Symbianize Forum

Most of our features and services are available only to members, so we encourage you to login or register a new account. Registration is free, fast and simple. You only need to provide a valid email. Being a member you'll gain access to all member forums and features, post a message to ask question or provide answer, and share or find resources related to mobile phones, tablets, computers, game consoles, and multimedia.

All that and more, so what are you waiting for, click the register button and join us now! Ito ang website na ginawa ng pinoy para sa pinoy!

Ano ang daan tungo sa Kaligtasan?

2 Thessalonians 1:8King James Version (KJV)
8 In flaming fire taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ:

gospel of our Lord Jesus Christ???
1 Corinthians 15:1-4King James Version (KJV)
1 Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand;
2 By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain.
3 For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures;
4 And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures:

How to obey the Gospe,l since its a requirement not just to believed it but to OBEY?
Acts 2:38King James Version (KJV)
38 Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.

Jesus died = we repent so that we became dead to our sin.
Jesus burried = we are baptized in water. We will submerge in water as a sign of burial where our sin will be washed with water. Where water stand for the blood of Christ that washed away our natural sin.
Jesus resurrected = we'll received the gift of the Holy Spirit. And because of that we have our new life as we liken to a new born babe we live again.

John 3King James Version (KJV)
3 There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:
2 The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.
3 Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
4 Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother's womb, and be born?
5 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
6 That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.
:):):)

TS if you have further question visit this page jctgbtg.org pwede ka nila masagot sa mga tanong mo.:thumbsup:
 
Malamang po siguro ay sa paggawa ng masama.


Hindi po sa pamamagitan ng pagawa ng kabutihan upang makamit ang kaligtasan. Eph. 2:8-9
Bale wala po pala kayong kasiguraduhan sa patutunguhan niyo sir?
Nasa first page po sir, kung binasa niyo po, malalaman niyo po kung paano makakamit ang kaligtasan.
 
Last edited:

Hindi po sa pamamagitan ng pagawa ng kabutihan upang makamit ang kaligtasan. Eph. 2:8-9
Bale wala po pala kayong kasiguraduhan sa patutunguhan niyo sir?
Nasa first page po sir, kung binasa niyo po, malalaman niyo po kung paano makakamit ang kaligtasan.

Paano po sir?Tanong ko rin sir, kung hindi tayo susukatin sa mabuting gawa, gayundin rin hindi tayo susukatin sa mga gawang masama, di ba?
 
Last edited:
sa aking pananaw mga ka symbianize at respeto din sa lahat kaya nag karoon ng madaming sekta ang relihiyong kristiyano. dahil sa ibat iba nating interpretasyon sa bibliya

para sakin ang kaligtasan at siguradong pag punta mo sa langit pag ikay namatay ay hindi naka depende kung ano ang relihiyon mo at kung ano ang alam mo sa bibliya naka base pa din yan kung panu mo ituring ang ibang tao na mas mahalaga habang tayo ay buhay pa.
 
Paano po sir?Tanong ko rin sir, kung hindi tayo susukatin sa mabuting gawa, gayundin rin hindi tayo susukatin sa mga gawang masama, di ba?

Kayo talaga sir, kaya po nadedelete yung post niyo dahil sa mga ganitong post mo po,
Sinabi ko na na nasa first page po, tatanungin niyo pa po kung paano. Common sense naman po sir :)

Ito po ang sabi ng Bibliya sir,

Tayo ay naligtas dahil sa pananampalataya.
John 3:16;36
Gawa 16:30-31

Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa.
Tito 3:5
efeso 2:8-9
Galacia 3:10-11
Roma 3:19-24

Ang mabuting gawa ay resulta ng Pananampalataya kay Kristo Jesus.

Efeso 2:10
2Corinto 5:17

Kung gusto mo pa po ng more explanation at more verses paki basa po yung nasa first page.


- - - Updated - - -

sa aking pananaw mga ka symbianize at respeto din sa lahat kaya nag karoon ng madaming sekta ang relihiyong kristiyano. dahil sa ibat iba nating interpretasyon sa bibliya

para sakin ang kaligtasan at siguradong pag punta mo sa langit pag ikay namatay ay hindi naka depende kung ano ang relihiyon mo at kung ano ang alam mo sa bibliya naka base pa din yan kung panu mo ituring ang ibang tao na mas mahalaga habang tayo ay buhay pa.

Alam mo po sir, Dapat mag base talaga tayo sa Bible ng ating pananampalataya upang hindi tayo maligaw.
Kung binasa mo po yung nasa first page malalaman mo po kung ano yung tunay na kaligtasan.
 
Mas gusto ko ang sagot mo kesa sa parang copy paste kung saan.

Kaya nga ang tanong ko rin ay ganito tulad ng dati.

Tanong ko rin sir, kung hindi tayo susukatin sa mabuting gawa, gayundin rin hindi tayo susukatin sa mga gawang masama, di ba?
 
James 2:17 ►
Parallel Verses
New International Version
In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead.

New Living Translation
So you see, faith by itself isn't enough. Unless it produces good deeds, it is dead and useless.

English Standard Version
So also faith by itself, if it does not have works, is dead.
 
Mukhang mas may diin at linaw ang translation ng new living sir pustiso. Dahil sa salitang unless. Ibig sabihin still it is your choice, yung free will nandun pa rin, na consider kong very important gift ng panginoon sa atin.

New Living Translation
So you see, faith by itself isn't enough. Unless it produces good deeds, it is dead and useless.


HIndi naman kasi sinabi na" So you see, faith by itself is enough, it automatically produces good deeds, and not a measure of salvation"


Sa pagkakaalala ko sabi rin sa ibang talata hindi ko lang matandaan kung saan. Makikilala mo ang sa Dyos dahil sa kanilang mga gawa. O sa iba naman kung hindi mo sila makilala sa parang mga tanda eh makikilala mo dahil sa gawa.
 
Wala na akong magagawa sa inyo sir,
Na i share ko na po ang dapat ko na isahre about sa kaligtasan.
Katulad nga po ng sinabi ko nung una, kung sa tingin niyo na mali yung pinost ko about sa salvation,
Paki correct po ako, tapos papaano niyo po mapag kasundo yung verses na mga pinost ko at yung verses na pinost niyo po,
Na about sa salvation.
Hindi direkta yung sagot niyo kung papaano maligtas ang tao kaya,
Doon ko po kayo nahuhusgahan na wala po kayong kasiguraduhan sa Salvation niyo.
 
Hindi ka namin hinuhusgahan sa paniniwala mo ang sinasabi lang din namin bago umalis si Kristo marami na siyang habilin. Ang habilin iyan ay gagawin, magdedesisyon ka diyan kung susundin mo, hindi iyan mawawala sa iyo, ang pansariling desisyon at hindi automatik na mangyayari.


Natatandaan mo ba ang pulibi sa simbahan at mga may kaya. Mas pinuri ni Kristo ang pagbibigay ng lubos at tuwa ng pulibi kesa sa mga abuloy ng mga may kaya. Kung titingnan both of them are good deeds. Pero saan masaya ang Panginoon, doon sa pagkukusa at kasiglahan ng puso ng pagbibigay ng pulibi. Pero sariling desisyon pa rin niya iyon at hindi tila automatik lang. Hindi naaalis ang free will in doing that hindi nagparang robot na automatik eh ganoon ang gagawin niya.


In short still it is your decision to decide not to or to.
 
Last edited:
Paki basa po ng maigi yung post ko,
Kayo po yung tinutukoy ko. About sa husgahan.
Tama po kayo, free will natin iyan kung tatanggapin natin.
 
Paki basa po ng maigi yung post ko,
Kayo po yung tinutukoy ko. About sa husgahan.
Tama po kayo, free will natin iyan kung tatanggapin natin.

Kung ako nga hinuhusgahan mo, ayun sa post mo eh ako naman hindi kita huhusgahan. Sabi ko nga eh sa huli natin makikita ang lahat.


Pero ipapapansin ko rin sa iyo na subukan mo rin ang history ng iglesia ninyo kung san ang lineage.
 
Kung ako nga hinuhusgahan mo, ayun sa post mo eh ako naman hindi kita huhusgahan. Sabi ko nga eh sa huli natin makikita ang lahat.
Mali po kayo diyan sir.
Ito po ang sabi ng Bibliya.
1Jn 5:13 Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios.


- - - Updated - - -

Pero ipapapansin ko rin sa iyo na subukan mo rin ang history ng iglesia ninyo kung san ang lineage.

Wag po natin ihalo yan dito sir.
Para dito po iyan
 
Well maraming naisulat nga pero sa dami ng magkakaibang pananaw o paniniwala natin. Talagang nasa huli o nasa tamang oras o hulihan ang pagpapasya kung saan tayo ay lahat hahatulan na. Kaya nga sa huli natin makikita lahat.


Basta ako isa sa naisipan kung kaligtasan o iyong lineage ng simbahan na kinaaaniban ko meron ba at hanggang saan hanggang makarating sa panahon ng Panginoon kung saan niya hinabilin. Kung nagsimula eh kung saan lang na huling panahon eh sa malamang mali ang mapapasukan ko.

Iyong history dapat talagang matingnan mo. Importante iyan. Mahirap na baka sigaw tayo dito ng sigaw ng kaligtasan eh pinagmulan pala ng iglesia natin wala man lang sa lineage ng mga nahirang at napasahan. Iyon ngang nasa mga nahirang eh mahirap na, iyon pa kayang wala talaga.
 
Last edited:
Well maraming naisulat nga pero sa dami ng magkakaibang pananaw o paniniwala natin. Talagang nasa huli o nasa tamang oras o hulihan ang pagpapasya kung saan tayo ay lahat hahatulan na. Kaya nga sa huli natin makikita lahat.


Basta ako isa sa naisipan kung kaligtasan o iyong lineage ng simbahan na kinaaaniban ko meron ba at hanggang saan hanggang makarating sa panahon ng Panginoon kung saan niya hinabilin. Kung nagsimula eh kung saan lang na huling panahon eh sa malamang mali ang mapapasukan ko.

Iyong history dapat talagang matingnan mo. Importante iyan. Mahirap na baka sigaw tayo dito ng sigaw ng kaligtasan eh pinagmulan pala ng iglesia natin wala man lang sa lineage ng mga nahirang at napasahan. Iyon ngang nasa mga nahirang eh mahirap na, iyon pa kayang wala talaga.

Nererespeto ko po iyan kong iyan ang paniniwala niyo sa salvation sir.
Pero, wala ka pong mababasa sa Bibliya na kung kaanib ka man sa tunay na iglesia ay maliligtas kana.

Ito po ang basehan namin sir, Ano man ang Iglesia na kinaaaniban mo kung ikaw ay nagsisisi sa iyong mga kasalanan at
Tinanggap mo si Jesu Kristo Bilang panginoon at Tagapagligtas ay maliligtas ka at ang resulta po nito ay good works.
Hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa o pag anib sa isang relihiyon or pagsunod sa isang seremonya.
John 3:16
John 1:12
2Cor. 5:17
Eph 2:8-9
Eph 2:10
 
Meron pong kawan si Kristo. Dapat nanduon ka. At si Kristo nabuhay noon pang halos 2000 taon ng nakalilipas meron siyang pinaghabilinan. Hindi siya basta na lang umiskapo papunta sa tabi ng Ama.


Kung hindi sa Kanya eh kalaban niya, ayun sa ibang talata.


Isa pang halimbawa ay kung ikaw naman ay naanib sa relihiyong hindi naman naniniwala kay Kristo eh sa tingin mo kukunsintihin ka Niya?
 
Meron pong kawan si Kristo. Dapat nanduon ka. At si Kristo nabuhay noon pang halos 2000 taon ng nakalilipas meron siyang pinaghabilinan. Hindi siya basta na lang umiskapo papunta sa tabi ng Ama.


Kung hindi sa Kanya eh kalaban niya, ayun sa ibang talata.


Isa pang halimbawa ay kung ikaw naman ay naanib sa relihiyong hindi naman naniniwala kay Kristo eh sa tingin mo kukunsintihin ka Niya?


Matanong ko po kayo. Ano yung gagawin mu para maka punta sa langit ts?
 
yung salvation kasi nauso yan mula sa pag eedit sa bible

yung nakasulat na faith, dinagdagan ng alone kaya faith alone


kahit nga ang demonyo may faith din

James 2:19Revised Standard Version (RSV)

19 You believe that God is one; you do well. Even the demons believe—and shudder


faith lang
 
Last edited:
Matanong ko po kayo. Ano yung gagawin mu para maka punta sa langit ts?

Maniwala ka kay Kristo at sa paniniwala mo gawin mo ang mga habilin Niya ayun sa desisyon mo at pagmamahal mo huwag mong iasa lahat sa kanya. Do your part atleast para hindi tayo magmukhang mga robot lang dito na nilalang.
 
Back
Top Bottom