Symbianize Forum

Most of our features and services are available only to members, so we encourage you to login or register a new account. Registration is free, fast and simple. You only need to provide a valid email. Being a member you'll gain access to all member forums and features, post a message to ask question or provide answer, and share or find resources related to mobile phones, tablets, computers, game consoles, and multimedia.

All that and more, so what are you waiting for, click the register button and join us now! Ito ang website na ginawa ng pinoy para sa pinoy!

What is Faith?

armz71

 
 
The Eternal Symbianizer
Advanced Member
Messages
5,832
Reaction score
514
Points
228
Space Stone
Mind Stone
Power Stone
Reality Stone
Soul Stone
Time Stone
What is Faith?
Ano ang Pananampalataya?

Mga Hebreo 11:1
[1]Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan, at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita.

Halimbawa si Pedro ;

* Alam niya kung saan siya pupunta (Sa nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoon Jesu-Cristo) Bagamat hindi pa nakikita.
* Siya ay may katiyakan sa kanyang paniniwala.

Juan 6:68-69
[68]Sumagot si Simon Pedro, “Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
[69]Naniniwala kami at ngayo'y natitiyak namin na kayo nga ang Banal na mula sa Diyos.”

* Mas pinili ang Panginoon Jesu-Cristo at sumunod (Seryoso sa paglilingkod).

Lucas 18:28
[28]Nagsalita naman si Pedro, “Tingnan po ninyo, iniwan na po namin ang aming tahanan at sumunod sa inyo.”

* Bagamat may mga flaws sa umpisa si Apostol Pedro pero para sa akin isa siya na masasabing bayani sa pananampalataya (heroes of faith).
* Tulad din ng mga ilang tao sa Lumang Tipan bagama't hindi nila nakamtam ang pangako ng Diyos subalit nanampalataya sila;

Mga Hebreo 11:2,13
[2]Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa kanya.
[13]Silang lahat ay namatay na may pananampalataya sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang-bayan dito sa lupa.

Conclusion:

Kung ikaw ay tatanungin tulad ni Apostol Pedro?

1. Sa buhay mo ngayon alam mo ba kung saan ka pupunta o patungo?
2. May katiyakan ka ba sa iyong pinaniniwalaan? Kanino ka nagtitiwala sa tao ba nakatulad mo rin ? O sa sarili mo?
3. Sumusunod ka ba sa Panginoon Jesu-Cristo?
4. Para sa iyo ano ba ang Pananampalataya? Ito ba'y temporal lamang ?

Ang sabi po ng Panginoon Jesu-Cristo;
Juan 14:6
[6]Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.

Mateo 11:6
[6]Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin!”

* Pinaniniwalaan mo ba ito ng walang pag aalinlangan?
 
Back
Top Bottom