging may nakahandang mga relief goods ang lokal na pamahalaan sapagkat mataas ang posibilidad na makulong o ma-isolate ang ilang mga barangay dahil sa pagguho ng mga bundok.
  .
  *. Gawing batas ang pagbawal sa pagtotroso at magkaroon ng programa o polisiya sa pagtatanim ng mga punong-kahoy.
  .
  EPIDEMYA
  .
  Ang epidemya ay mabilis na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng nakahahawang sakit ng mas mabilis kaysa normal nitong pagkalat sa isang partikular na lugar. Halimbawa ng mga nakahahawang sakit: tigdas, dengue , malaria, diarrhea at cholera.
  .
  Mga dapat gawin upang makaiwas sa epidemya.
  .
  *. Panatilihing malinis ang kapaligiran mula sa tahanan hanggang sa buong sa pamamagitan ng sama-samang paglilinis ng mga lugar na pinagmumulan ng sakit tulad ngbaradong kanal, basurahan, at palikuran.
  .
  *. Kumain ng wastong pagkain at iwasan ang mga junk foods tulad ng chichirya at soft drinks lalo na sa mga bata.
  .
  *. Sa mga komunidad na walang potable water system, pakuluang mabuti ang tubig bago inumin.
  .
  *. Pabakunahan ang mga bata laban sa sakit; ang mga barangay clinics ay may libreng ukol dito.
  .
  *. Ang pagkakaroon sa isang komunidad ng mas mataas sa dalawang bilang ng kaso ng mga nabanggit na sakit ay senyales na ng pagkalat ng sakit na maaaring mauwi sa epidemya; i-report kaagad ito sa pinakamalapit na barangay at/o kinauukulang ahensya ng Department of Health (DOH) .
  (Ang mga impormasyon na nakalap dito ay mula sa pananaliksik na ginawa ng Corporate Network for Disaster Response (CNDR) upang maintindihan ng mamamayan, lalo na ng maralitang sektor, ang pinagmumulan ng sakuna at paano makakapaghanda bago atmatapos mangyari ang mga ito.)
  .
  Importante!
  .
  Alamin ang Emergency Hotline Numbers During Disaster sa Pilipinas.
  Last edited by Browser06; 2nd Aug 2012 at 10:08.

 4. #4

  Default Re: Ano Ang Dapat Gawin Sa Panahon Ng Bagyo at iba pang Kalamidad.

  salamat dito bro

 5. #5

  Default Re: Ano Ang Dapat Gawin Sa Panahon Ng Bagyo at iba pang Kalamidad.

  Aus, kulang nalang ay mga diagram para mas ka-akit-akit, sana meron gumawa nang drawing dito at ilagay sa bond paper format at lahat nang mga ka symbianize pwede e-print nila at e paskil sa mga barangay nila. oh diba maganda idea?

  usually ung ginagawa nang HK government ay naka paskil sa telebesyun nila ung mga weather warnings, nasa itaas lang ung logo nang warning pero effective naman kasi kapag my bagyo o my heat wave dito ay kunti or madalas walang mga victims.

 6. #6

  Default Re: Ano Ang Dapat Gawin Sa Panahon Ng Bagyo at iba pang Kalamidad.

  Tama ka brad dapat talaga makarating sa mga kababayan natin na walang alam sa ganitong impormasyon at sana ang mga member natin sa Symb na nakabase sa mga probinsiya ang magsimulang magbigay ng info sa mga lugar nila para di na maranasan ang di dapat asahan.

 7. #7

  Default Re: Ano Ang Dapat Gawin Sa Panahon Ng Bagyo at iba pang Kalamidad.

  Nice sharing ts...malaking tulong yan sa panahon ngayon

 8. #8

  Default Re: Ano Ang Dapat Gawin Sa Panahon Ng Bagyo at iba pang Kalamidad.

  Nice TS !

 9. #9

  Default Re: Ano Ang Dapat Gawin Sa Panahon Ng Bagyo at iba pang Kalamidad.

  Gusto kong ishare dito itong blog post na ito:  Blog Post: What To Do During Storms and Floods
  Last edited by altrock09; 10th Aug 2012 at 21:37.

 10. #10

  Default Re: Ano Ang Dapat Gawin Sa Panahon Ng Bagyo at iba pang Kalamidad.

  on the real sense when a flood comes out, kailangan talaga na unahin mong isaalang alang ay ang kaligtasan ng pamilya mo at ng mga buhay na pwede mo pang matulungan na mailigtas, at gawin mo na lang pangalawa ang mga personal belongings mo.

  "Ang mga personal belongings mo, masira man o lumubog man sa baha ay pwede mong palitan, pero ang buhay ng isang tao ay hinding hindi na maibabalik o mapapalitan pa."

Page 1 of 3 123 LastLast

Similar Threads

 1. Ano ang dapat gawin sa nasunog na imahe sa altar ng bahay?
  By mahkintar0 in forum Traditions and Beliefs
  Replies: 9
  Last Post: 7th Nov 2014, 10:57
 2. Ano ba ang dapat gawin sa mga taong tanga?
  By lonmar in forum Home and Family
  Replies: 13
  Last Post: 30th Jul 2011, 11:25
 3. Ano ang dapat gawin kapag pinag-iinitan ka sa work?
  By joyangz in forum Business and Employment
  Replies: 1
  Last Post: 21st May 2011, 06:38
 4. Ano kaya ang dapat gawin sa yayang pasaway?
  By Snakemaru in forum General Chat
  Replies: 11
  Last Post: 14th Nov 2009, 23:15

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •