Symbianize Forum

Most of our features and services are available only to members, so we encourage you to login or register a new account. Registration is free, fast and simple. You only need to provide a valid email. Being a member you'll gain access to all member forums and features, post a message to ask question or provide answer, and share or find resources related to mobile phones, tablets, computers, game consoles, and multimedia.

All that and more, so what are you waiting for, click the register button and join us now! Ito ang website na ginawa ng pinoy para sa pinoy!

Itinuturo ba ng Bibliya na Hindi Totoo ang "Once Saved Always Saved" (OSAS)?

kurungkoy23

Recruit
Basic Member
Messages
15
Reaction score
6
Points
18
PAGLILINAW SA MGA TALATA

Ang basehan na ang kawalan ng salitang 'Once Saved Always Saved' sa Bibliya upang gawing patunay na ito hindi bahagi ng turo ng banal na kasulatan ay lubhang napakababaw. Isang ehemplo ay ang salitang 'Bible' na hindi rin naman makikita sa banal na kasulatan, ngunit ito walang pag-aalinlangan na totoo.

Gayunpaman, wala tayong makikitang nawawala ang kaligtasan sa mga talatang Jude 3 and 5 at Phil. 2:12. Sa Jude 3, hindi ito sumasalungat sa nakasulat sa Eph 2:10 na tayo ay nilalang (patungkol sa mga ligtas) para sa mabuting gawa. Gayundin sa Phil. 2:12 na kung saan walang nababanggit na nawawala ang kaligtasan. Ang sumasalungat dito ay pinapasinungalingan ang nakasulat sa Eph. 2:8-9, Gal. 2:16 at Titus 3:5!

Sa paggamit naman ng mga talatang 1 Cor. 6:9-11 at Gal. 5:19-21, mga hindi mananampalataya ang pinapatungkol dito, wala pa ring nasulat na nawawala ang kaligtasan.

Sa talatang Heb. 10:26 naman, lalo nitong pinagtibay ang aral na OSAS sa pamamagitan ng pagbanggit ng '...wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan.'
Sa mga tutol sa aral ng OSAS at naniniwalang nawawala ang kasalanan, ilang ulit nyo kailangang ipako sa krus ang Panginoong Hesukristo (Heb6:4-6)? Tulad ng nasasabi, wala nang natitira pang hain...

KATOTOHANANG HINDI MAITATANGGI!

Mababasa natin sa 1 Cor. 5:1-5 na mayroong isang myembro sa simbahan (saved) na nakikipagtalik sa kanyang sariling ina, na kung ating iisipin ay isang napakabigat na kasalanan.
Ngunit mababasa din naman natin sa 1 Cor. 5:5 - "Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus."

Maliwanag na sa kabila ng kasalanang nagawa ng isa ng ligtas na myembro, ang kanyang laman ang inilaan sa dyablo ngunit ang kanyang espiritu ay ligtas. Malinaw na walang nakasulat na nawawala ang kaligtasan.

Bilang pagtatapos, nakasulat sa 2 Cor. 5:21 - "Yaong hindi nakakilala sa kasalanan (Hesus) ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin; upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Dios."

Noong napako sa krus si Hesus at Sya'y pinagmamasdan ng Ama ay kasalanan ang nakikita ng Ama. Ngunit pag ang Ama ay nakatingin sa mga ligtas, ang nakikita Nya ay katuwiran.

Minsang Ligtas, Palaging Ligtas! Purihin ang Panginoon!
 
Last edited:

Amoxcicillin

Recruit
Basic Member
Messages
3
Reaction score
3
Points
18
PAGLILINAW SA MGA TALATA

Ang basehan na ang kawalan ng salitang 'Once Saved Always Saved' sa Bibliya upang gawing patunay na ito hindi bahagi ng turo ng banal na kasulatan ay lubhang napakababaw. Isang ehemplo ay ang salitang 'Bible' na hindi rin naman makikita sa banal na kasulatan, ngunit ito walang pag-aalinlangan na totoo.

Gayunpaman, wala tayong makikitang nawawala ang kaligtasan sa mga talatang Jude 3 and 5 at Phil. 2:12. Sa Jude 3, hindi ito sumasalungat sa nakasulat sa Eph 2:10 na tayo ay nilalang (patungkol sa mga ligtas) para sa mabuting gawa. Gayundin sa Phil. 2:12 na kung saan walang nababanggit na nawawala ang kaligtasan. Ang sumasalungat dito ay pinapasinungalingan ang nakasulat sa Eph. 2:8-9, Gal. 2:16 at Titus 3:5!

Sa paggamit naman ng mga talatang 1 Cor. 6:9-11 at Gal. 5:19-21, mga hindi mananampalataya ang pinapatungkol dito, wala pa ring nasulat na nawawala ang kaligtasan.

Sa talatang Heb. 10:26 naman, lalo nitong pinagtibay ang aral na OSAS sa pamamagitan ng pagbanggit ng '...wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan.'
Sa mga tutol sa aral ng OSAS at naniniwalang nawawala ang kasalanan, ilang ulit nyo kailangang ipako sa krus ang Panginoong Hesukristo (Heb6:4-6)? Tulad ng nasasabi, wala nang natitira pang hain...

KATOTOHANANG HINDI MAITATANGGI!

Mababasa natin sa 1 Cor. 5:1-5 na mayroong isang myembro sa simbahan (saved) na nakikipagtalik sa kanyang sariling ina, na kung ating iisipin ay isang napakabigat na kasalanan.
Ngunit mababasa din naman natin sa 1 Cor. 5:5 - "Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus."

Maliwanag na sa kabila ng kasalanang nagawa ng isa ng ligtas na myembro, ang kanyang laman ang inilaan sa dyablo ngunit ang kanyang espiritu ay ligtas. Malinaw na walang nakasulat na nawawala ang kaligtasan.

Bilang pagtatapos, nakasulat sa 2 Cor. 5:21 - "Yaong hindi nakakilala sa kasalanan (Hesus) ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin; upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Dios."

Noong napako sa krus si Hesus at Sya'y pinagmamasdan ng Ama ay kasalanan ang nakikita ng Ama. Ngunit pag ang Ama ay nakatingin sa mga ligtas, ang nakikita Nya ay katuwiran.

Minsang Ligtas, Palaging Ligtas! Purihin ang Panginoon!
gusto ko lang iquote itong sinabi mo ts:
"Sa talatang Heb. 10:26 naman, lalo nitong pinagtibay ang aral na OSAS sa pamamagitan ng pagbanggit ng '...wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan.'"

-kung bubuuhin natin at itutuloy ang pagbabasa sa 27 ay ganito ang sinabi:

26 Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng natitira pang alay para sa mga kasalanan,
27 kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway.

sa madaling salita ay ang verse mismo na yan ts ay kumukontra sa OSAS. Dahil kung bubuuhin natin ang pagbabasa sa talata ay sinasabi ni San Pablo na kung patuloy tayo sa pagpapakasala kahit natanggap na natin ang katotohanan then we will face eternal punishment.
 

kurungkoy23

Recruit
Basic Member
Messages
15
Reaction score
6
Points
18
gusto ko lang iquote itong sinabi mo ts:
"Sa talatang Heb. 10:26 naman, lalo nitong pinagtibay ang aral na OSAS sa pamamagitan ng pagbanggit ng '...wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan.'"

-kung bubuuhin natin at itutuloy ang pagbabasa sa 27 ay ganito ang sinabi:

26 Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng natitira pang alay para sa mga kasalanan,
27 kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway.

sa madaling salita ay ang verse mismo na yan ts ay kumukontra sa OSAS. Dahil kung bubuuhin natin ang pagbabasa sa talata ay sinasabi ni San Pablo na kung patuloy tayo sa pagpapakasala kahit natanggap na natin ang katotohanan then we will face eternal punishment.
Salamat po dito.

And I stand corrected sa paggamit ng maling talata patungkol sa OSAS.

Ngunit hindi po nangangahulugan na ang nakasulat sa Hebreo 10:26-27 ay sumasalungat na sa OSAS.

Kung atin pong mapapansin, ang aklat ng Hebreo ay tumutukoy sa mga Hudyo na sumasailalim pa sa batas o Mosaic Law and the civil and ceremonial laws tulad ng pag-aalay ng hayop upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan.

At lubos nilang nauunawaan kung ano ang consequences sa sinasadyang pagkakasala (willful sinning) tulad ng nasusulat sa Numbers 15:29-31, "
29 Ye shall have one law for him that sinneth through ignorance, both for him that is born among the children of Israel, and for the stranger that sojourneth among them.

30 But the soul that doeth ought presumptuously, whether he be born in the land, or a stranger, the same reproacheth the Lord; and that soul shall be cut off from among his people.

31 Because he hath despised the word of the Lord, and hath broken his commandment, that soul shall utterly be cut off; his iniquity shall be upon him."

Ipinapakita dito kung gaano kabigat para sa Dyos na malamanan na ang tao ay nagkakasala willfully, and as punishment, ihihiwalay ito sa kanyang bayan.

Hebrews 10:26 must be read and understood in the context of the entire letter and in light of the New Covenant which replaced the Old Covenant.

At ginagamit din dito and mga katagang "his people" o "kanyang bayan" na syang tumutukoy sa bayan ng Israel.

The writer was asking, if wilful sin was such a serious sin under the Old Covenant, how much more so under the New Covenant? And he suggests that a Christian who sins willfully, trampling the Son of God, considering Jesus’ blood “a common thing,” and insulting the Spirit, should receive greater punishment. So true. But does one?

“The LORD will judge His people.”​

The writer continues by saying it is “a fearful thing to fall into the hands of the living God” (Heb 10:31) and reminds the reader that God said “Vengeance is Mine, I will repay,” and “The LORD will judge His people.”

So how should we understand all this?​

We start by remembering that which we know to be clear and true. Christians have already been judged by God for salvation. Their sins were paid for by Jesus on the cross and their sins (past, present, and future) were forgiven when they repented and came to Jesus in faith. All the sins of a repentant sinner are washed away by the Lord’s blood and the forgiven sinner has received the Lord’s righteousness to be made worthy of eternal life in Heaven. Additionally, the new Christian is eternally secure in Christ, because Jesus has promised to never leave or forsake them (Heb 13:5b). So even when a Christian commits a willful, defiant sin, God will never cut the person off.

At idagdag ko lang po, walang matibay na patunay na si Apostol Pablo ang sumulat ng aklat ng Hebreo. Officially, ang kayang mga aklat sa Bagong Tipan ay magmula Roma hanggang Felimon.

To God be the glory!
 
Top