Symbianize Forum

Most of our features and services are available only to members, so we encourage you to login or register a new account. Registration is free, fast and simple. You only need to provide a valid email. Being a member you'll gain access to all member forums and features, post a message to ask question or provide answer, and share or find resources related to mobile phones, tablets, computers, game consoles, and multimedia.

All that and more, so what are you waiting for, click the register button and join us now! Ito ang website na ginawa ng pinoy para sa pinoy!

3 LESSON ABOUT DEATH

armz71

 
 
The Eternal Symbianizer
Advanced Member
Messages
5,832
Reaction score
514
Points
228
Space Stone
Mind Stone
Power Stone
Reality Stone
Soul Stone
Time Stone
3 LESSON ABOUT DEATH
Tatlong bagay o aral ang matutunan patungkol sa kamatayan

1. * REMINDER*
Paalala para sa atin

Note:
Ito po ay isang realidad na hindi natin matatakasan na tayong lahat ay mamatay gaano man ikaw kalakas, kayaman o katalino o may sinasabi .Dapat mo rin alalahanin na may hangganan ang lahat;

Ang Mangangaral 7:2
[2]Mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan, pagkat dapat alalahanin ng buháy na siya man ay nakatakda ring mamatay.

Mga Awit 90:12
[12]Dahil itong buhay nami'y maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong.

2 Mga Taga-Corinto 7:10
[10]Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan.

2. * TIMES FOR EVERYTHING
May kanya-kanyang panahon

Note:
Hindi po masama ang mangarap at magsikap iyan ay mabuti pero sa panahon ng Iyong kabataan wag mo sayangin ang Iyong buhay sa masamang bagay maglaan ka ng oras sa Diyos at pag gawa ng mabuti sa kapwa dahil kapag oras mo na at humarap ka sa Diyos at wala ka sa aklat ng buhay iyan ay nakakalungkot.

Ang Mangangaral 3:1-2
[1]Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras.
[2]Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay; ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim.

3. * BE PREPARED
Maging handa

Note:
Dapat ngayon, Hindi po bukas o sa isang araw na dapat mo rin paghandaan ang Iyong kamatayan sapagkat hindi natin alam kung hanggang kalian tayo mabubuhay sa mundo at pagkatapos ay paghuhukom.

Ang Mangangaral 7:4
[4]Mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan.

Juan 14:6
[6]Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.

Mga Hebreo 9:27
[27]Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom.

Mga Gawa 16:31
[31]Sumagot naman sila, “Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan.”

Mga Taga-Roma 6:23
[23]Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon.

Note:
Kaibigan Hindi po aksidente na nabas mo itong sulat sapagkat may dahilan kinakausap ka ng Diyos. Pagsisihan ang kasalanan at tanggapin ang Pangonoon Jesu-Cristo sa Iyong buhay bilang iyon tagapagligtas

Mateo 6:33
“Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan”.
 
Back
Top Bottom