Symbianize Forum

Most of our features and services are available only to members, so we encourage you to login or register a new account. Registration is free, fast and simple. You only need to provide a valid email. Being a member you'll gain access to all member forums and features, post a message to ask question or provide answer, and share or find resources related to mobile phones, tablets, computers, game consoles, and multimedia.

All that and more, so what are you waiting for, click the register button and join us now! Ito ang website na ginawa ng pinoy para sa pinoy!

Relihiyon at Digmaan sa Ukraine—Ano ang Sinasabi ng Bibliya?

pexels-анатолий-стафичук-4129232.jpg pexels-ron-lach-10628189(1).jpg

Relihiyon at Digmaan sa Ukraine—Ano ang Sinasabi ng Bibliya?​


Tingnan ang ilang komento tungkol sa mga kilalang lider ng relihiyon at sa digmaan sa Ukraine:
  • “The head of the Russian Orthodox Church, Patriarch Kirill, has not said a word against Russian aggression. . . . His Church’s systematic propaganda campaign about Ukraine has been utilised in Putin’s justification for war.”—EUobserver, March 7, 2022.
  • “Patriarch Kirill . . . has sent his strongest signal yet justifying his country’s invasion of Ukraine—describing the conflict as part of a struggle against sin.”—AP News, March 8, 2022.
  • “Ukrainian Orthodox Church leader, Metropolitan Epiphanius I of Kyiv, on Monday blessed his people to ‘fight against the Russian invaders’ . . . [He] also stated that killing Russian soldiers isn’t a sin.”—Jerusalem Post, March 16, 2022.
  • “We [the Ukrainian Council of Churches and Religious Organizations (UCCRO)] support the Armed Forces of Ukraine and all our defenders, we bless them in their defense of Ukraine from the aggressor, and offer our prayers for them.”—UCCRO * Statement, February 24, 2022.

Ano sa palagay mo? Dapat bang hikayatin ng mga relihiyong nagsasabing sumusunod sila kay Jesu-Kristo ang mga miyembro nila na sumali sa digmaan? Ano ang sinasabi ng Bibliya?


Ang kasaysayan ng relihiyon sa mga digmaan​


Ipinapakita ng kasaysayan na madalas kunsintihin ng mga relihiyon ang mga digmaan. Itinuturo din nilang katanggap-tanggap ito o na kailangan talagang makisali dito. Kasabay nito, sinasabi nilang itinataguyod nila ang kapayapaan. Matagal nang sinasabi ng mga Saksi ni Jehova sa mga tao ang pagkukunwaring ito ng mga relihiyon. Tingnan ang ilang halimbawa na makikita sa mga publikasyon namin.

Dapat bang sumuporta ang mga relihiyong Kristiyano sa digmaan?​


Ang itinuro ni Jesus: “Dapat mong mahalin ang iyong kapuwa gaya ng iyong sarili.” (Mateo 22:39) “Patuloy na mahalin ang inyong mga kaaway.”—Mateo 5:44-47.

Pag-isipan: Masasabi bang sinusunod ng isang relihiyon ang utos ni Jesus tungkol sa pag-ibig kung hihikayatin nito ang mga miyembro nila na pumatay sa digmaan? Para malaman ang sagot, basahin ang mga artikulong “Ang Tunay na mga Kristiyano at ang Digmaan” at “Posible Kayang Ibigin ang Kaaway?”Ang sinabi ni Jesus: “Ang Kaharian ko ay hindi bahagi ng sanlibutang ito. Kung ang Kaharian ko ay bahagi ng sanlibutang ito, lumaban sana ang mga tagasunod ko para hindi ako madakip.” (Juan 18:36) “Ang lahat ng gumagamit ng espada ay mamamatay sa espada.”—Mateo 26:47-52.

Pag-isipan: Kung hindi sapat na dahilan ang pagprotekta kay Jesus para lumaban ang mga Kristiyano, may iba pa bang mas mabigat na dahilan para lumaban sila? Para makita kung paano tinularan ng mga Kristiyano noon ang halimbawa at mga turo ni Jesus, basahin ang artikulong “Dapat Bang Sumali sa Digmaan ang mga Kristiyano?

Ano ang mangyayari sa mga relihiyong nagtataguyod o sumusuporta sa mga digmaan?​

Itinuturo ng Bibliya na hindi tinatanggap ng Diyos ang mga relihiyong nag-aangking tagasunod ni Jesus pero hindi naman sumusunod sa mga turo niya.—Mateo 7:21-23; Tito 1:16.
  • Ipinapakita ng aklat ng Apocalipsis na sisingilin ng Diyos sa mga relihiyong ito ang “lahat ng pinatay sa lupa.” (Apocalipsis 18:21, 24) Para malaman kung bakit, basahin ang artikulong “Ano ang Babilonyang Dakila?
  • Ipinakita ni Jesus na lahat ng relihiyong itinakwil ng Diyos ay pupuksain dahil sa masasamang ginagawa nila, kung paanong ang bulok na puno na namumunga ng bulok na bunga ay “pinuputol at inihahagis sa apoy.” (Mateo 7:15-20) Para malaman kung paano ito mangyayari, basahin ang artikulong “Malapit Na ang Wakas ng Huwad na Relihiyon!

Naiiba ang mga Saksi ni Jehova​

Sinusunod ng mga Saksi ni Jehova sa Russia at Ukraine, pati na sa buong mundo ang utos ni Jesus na manatiling neutral sa politika at umiwas sa mga digmaan. Kaya hindi kami sumasali o sumusuporta sa mga isyung ito o sa iba pang gaya nito. Dahil determinado kaming sundin ang sinasabi sa Bibliya, may mga Saksi na pinag-uusig. (Juan 15:19, 20; 2 Timoteo 3:12) Halimbawa, maraming Saksi sa Russia ang ipinakulong ng gobyerno doon at pinahirapan pa nga ang ilan. Kinuha din ang mga lugar namin sa pagsamba. Para sa higit pang impormasyon, magpunta sa www.jw-russia.org.

Magpunta sa aming website at matuto pa nang higit tungkol sa mga paniniwala namin, pati na sa pangako ng Bibliya sa hinaharap na mawawala na ang mga digmaan. (Isaias 2:4; Jeremias 29:11) Inaanyayahan ka naming kontakin kami para sa higit pang impormasyon.


READ MORE: https://www.jw.org/tl/library/serye/iba-pang-paksa/relihiyon-at-digmaan-sa-ukraine/


Photo credit:
https://www.pexels.com/photo/orthodox-priest-looking-at-altar-10628189/
https://www.pexels.com/photo/adult-priest-dipping-christian-cross-in-water-4129232/
 
Top Bottom