Symbianize Forum

Most of our features and services are available only to members, so we encourage you to login or register a new account. Registration is free, fast and simple. You only need to provide a valid email. Being a member you'll gain access to all member forums and features, post a message to ask question or provide answer, and share or find resources related to mobile phones, tablets, computers, game consoles, and multimedia.

All that and more, so what are you waiting for, click the register button and join us now! Ito ang website na ginawa ng pinoy para sa pinoy!

What are you as a Parent ?

armz71

The Immortal Symbianizer
 
 
Advanced Member
Messages
4,830
Reaction score
572
Points
228
Space Stone
Mind Stone
Power Stone
Reality Stone
Soul Stone
Time Stone
An old chinese proverb says:

“One generation plants the trees, and another gets the shade.”

Ibig sabihin, masasabi natin, na ang mga nauna sa atin mga ninuno ay nagtanim ng puno sa panahon na mga nakalipas, kaya, ang ating Henerasyon ay nakikinabang sa lilim nito. Ngunit kung ang ating mga Henerasyon ay di magpapatuloy na magtanim ng puno ngayon, ang susunod na henerasyon natin ay walang lilim na sisilungan. Dapat tayong magtanim ng mga puno upang may silungan ang susunod natin na henerasyon.


Paano tayo magtatanim ng puno? Paano tayo makapagbibigay ng lilim na sisilungan ng ating mga anak? At ang mga anak ng susunod ng mga anak natin? Ang kasagutan ay matatagpuan natin sa Salita ng Diyos.

Deuteronomio 6: 6-7 (MBB)

6 Ang mga utos Niya’y itanim ninyo sa inyong isip. 7 Ituro ninyo ito sa inyong mga anak; sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon.

Deuteronomio 5: 29 (ABAB)

“Ang kanila nawang isipan ay maging laging ganito, na matakot sa Akin, at kanilang tuparin ang lahat ng Aking mga utos para sa ikabubuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman.” (Ang bahagi sa tungkulin ng isang magulang ay ituro ang Biblia, Ang Salita ng Diyos.)


Bilang mga magulang responsibilidad natin na turuan ang ating mga anak :
1. Matakot sa Diyos
2. Igalang ang kanilang magulang
3. Good Manner
4. Being responsible
5. Time management
6. Follow God's commandment
7. Teach Word of God

8. in any season depend to God throug Prayer.
9. atbp.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom